Počet nalezených dokumentů: 87
Publikováno od do

Íránská architektura - dámská oděvní kolekce
Ghazaleh Abedi; vedoucí práce Zuzana Veselá
2013 - anglický
Prezentace perské architektury, přehlídka rozdílných stylů a barev používaných v architektuře je základním tématem této bakalářské práce: Íránská architektura. Dalším záměrem bylo vybudovat vztah mezi módou a architekturou. Používání barev, tvarů a geometrických obrazců, které jsou k vidění v íránské architektuře. Více naleznete v psané části. Záměrem praktické části bylo pracování s opakujícími se vzory, měnění střihů, odstraňování nebo kombinování barev, díky kterému vznikají nové oděvy navržené jako blůzy, košile, sukně a legíny. Studování architektury a designu čtyř měst, která mají až rozdílné styly a navrhování založené na každém jednom z nich. Vytváření nových modelů límců, rukávů a sukní navržených se stejným designem a tiskem jako střechy, omítky a kachle na stěnách. Stejně jako vytváření stejných motivů na látce pomocí vypalování otvoru laserem. Barevná paleta přibližuje atmosféru světa Íránu. Konečný počet modelů je šest. Klíčová slova: oděvní kolekce; architektura; dámské oděvy; textilní design Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Íránská architektura - dámská oděvní kolekce

Prezentace perské architektury, přehlídka rozdílných stylů a barev používaných v architektuře je základním tématem této bakalářské práce: Íránská architektura. Dalším záměrem bylo vybudovat vztah mezi ...

Ghazaleh Abedi; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Hrdinové dnešní doby: Obyčejný člověk jako hrdina ve filmech World Trade Center Olivera Stona a United 93 Paula Greengrasse
Veronika Kracíková; vedoucí práce Zénó Vernyik
2013 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá konceptem moderního hrdiny, zejména poté zobrazením obyčejného člověka jako hrdiny ve filmech pojednávajících o útocích z 11. září 2001. Těmito analyzovanými filmy jsou World Trade Center Olivera Stona a United 93 Paula Greengrasse, oba natočené v roce 2006. Tato práce se skládá ze dvou částí. První, obsáhlejší část řeší neustále se měnící koncept hrdiny a vlivy, které formují pohled společnosti na hrdiny a hrdinství. Zejména se pak zaměřuje na otázku hromadných sdělovacích prostředků a jejich zobrazení hrdinů. Tato práce též zkoumá faktory, které přispěly k vytvoření hrdinů 11. září. V druhé části se poté pojednává o hrdinech zobrazených v analyzovaných filmech. Tato část odhaluje, jak se tito hrdinové navzájem liší, a poukazuje na to, že existuje celá řada hrdinů, kteří jsou zároveň pouze obyčejnými lidmi. Klíčová slova: hrdinové; teroristické útoky 11. září 2001, Spojené státy americké; hrdinství; film Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Hrdinové dnešní doby: Obyčejný člověk jako hrdina ve filmech World Trade Center Olivera Stona a United 93 Paula Greengrasse

Tato bakalářská práce se zabývá konceptem moderního hrdiny, zejména poté zobrazením obyčejného člověka jako hrdiny ve filmech pojednávajících o útocích z 11. září 2001. Těmito analyzovanými filmy jsou ...

Veronika Kracíková; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Efektivní strategie pro zápis poznámek během přednášek v anglickém jazyce
Veronika Hastrdlová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - anglický
Bakalářská práce se zabývá významem a strategiemi efektivního způsobu zápisu poznámek během přednášek v anglickém jazyce. Jejím cílem je zjistit, jak si vysokoškolští studenti zapisují poznámky a zda je jejich zápis efektivní. K tomuto výzkumu byl použit dotazník sestavený autorkou práce, který byl předložen 57 studentům Technické university Liberec, jejichž hlavním studijním předmětem je anglický jazyk. Výsledky byly analyzovány, porovnány s teorií a na jejich základě byly navrhnuty strategie, které by měly studentům pomoci zlepšit zápis poznámek. Klíčová slova: angličtina; studium a výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Efektivní strategie pro zápis poznámek během přednášek v anglickém jazyce

Bakalářská práce se zabývá významem a strategiemi efektivního způsobu zápisu poznámek během přednášek v anglickém jazyce. Jejím cílem je zjistit, jak si vysokoškolští studenti zapisují poznámky a zda ...

Veronika Hastrdlová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Styly učení u žáků 6. třídy: případová studie
Martina Šepsová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
2013 - anglický
Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá klasifikací stylů učení, z nichž pro účely výzkumu byla vybrána klasifikace mnohačetných inteligencí dle Gardnera. Praktická část poté zkoumá zastoupení mnohačetných inteligencí mezi žáky 6. třídy, analyzuje cvičení v 6. lekci učebnice a pracovního sešitu angličtiny používané v této třídě z hlediska mnohačetných inteligencí a navrhuje doplňující cvičení, která respektují výsledky zkoumání v této třídě. Výzkum probíhal na základní škole a podílelo se na něm dvacet sedm žáků ve věkovém rozhraní mezi jedenácti a dvanácti lety, kteří studují anglický jazyk čtyři roky. Hlavním nástrojem pro sběr dat byl dotazník, jehož cílem bylo zjistit zastoupení jednotlivých inteligencí mezi žáky této třídy. Navržená doplňující cvičení byla vytvořena tak, aby respektovala jazykové cíle učebnic a zároveň aby umožnila jednotlivým žákům demonstrovat jazykové dovednosti dle jejich učebních stylů, aby žákům pomohla se učit pomocí svých rozvinutých mnohačetných inteligencí a zároveň jim obecně pomohla rozvíjet způsoby učení. Klíčová slova: učební styly; jazyková výuka; žáci; angličtina Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Styly učení u žáků 6. třídy: případová studie

Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá klasifikací stylů učení, z nichž pro účely výzkumu byla vybrána klasifikace mnohačetných inteligencí dle Gardnera. Praktická část poté zkoumá ...

Martina Šepsová; vedoucí práce Zuzana Šaffková
Technická univerzita v Liberci, 2013

Critical Analysis of Changes in the Film Adaptation of Jane Austen's Book Pride and Prejudice
Tereza Kodejšová; vedoucí práce Zénó Vernyik
2013 - anglický
Tato bakalářská práce pojednává o hlavních změnách ve filmové adaptaci Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Hlavní změnou je to, že film je natočen více romanticky než kniha. Především pak hlavní postava pan Darcy je zde ztvárněn jako romantický hrdina, který miluje Elizabeth Bennetovou už od prvního setkání. Práce je zaměřena i na malé detaily, jako je například mimika, pohyby a chování hlavních postav. Klíčová slova: román; literární dílo Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Critical Analysis of Changes in the Film Adaptation of Jane Austen's Book Pride and Prejudice

Tato bakalářská práce pojednává o hlavních změnách ve filmové adaptaci Pýcha a předsudek od Jane Austenové. Hlavní změnou je to, že film je natočen více romanticky než kniha. Především pak hlavní ...

Tereza Kodejšová; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Edward Morgan Forster: Modernist or Realist?
Lenka Horádková; vedoucí práce Zénó Vernyik
2013 - anglický
Bakalářská práce s názvem Edward Morgan Forster: Modernista nebo realista? je analýzou Forstrova románu Kam se bojí vkročit andělé a konfrontuje jeho praktické narativní postupy v oblastech tematiky příběhu, postav a zápletky s jeho teoretickými postuláty, jež formuloval ve své knize Aspekty románu. Jako bývalý student King's College v Cambridgi byl ovlivněn modernismem a je také často spojován se skupinou Bloomsbury (k níž náležela i Virginie Woolfová). Cílem práce je dokázat, že jeho modernistická teorie byla ve skutečnosti vybudována v intencích britského kritického realismu (Nenadál 1987, 9-18). Na podporu tohoto předpokladu se práce dále bude zabývat analýzou toho, jak realismus pojímá René Wellek ve svém díle Koncepty literární vědy, zvláště v kapitole Koncept realismu v literární vědě. Analýzou Forsterovy tvorby skrze teorii realismu by práce měla ukázat, že Forstera by bylo vhodnější pojímat jako realistu než jako modernistu. Klíčová slova: román; literární dílo Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Edward Morgan Forster: Modernist or Realist?

Bakalářská práce s názvem Edward Morgan Forster: Modernista nebo realista? je analýzou Forstrova románu Kam se bojí vkročit andělé a konfrontuje jeho praktické narativní postupy v oblastech tematiky ...

Lenka Horádková; vedoucí práce Zénó Vernyik
Technická univerzita v Liberci, 2013

Role hlavní postavy v románu Jane Eyrová a jeho filmových adaptacích
Tereza Hanzlová; vedoucí práce Filip Hanzelka
2012 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem hlavní postavy Jane Eyre ve stejnojmenném románu od Charlotte Brontë. Dále se zabývá vývojem téže postavy ve filmových adaptacích z roku 1996 od Franca Zeffirelliho a z roku 2011 od Caryho Fukunagy. Práce se skládá ze čtyř částí. První část představuje čtenářům druhy filmů a uvádí je do filmové problematiky. Druhá část pojednává o aspektech vývoje Jane Eyre v samotném románu od Charlotte Brontë. Třetí část porovnává aspekty vývoje hlavní postavy ve filmové adaptaci od Franca Zeffirelliho s románem a pojednává o tom, zda je nějaký z aspektů Jane Eyre zdůrazněn ve filmové adaptaci více nebo méně než v románu. Část čtvrtá porovnává aspekty vývoje Jane Eyre ve filmové adaptaci od Caryho Fukunagy a řeší, zda filmová adaptace vyznívá jinak divákovi než čtenáři románu. Klíčová slova: filmové adaptace; literární postavy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Role hlavní postavy v románu Jane Eyrová a jeho filmových adaptacích

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem hlavní postavy Jane Eyre ve stejnojmenném románu od Charlotte Brontë. Dále se zabývá vývojem téže postavy ve filmových adaptacích z roku 1996 od Franca ...

Tereza Hanzlová; vedoucí práce Filip Hanzelka
Technická univerzita v Liberci, 2012

Vliv mateřského jazyka při studentském překladu
Kristýna Václavíková; vedoucí práce Renata Šimůnková
2012 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá negativním vlivem mateřského jazyka neboli interferencí při studentském překladu a její klasifikací. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část pojednává o tomto jevu z hlediska všeobecného a tím nám umožňuje získat přehled o jejím obsahu. Praktická část je věnována samotné analýze studentských překladů. Pro potřeby analýzy jsme se zaměřili pouze na interferenci vyskytující se na úrovni slova (lexikální interference)a gramatiky, syntaxe (morfo-syntaktická interference). Klíčová slova: mateřský jazyk; překlady do angličtiny Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vliv mateřského jazyka při studentském překladu

Tato bakalářská práce se zabývá negativním vlivem mateřského jazyka neboli interferencí při studentském překladu a její klasifikací. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. ...

Kristýna Václavíková; vedoucí práce Renata Šimůnková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Používání mateřského a cílového jazyka učitelem v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ
Lucie Škopová; vedoucí práce František Tůma
2012 - anglický
Cílem této bakalářské práce je vymezit hlavní principy pro používání mateřského a cílového jazyka v hodinách angličtiny a zjistit proporci používání těchto dvou jazyků vybranými učiteli ve třídách druhého stupně základních škol v Libereckém kraji. Nejdříve jsou představena teoretická východiska a jsou stanoveny situace, ve kterých učitel mluví. Poté je stručně zmíněn výzkum, který byl realizován v České republice a zabýval se tímto tématem. Dále je popsán samotný výzkum této práce a nashromážděné údaje jsou analyzovány. Výzkumný projekt byl uskutečněn ve třech různých třídách šestého ročníku základních škol, kde bylo celkově pozorováno šest hodin a celkem 1912 promluv tří různých učitelů bylo analyzováno. Na závěr jsou výsledky výzkumu představeny a diskutovány. Bylo potvrzeno, že angličtina je hlavním jazykem ve třídě. Avšak empirické výsledky se lišily od teoretického základu v otázce používání mateřského a cílového jazyka v některých specifických případech, kdy učitel mluví. Klíčová slova: čeština; angličtina; jazyková výuka Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Používání mateřského a cílového jazyka učitelem v hodinách angličtiny na 2. stupni ZŠ

Cílem této bakalářské práce je vymezit hlavní principy pro používání mateřského a cílového jazyka v hodinách angličtiny a zjistit proporci používání těchto dvou jazyků vybranými učiteli ve třídách ...

Lucie Škopová; vedoucí práce František Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2012

Velština: minulost, přítomnost a budoucnost
Hana Kovačičová; vedoucí práce Nicola Karásková
2012 - anglický
Práce analyzuje historii, vývoj, současnou situaci a pravděpodobnou budoucnost velštiny. Velština je menšinový jazyk, který mnoho století usiloval o to, aby se stal plnohodnotným komunikačním nástrojem v celém Walesu. Velkým konkurentem pro tento jazyk byla dominantní angličtina, nicméně díky snahám lingvistů, nacionalistickým hnutím a zařazení velšského jazyka do vzdělávání je dnes velština právoplatným jazykem, který může svobodně používat kdokoliv a v jakékoliv situaci. Praktická část práce vychází z dotazníků a popisuje současné názory a postoje k velštině jak ze strany Velšanů, tak z obecného pohledu obyvatel Velké Británie. Klíčová slova: velština Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Velština: minulost, přítomnost a budoucnost

Práce analyzuje historii, vývoj, současnou situaci a pravděpodobnou budoucnost velštiny. Velština je menšinový jazyk, který mnoho století usiloval o to, aby se stal plnohodnotným komunikačním ...

Hana Kovačičová; vedoucí práce Nicola Karásková
Technická univerzita v Liberci, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze