Počet nalezených dokumentů: 15911
Publikováno od do

Aplikace technologie RFID v logistice
Lukáč, Marián; Hruška, Roman
2017 - český
Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. Práce dále popisuje návrh konfigurace RFID systému pro využití v logistice. Klíčová slova: RFID; logistika; RFID čtečky; tagy; RFID; logistics; RFID readers; tags Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Aplikace technologie RFID v logistice

Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. ...

Lukáč, Marián; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory
Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči o seniory, kvalitě v sociálních službách a komunikaci se seniory. Výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno u vybraných klientů domova pro seniory a věnuje se diskuzi o výsledcích výzkumu. Klíčová slova: domovy pro seniory; potřeby; senioři; služby; spokojenost; retirement home; necessities; seniors; services; satisfaction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory

Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách ...

Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry
Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se dále zaměřuje na možnosti analýzy epidermálních proteinů a jejich dysfunkci u různých onemocnění a během procesu stárnutí kůže. Klíčová slova: epidermis; epidermální proteiny; analýzy; onemocnění; stárnutí kůže; epidermis; epidermal proteins; analysis; illness; aging of the skin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry

Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se ...

Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
2017 - český
Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná se o výjev ve štukovém zrcadle doplněný textovým polem, také ve štukovém zrcadle. Malovaný výjev i textové pole se nacházejí nejblíže jihovýchodnímu koutu lodi kostela. Výjev je jakýmsi obrazovým znázorněním textu, zpodobňuje kráčejícího muže a anděla v krajině. Další restaurovanou částí je jeden z výjevů v severní oratoři téhož kostela. V tomto případě se jedná o barokně vyzdobený prostor s kompozice vztahujícími se k sv. Janu Nepomuckému. Restaurovanou částí, kterou prezentuje tato práce, je výjev ve štukovém zrcadle s nápisovým polem, nacházejí se v jižní části klenby oratoře. Klíčová slova: Vojtěch Bartoněk; tempera; nástěnné malby; olejomalba na stěně; mariánský cyklus; sv. Jan Nepomucký; restaurování; Vojtěch Bartoněk; distemper; mural painting; oil painting; Mariana cycle; St Jan of Nepomuk; restoration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná ...

Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A
Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
2017 - český
Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a analyzováni klíčoví aktéři této politiky, jejich agenda a jejich vzájemné vztahy, role a zájmy. Klíčová slova: energetická bezpečnost; model AAA; energetický systém; aktéři; energy security; model AAA; energy system; actors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A

Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a ...

Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat
Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
2017 - český
Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové přenosy a sílu signálu, standardům 802.11, Fresnelovým zónám, polarizacím, architektuře TCP/IP a použitému hardware od společnosti MikroTik. Cílem praktické části je pak provést analýzu vzniku latence a její závislosti na velikosti zaslaných dat a počtu zařízení zapojených do komunikace. Klíčová slova: bezdrátové sítě; zpoždění; rušení; MikroTik; WiFi; standardy; 5 GHz; polarizace; Fresnelova zóna; paket; IEEE; wireless networks; delay; interference; MikroTik; WiFi; standards; 5 GHz; polarization; Fresnel zone; packet; IEEE Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat

Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové ...

Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Stanovení složek křenu selského
Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
2017 - český
Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části práce je uvedeno, jak se dají jednotlivé složky křenu analyzovat. Klíčová slova: Křen selský; isothiokyanáty; glykosionáty; enzym peroxidáza.; Horseradish; glycosionates; isothiacyanates; enzyme peroxidase. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Stanovení složek křenu selského

Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části ...

Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros
Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické motivy vyložit a vysvětlit možné důvody, proč je Platón používá. Klíčová slova: mýtus; mytické motivy; Platón; Faidros; Sókratés; myth; mythical themes; Plato; Phaedrus; Socrates Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mytické motivy v Platónově dialogu Faidros

Bakalářská práce se zabývá mytickými motivy v Platónově dialogu Faidros. Zaměřuje se na výklad konkrétně vybraných mýtů a mytických motivů v místech, kde se objevují. Snaží se tyto mýty a mytické ...

Haňka, Radek; Hejduk, Tomáš; Sikora, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži
Votroubek, Michal; Jilek, Petr
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený postup návrhu mechanického zabezpečení vozidla a to zámku zpětného chodu vozidla. Klíčová slova: zabezpečení vozidel; krádeže vozidel; druhy zabezpečení; zámek zpětného chodu; security of vehicles; thefts of vehicles; types of security systems; lock reverse gear Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Systémy zabezpečení vozidel proti krádeži

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení vozidel proti krádeži. Popisuje druhy zabezpečení vozidel pro uživatele, aby nedošlo k odcizení vozidla. Dále je vypracován zjednodušený ...

Votroubek, Michal; Jilek, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."
Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
2017 - český
Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. Další částí této práce je popis základních imunoproteomických metod. Klíčová slova: vakcíny; imunoproteomika; antigeny; imunoproteomické metody; vaccine; immunoproteomics; antigen; immunoproteomics methods Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."

Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. ...

Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze