Number of found documents: 51
Published from to

Kolekce textilií pro oděvní účely s využitím tisku a výšivky
Sabína Florkovičová; vedoucí práce Jana Černá
2013 - Slovak
Španělský kroj, přesněji typický kroj toreadora je vybrán jako inspirace k tvorbě vlastní kolekce textilií a výšivek. Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat tradiční vzory, které se vyskytovaly již v dávné historii moderním pojetím. Vdechnout historii do dnešní doby a vytvořit kolekci šatovek, které budou odvážné, nápadité, netradiční a budou podbarvovat charakter ženy, která si je vybere. Poukázat na to, že originalita nespočívá v uniformovanosti, ale v odvaze prosadit si svůj osobitý styl. V první části bakalářské práce je popisována historie oděvů ve Španělsku, jejich vznik, vývoj a funkce. V následujících částech je popsána historie tisku a výšivky, konkrétně typická španělská výšivka, která se stala inspirací i pro danou bakalářskou práci. Ostatní části charakterizují techniky, které se využívají při praktické části bakalářské práce, a to tisk a výšivku. Ostatní části charakterizují techniky, které se využívají při praktické části bakalářské práce, a to tisk a výšivku. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; tradiční oděvy; výšivky; tiskové techniky Available to registered users in the Library of TUL
Kolekce textilií pro oděvní účely s využitím tisku a výšivky

Španělský kroj, přesněji typický kroj toreadora je vybrán jako inspirace k tvorbě vlastní kolekce textilií a výšivek. Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracovat tradiční vzory, které se ...

Sabína Florkovičová; vedoucí práce Jana Černá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Sušení textilií
Mária Lukáčová; vedoucí práce Pavla Těšinová
2013 - Slovak
Cílem práce je porovnat na zkoumaných vzorcích působení sušičky na textílie a působení sušení ve vo volném stavu. Bakalářská práce se skladá z tří částí. První část je teoretická, zaobírá se pojmi sušení textílií, sušení ve volném stavu, sušení v sušičce, rozdělení a hodnocení sušiček podle nejnovějších testů a změně vlastností textílií po sušení jak ve volném stavu, tak i v sušičce. Druhá, praktická část zahrnuje experiment. V této části jsem zkoumala změnu vlastností textílií, rozměry, tloušťku a hmotnost textílií po použití sušičky a porovnávala jsem je s textíliemi sušenými ve volném stavu. Třetí závěrečná část obsahuje zhrnutí mého výzkumu a průzkum mezi laickou veřejností na základní znalosti sušení v sušičce.Závěrem jsem upřela pozornost na mé návrhy při sušení textílií. Keywords: sušení textilií Available to registered users in the Library of TUL
Sušení textilií

Cílem práce je porovnat na zkoumaných vzorcích působení sušičky na textílie a působení sušení ve vo volném stavu. Bakalářská práce se skladá z tří částí. První část je teoretická, zaobírá se pojmi ...

Mária Lukáčová; vedoucí práce Pavla Těšinová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Studie vztahu tvarového řešení rukávové hlavice a průramku
Jana Vašičkaninová; vedoucí práce Blažena Musilová
2013 - Slovak
Práca je zameraná na štúdium vzťahu tvarového riešenia rukávovej hlavice a prieramku pánského saka pomocou vybraných konštrukčných metodík od Winifred Aldrich. Müller & Sohn a IL MODELLISMO. Teoretická časť je venovaná analýze jednotlivých konštrukčných metodík z hľadiska vstupných parametrov a teórie konštrukčných vzťahov rukávu a prieramku. Vymedzujú sa základné pojmy a definície, stručne sa popisuje história a charakteristika strihu, pričom sa hodnotí objektívne ohmatanie a konfekčná spracovateľnosť materiálu určeného pre experiment. Úlohou praktickej časti je zhotoviť strihové diely jednotlivých konštrukčných metodík, hotové tvary experimentálne porovnať a zhodnotiť rozmerové korelácie medzi rukávovou hlavicou a prieramkom. Cieľom práce je vyvinúť tvar strihového dielu rukávu, ktorého tvar je matematický popisovaný a pripravený pre automatické stupňovanie pomocou CAD systémov. Keywords: konstrukce střihů; střihy Available to registered users in the Library of TUL
Studie vztahu tvarového řešení rukávové hlavice a průramku

Práca je zameraná na štúdium vzťahu tvarového riešenia rukávovej hlavice a prieramku pánského saka pomocou vybraných konštrukčných metodík od Winifred Aldrich. Müller & Sohn a IL MODELLISMO. ...

Jana Vašičkaninová; vedoucí práce Blažena Musilová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Budoucnost ve svých rukou - kolekce dámských kabelek
Barbora Martonová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2013 - Slovak
Budoucnost ve svých rukou by chtěl mít snad každý, ale víme, že je to nemožné. Budoucnost je nejasná, ale dá se naplánovat. Nikdo neví, co bude zítra, za týden nebo za rok.Je to souhrn všeho, co ještě neexistuje, co je přítomné jen potencionálně, ale musí se ještě realizovat. Ve své bakalářské práci jsem se proto inspirovala organickou architekturou,stavbami, vizemi... Neboť prostředí, ve kterém žijeme, a budeme žít, na nás působí z největší části. Architektura by se měla ubírat organickým směrem, protože čerpá z přirozenosti přírody, která je velmi propojena s člověkem a úzce spjata s lidstvem jakotakovým. Prvky,strukturu a tvarosloví jsem zpracovala v kolekci dámských kabelek,které jsou nedílnou součástí každé ženy. Kabelka ženě dodává eleganci, styl, vypovídá o její osobnosti, dodává jí sebedůvěru, zkrátka vše, co žena potřebuje k životu je v kabelce. Kabelky se dají uchopit variabilně a nositelka si může sama vybrat, jak si uchopí svou "budoucnost". Keywords: organická architektura; textilní design; módní doplňky; architektura Available to registered users in the Library of TUL
Budoucnost ve svých rukou - kolekce dámských kabelek

Budoucnost ve svých rukou by chtěl mít snad každý, ale víme, že je to nemožné. Budoucnost je nejasná, ale dá se naplánovat. Nikdo neví, co bude zítra, za týden nebo za rok.Je to souhrn všeho, co ještě ...

Barbora Martonová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Kameny světla
Ľubica Skalská; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2013 - Slovak
Práce je inspirovaná minerálem jménem labradorit. Jedná se o kámen, který je charakteristický svým optickým efektem zvaným labradorescence. Výtvarně je toto téma zpracované do dámské oděvní kolekce využívající digitálního sublimačního tisku. Stylově je kolekce ovlivněna mystickou atmosférou a metafyzickými vlastnostmi, které lidé tomuto kamenu přisuzují. Bakalářská práce obsahuje návrhy a realizaci digitálního sublimačního tisku dále pak návrhy a realizaci osmi dámských modelů. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Kameny světla

Práce je inspirovaná minerálem jménem labradorit. Jedná se o kámen, který je charakteristický svým optickým efektem zvaným labradorescence. Výtvarně je toto téma zpracované do dámské oděvní kolekce ...

Ľubica Skalská; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2013

Okamžiky
Anna Poláková; vedoucí práce Ludmila Šikolová
2013 - Slovak
Bakalářská práce se zabývala tématem okamžiků v mém životě. Naše životy jsou poskládané z různých méně či více intenzivních okamžiků, které mají různé trvání, intenzitu a zanechávají po sobě stopu, některé slabší, jiné silnější. V praktické části této bakalářské práce vznikla sada šperků, z nichž každý má svůj příběh a vztahuje se k určitým okamžikům, které spolu vytvářejí kratší, nebo delší životní období - šperk. Barvy a tvary jsem umísťovány pocitově. V teoretickém části popisuji a udávám příklady těchto okamžiků a popisuji období, které mě inspirovalo ke vzniku těchto šperků. Keywords: design; šperky Available to registered users in the Library of TUL
Okamžiky

Bakalářská práce se zabývala tématem okamžiků v mém životě. Naše životy jsou poskládané z různých méně či více intenzivních okamžiků, které mají různé trvání, intenzitu a zanechávají po sobě stopu, ...

Anna Poláková; vedoucí práce Ludmila Šikolová
Technická univerzita v Liberci, 2013

Posun vpřed - dámská kolekce
Zuzana Kedroňová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2013 - Slovak
Téma bakalářské práce Posun Vpřed se navrací k tradicím, ruční výrobě a odkazuje na myšlenku hnutí Arts and Crafts. Taky se dotýka problematiky levné a nekvalitní textilní výroby v dnešní době. Na základě sezbíraných poznatků byla zrealizována kolekce osmi oděvů. Všechny modely jsou z přírodních kvalitních materiálů a část oděvů byla vytvořena z ručně tkané textílie, která se tématicky navrací k tradiční ruční vyrobě a je nosným prvkem celé kolekce. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Posun vpřed - dámská kolekce

Téma bakalářské práce Posun Vpřed se navrací k tradicím, ruční výrobě a odkazuje na myšlenku hnutí Arts and Crafts. Taky se dotýka problematiky levné a nekvalitní textilní výroby v dnešní době. Na ...

Zuzana Kedroňová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2013

Hloubka sluneční soustavy
Anh Doan phuong; vedoucí práce Zuzana Veselá
2012 - Slovak
V této práci byla snaha vytvořit oděvy, které znázorňují vrstvení planet v naší sluneční soustavě, jejich složení a barevnost. Vesmír je téma, které je velmi fascinující, vždy nás zajímalo, jak a kdy vnikl. Hlavní inspirací pro tuto bakalářskou práci byly zvoleny vnější planety sluneční soustavy. Na základě prostudování charakterů planet je vytvořená dámská kolekce šesti oděvu. Každý oděv výtvarně znázorňuje vrstvy planet, oděvy mají individuální charakter a svou barevností odráží podstatu daného tématu. Vytvořená dámská oděvní kolekce je určená k dennímu nošení. Keywords: oděvní kolekce; sluneční soustava; textilní design; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Hloubka sluneční soustavy

V této práci byla snaha vytvořit oděvy, které znázorňují vrstvení planet v naší sluneční soustavě, jejich složení a barevnost. Vesmír je téma, které je velmi fascinující, vždy nás zajímalo, jak a kdy ...

Anh Doan phuong; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2012

Pánská oděvní kolekce "Nové Baroko"
Richard Vlček; vedoucí práce Zuzana Veselá
2012 - Slovak
Práce se zabývá pánskou oděvní kolekcí inspirovanou historiským odívání z období baroka. Epocha barokní módy byla velice proměnlivá. Jak jen jedna linie nastoupila, další jí hned nahradila. Kolekce pracuje se současnými oděvnímy trendy a s nositelnými styly v pánském oblečení. Vše je v kontrastu k použitému materiálu - sametu, perle barokní módy. Výtvarně celou kolekci doplňuje strojová výšivka. Teorie popisuje vyvoj v odívání od raného baroka až do období regence. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; pánské oděvy; baroko; výšivky Available to registered users in the Library of TUL
Pánská oděvní kolekce "Nové Baroko"

Práce se zabývá pánskou oděvní kolekcí inspirovanou historiským odívání z období baroka. Epocha barokní módy byla velice proměnlivá. Jak jen jedna linie nastoupila, další jí hned nahradila. Kolekce ...

Richard Vlček; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2012

Motivace ke studiu Učitelství odborných předmětů
Viktória Nagyová; vedoucí práce Petr Urbánek
2012 - Slovak
Predmetom tejto bakalárskej práce je za pomoci výskumného nástroja zistiť, čo študentov z technických fakúlt Technickej univerzity v Liberci motivuje k štúdiu Učiteľstva odborných predmetov a vyhodnotiť tak aj veci s tým súvisiace. Prvá kapitola je venovaná v prvom rade motivácii, v ďalšej kapitole i v súvislosti s motiváciou k učiteľstvu. Kapitola o vývoji profesionalizácie učiteľa, sa dotýka učiteľov stredných odborných škôl. K učiteľstvu patria i predpoklady pre výkon tejto profesie, ktoré sú dané zákonom. Zahrňujú samozrejme potrebnú kvalifikáciu, ktorú uchádzači získavajú vysokoškolským štúdiom, konkrétne doplnkovým pedagogickým štúdiom. Ďalšia kapitola sa týka výskumného nástroja a dôležitých poznatkov z teórie dotazníka. Na to už naväzuje kapitola o dotazníku, v časti výskumnej, kde je popísaný postup pri tvorbe dotazníka, jeho konštrukcia i charakteristika dôležitých položiek v ňom. Výskum je orientovaný kvantitatívne. Najobsiahlejšia časť patrí jeho vyhodnoteniu, ktoré má deduktívny charakter. Dáta majú číselnú podobu a slovné vyjadrenie. V diskusii sú formulované závery výskumu a porovnania. Keywords: výkonová motivace; učitelská profese Available to registered users in the Library of TUL
Motivace ke studiu Učitelství odborných předmětů

Predmetom tejto bakalárskej práce je za pomoci výskumného nástroja zistiť, čo študentov z technických fakúlt Technickej univerzity v Liberci motivuje k štúdiu Učiteľstva odborných predmetov a ...

Viktória Nagyová; vedoucí práce Petr Urbánek
Technická univerzita v Liberci, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases