Počet nalezených dokumentů: 73410
Publikováno od do

Rusko doby vikingské a česko-ruské kontakty v raném středověku
Tenchurina, Anastasia; Suchý, Marek; Zaoral, Roman
2023 - anglický
Klíčová slova: Vikings; Russia; Bohemia; Early Middle Ages; Vikings; Russia; Bohemia; Early Middle Ages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rusko doby vikingské a česko-ruské kontakty v raném středověku

Tenchurina, Anastasia; Suchý, Marek; Zaoral, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Dopad behaviorálních biasů na získávání informací a důvěru v průběhu pandemie COVID-19
Leloup, Pablo Nicolas Louis Marcel; Špecián, Petr; Zakreski, Ellen
2023 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dopad behaviorálních biasů na získávání informací a důvěru v průběhu pandemie COVID-19

Leloup, Pablo Nicolas Louis Marcel; Špecián, Petr; Zakreski, Ellen
Univerzita Karlova, 2023

Morální odpovědnost ke zvířatům na základě koncepce animality Hanse Jonase
Soukupová, Klára; Vrabec, Martin; Kanócz, Robert
2023 - český
Klíčová slova: Jonas; zvířata; etika; odpovědnost; Jonas; animals; ethics; responsibility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Morální odpovědnost ke zvířatům na základě koncepce animality Hanse Jonase

Soukupová, Klára; Vrabec, Martin; Kanócz, Robert
Univerzita Karlova, 2023

Pojetí vášní u Descarta
Čermáková, Kristýna; Benyovszky, Ladislav; Novák, Aleš
2023 - český
Klíčová slova: René Descartes; emoce; význam emocí; spojení ducha s tělem; René Descartes; emotion; the meaning of emotions; connection of soul and body Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pojetí vášní u Descarta

Čermáková, Kristýna; Benyovszky, Ladislav; Novák, Aleš
Univerzita Karlova, 2023

Morálnost sebevraždy aneb život a smrt na miskách vah
Kubešová, Adéla; Novák, Aleš; Kunca, Tomáš
2023 - český
Klíčová slova: etika; sebevražda; smrt; svoboda; víra; ethics; suicide; death; freedom; belief Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Morálnost sebevraždy aneb život a smrt na miskách vah

Kubešová, Adéla; Novák, Aleš; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Výchozí argumenty idealismu George Berkeleyho v Pojednání o principech lidského poznání a Třech dialozích mezi Hyladem a Filonoem
Šašek, Josef; Kunca, Tomáš; Vrabec, Martin
2023 - český
Klíčová slova: Berkeley; Dicker; raně novověká filosofie; idealismus; imaterialismus; Berkeley; Dicker; early modern philosophy; idealism; immaterialism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výchozí argumenty idealismu George Berkeleyho v Pojednání o principech lidského poznání a Třech dialozích mezi Hyladem a Filonoem

Šašek, Josef; Kunca, Tomáš; Vrabec, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Mezní situace a jejich interpretace na románu "Proces" od Franze Kafky
Jonášová, Barbora; Holeček, Tomáš; Novák, Aleš
2023 - český
Klíčová slova: Mezní situace; existencialismus; smrt; boj; utrpení; vina; Karl Jaspers; román Proces; Franz Kafka; Limit situation; existentialism; death; struggle; suffering; quilt; Karl Jaspers; The Trial; Franz Kafka Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Mezní situace a jejich interpretace na románu "Proces" od Franze Kafky

Jonášová, Barbora; Holeček, Tomáš; Novák, Aleš
Univerzita Karlova, 2023

Každodenní život a přídělové válečné hospodářství ve Slaném za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945): Správa a každodenní život místního obyvatelstva
Ryjáčková, Marie; Vondráček, Jan; Wohlmuth, Petr
2023 - anglický
Klíčová slova: Lokální historie; Každodenní život; Přídělové hospodářství; Administrativa; Černý trh; Protektorát Čechy a Morava; Local history; Everyday Life; Rationed Economy; Administration; Black Market; Protectorate of Bohemia and Moravia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Každodenní život a přídělové válečné hospodářství ve Slaném za Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945): Správa a každodenní život místního obyvatelstva

Ryjáčková, Marie; Vondráček, Jan; Wohlmuth, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Spinozovo pojetí nekonečna
Srbová, Adéla; Vrabec, Martin; Holeček, Tomáš
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Spinozovo pojetí nekonečna

Srbová, Adéla; Vrabec, Martin; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Pýcha, stud a sympatie: Já a druzí v druhé knize Humova Pojednání o lidské přirozenosti
Baťová, Alena; Kunca, Tomáš; Benyovszky, Ladislav
2023 - český
Klíčová slova: David Hume; Pojednání o lidské přirozenosti; vášně; já a druzí; David Hume; A Treatise of Human Nature; Passions; Self and the Others Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Pýcha, stud a sympatie: Já a druzí v druhé knize Humova Pojednání o lidské přirozenosti

Baťová, Alena; Kunca, Tomáš; Benyovszky, Ladislav
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze