Počet nalezených dokumentů: 20
Publikováno od do

Monitorovací systém sklizně chmele
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Veselý, František
2009 - český
Metodika pro praxi prezentuje efektivní monitorovací systém sklizně chmele. Nasazení monitorovacího systému do sklizňové techniky přináší možnosti získávání důležitých podkladů pro zdokonalování organizace a zvyšování efektivnosti každého jednotlivého sklizňového střediska. Sklizňová technika doplněná o monitorovací systém bude snižovat dosavadní požadavky na praktickou zkušenost pracovníků, obsluhujících jednotlivé typy strojů. Klíčová slova: chmel; chmelařství; sklizeň; sklízecí stroje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitorovací systém sklizně chmele

Metodika pro praxi prezentuje efektivní monitorovací systém sklizně chmele. Nasazení monitorovacího systému do sklizňové techniky přináší možnosti získávání důležitých podkladů pro zdokonalování ...

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Veselý, František
Chmelařský institut, 2009

Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
2008 - český
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín. Klíčová slova: chmel; chmelařství; porosty; agrotechnika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami

Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.

Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
Chmelařský institut, 2008

Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
2008 - český
Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Klíčová slova: chmel; chmelařství; závlahy; závlahové systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR.

Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - český
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
2008 - český
Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín. Klíčová slova: chmel; chmelařství; agrotechnika; hnojení; ochrana Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi, která řeší podmínky pěstování hybridních odrůd chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.

Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - český
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější houbové chorobě v našich podmínkách. Tato publikace vznikla na základě poznatků z pokusů Chmelařského institutu v Žatci. Hlavní úkol řešené problematiky spočíval v stanovení krátkodobé prognózy peronospory chmelové pro hybridní odrůdy. Jelikož hybridní odrůdy chmele jsou všeobecně citlivější k infekci peronosporou chmelovou, není možné použit stejnou prognózu jako pro Žatecký poloraný červeňák. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou strategii, která by vyhovovala i pro tyto odrůdy, jejichž podíl v druhové skladbě má vzrůstající charakter. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils)

Metodika ochrany hybridních odrůd chmele proti peronospoře chmelové (Peronoplasmopara humuli Miy et Tak., Wils.) poskytuje informace o doporučované strategii ochrany chmele proti nejnebezpečnější ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - český
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách rodu Prunus (fundatrix, fundatrigenie), tak i virginogenních stádií na chmelu, včetně migrujících forem. V další fázi je pozornost zaměřena na prognózu výskytu mšice chmelové a signalizaci ochranných zásahů jak na základě SET v kombinaci s prahem hospodářské škodlivosti, tak na signalizaci ochranného zásahu proti mšici chmelové na základě krátkodobé prognózy výskytu virginogenní generace. Na základě monitorování letu mšic v ČR signalizovaném pracovníky SRS lze odhadovat intenzitu přeletu okřídlených forem P. humuli pro následující rok. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných insekticidů na polní populace mšice chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank)

Metodika ochrany chmele proti mšici chmelové (Phorodon humuli Schrank) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých forem mšice chmelové jak na primárních hostitelských rostlinách ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

Hodnocení kvality chmele
Krofta, Karel
2008 - český
Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány nejdůležitější analytické metody, používané k hodnocení kvality chmele, uvedeny jejich přednosti, nedostatky a omezení. Důraz je kladen zejména na stanovení obsahu alfa kyselin, nejdůležitějšího kvalitativního parametru chmele, který lze stanovit několika způsoby s odlišným výsledkem. Důležitou součástí je pojednání o nežádoucích a cizorodých látkách ve chmelu, jejichž obsah je mnohdy limitujícím faktorem prodeje. Na základě výsledků chemických analýz lze s vysokou pravděpodobností určit identitu odrůdy a stupeň stárnutí chmele, ke kterému při skladování a zpracování zákonitě dochází. Klíčová slova: chmel; chmelařství; chemická analýza kvantitativní; hořké látky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení kvality chmele

Kvalita chmele je posuzována v několika úrovních od sklizně přes zpracování až po dodávku zpracovaného chmele zákazníkům, kterými jsou ponejvíce domácí a zahraniční pivovary. V metodice jsou popsány ...

Krofta, Karel
Chmelařský institut, 2008

Sušení chmele na pásových sušárnách
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
2008 - český
Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci. Klíčová slova: chmel; chmelařství; sklizeň; sušárny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sušení chmele na pásových sušárnách

Metodika sušení chmele na pásových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
Chmelařský institut, 2008

Sušení chmele na komorových sušárnách
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
2008 - český
Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci. Klíčová slova: chmel; chmelařství; sklizeň; sušárny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sušení chmele na komorových sušárnách

Metodika sušení chmele na komorových sušárnách upřesňuje parametry sušení chmele a jejich optimalizaci.

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Rybka, Adolf; Veselý, František
Chmelařský institut, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze