Počet nalezených dokumentů: 100
Publikováno od do

Ochrana Proti Průmyslové Špionáže
Pambo, Arao Minamau; Laucký, Vladimír; Jašek, Roman
2009 - anglický
Moje práce je zaměřena na špionáži či umění špionáže jak ji vypracovávat a provádět v praxi. Jeho metody, prostředky, cíle a opatření proti jsou zde popsány také. Údaje jsou čerpány z publikovaných zpráv ve sdělovacích prostředcích, výzkum komerčních databází, literatury a výše uvedené, jakož i autorovy osobní názory. Klíčová slova: Espionage; Espionage methods; Espionage targets; Commercial Espionage; Commercial Intelligence; Competitive Intelligence; HUMINT; TECHINT; SIGINT; MANSIT; OSINT; ACINT; GEOINT; IMINT; PHOTINT; RADINT; Countermeasures; Operational Security; Špionáže; Špionážních metod; Špionážních cílů; Obchodní špionáže; Obchodní zpravodajství; Konkurenční zpravodajství; Protiopatření; Provozní bezpečnost Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Ochrana Proti Průmyslové Špionáže

Moje práce je zaměřena na špionáži či umění špionáže jak ji vypracovávat a provádět v praxi. Jeho metody, prostředky, cíle a opatření proti jsou zde popsány také. Údaje jsou čerpány z publikovaných ...

Pambo, Arao Minamau; Laucký, Vladimír; Jašek, Roman
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Analýza přístupů jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu
Nguyen Thanh, Hieu; KLOUDOVÁ, Jitka; Březinová, Olga
2009 - anglický
Bakalářská práce je založena na teorií nové ekonomiky, kreativní ekonomiky. Analyzuje definice a podporu od státu v jednotlivých zemích k problematice kreativního průmyslu. Bakalářská práce vysvětluje a překládá informace o kreativním průmysl a jeho vlivu v Hongkongu, Čině, Singapuru a ve Velké Británii. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části vyjadřuji teoretické poznatky zaměřené na kreativní průmysl a jeho sou-vislost. V praktické části analyzuji přístupy jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu. Na závěr navrhuji doporučení pro rozvoj kreativního průmyslu. Klíčová slova: kreativní třída; kreativní ekonomika; kreativity; kreativní průmysl; Creative class; creative economy; creative industry; creativity Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza přístupů jednotlivých států k problematice kreativního průmyslu

Bakalářská práce je založena na teorií nové ekonomiky, kreativní ekonomiky. Analyzuje definice a podporu od státu v jednotlivých zemích k problematice kreativního průmyslu. Bakalářská práce vysvětluje ...

Nguyen Thanh, Hieu; KLOUDOVÁ, Jitka; Březinová, Olga
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Barack Obama's Election Campaigning 2008
Zezulková, Markéta; Bačuvčík, Radim; Chvojka, Jiří
2009 - anglický
Barack Obama je prvním afro-americkým prezidentem Spojených Států Amerických. Ve volebním klání 2008 porazil v primárkách Hillary R. Clinton, členku velmi vlivné politické rodiny, a během hlavní prezidentské volby amerického válečného hrdinu a miláčka médií Johna McCaina. Odborníci, média i široká veřejnost se shodují, že se jednalo o historické volby, jejichž průběh a všeobecný dopad se bude studovat po mnoho let. Doposud o Obamově kampani nevyšly příliš důvěryhodné a obecné výzkumy a analýzy, stejně tak dostupná literatura postrádá objektivitu autorů. Nicméně na první pohled je jasné, že Obama a jeho tým předvedli excelentní volební kampaň a potvrdili obecné mínění o důležitosti amerických prezidentských kampaní pro sféru marketingových komunikací a politického marketingu. A to je téma, o kterém pojednává tato bakalářská práce. Teoretická část se zaměřuje na popis politického a volebního systému v USA a na obecné vlastnosti amerických prezidentských volebních kampaní s cílem vytvořit dostatečnou půdu pro pochopení analyticko-praktické části. Praktická část sleduje obecně nepopíratelné vlastnosti Obamovy kampaně, jakou jsou na-příklad finanční zdroje, délka kampaně Hlavním cílem je však vyvodit pomocí ana-lýzy dostupných zdrojů klíčové aspekty vedoucí k Obamově vítězství a prohlášení voleb 2008 za historické především z pohledu marketingově komunikačního. Barack Obama a jeho tým objevili a velice jasně demonstrovali možné využití webu 2.0 a mobilních telefonů jako efektivního nástroje ke komunikaci s voliči, jejich mobilizaci a přeměnil je v nezastavitelnou volební mašinu. Předznamenali tak novou éru volebních kampaní a využití internetu v marketingových komunikacích. Obama byl prohlášen Advertising Age Marketérem roku 2008 nejen díky využití internetu, ale celkovému vedení kampaně. Barack Obama operoval již známými volebními strate-giemi, kterým dal jim nový rozměr. Obamův tým vytvořil kampaň, která z Obamy a jeho rodiny udělala ikonu doby a v určitých fázích vyvolávala davové šílenství. Díky skvělému PR a mediální agendě setting předvedli celému světu nevídané divadlo. Obama v sobě skýtá velký potenciál čestného, inteligentního, striktního a především nezkaženého politika, milého, sympatického, milují-cího otce a obyčejného, ale při tom charismatického Američana. A to vše jeho tým bravurně prodal. Ovšem bez ohledu na to, co pohled na Obamu jako mesiáše, hrdinu a spasitele bude pro něj a jeho kariéru znamenat v budoucnu. Nicméně Obama si vybral do týmu ty nejlepší ve svém oboru. Všichni pracovali a vedli kampaň pod jednou hlavní zásadou postavenou na Obamově osobním vystupování; být neustále klidný a neprojevovat nejen negativní emoce, ale téměř žádné. Tým odhadnul touhu amerického národa po změně a víru v americký sen a šťastný konec. Díky dobře vybudované organizaci a spolupráci Obamova managementu byli členové schopni podniknout rezolutní kroky, které by se mohly na první pohled zdát jako nebez-pečný hazard. Odmítnutí peněz z veřejných prostředků spolu s omezeními z toho plynou-cích byl opovážlivý krok, který od vzniku tohoto státního fondu ještě žádný kandidát neu-dělal. Avšak Obama a jeho tým předvedli skvělý fundraising a získali dostatek prostředků pro vedení jedinečné kampaně. A navíc to vše dokázali velmi rychle a efektivně prezento-vat veřejnosti. Klíčová slova: Politický a volební systém v USA; volební kampaně ve Spojených státech; marketingové komunikace a polický marketing v amerických volebních kampaních; volby 2008; volební kampaň Baracka Obamy; strategie orientace na kandidáta; profesionalita volebního štábu; US political system; election campaigning in the United States of America; marketing communications and political marketing in US election campaigns; election 2008; Barack Obama's election campaign; candidate-centred campaign strategy; professionalism of campaign staff Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Barack Obama's Election Campaigning 2008

Barack Obama je prvním afro-americkým prezidentem Spojených Států Amerických. Ve volebním klání 2008 porazil v primárkách Hillary R. Clinton, členku velmi vlivné politické rodiny, a během hlavní ...

Zezulková, Markéta; Bačuvčík, Radim; Chvojka, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Sales Performance Analysis of Private Label and Branded Cereal Products in Sainsbury's plc
Ševců, Michaela; Hernandez, Carlos; Světlík, Jaroslav
2009 - anglický
Na pozadí současné nestabilní situace ve světovém hospodářství a ekonomice Velké Británie, která ovlivňuje trh s potravinami, maloobchody a spotřebitele, se ve své práci zaměřuji na trh cereálních výrobků. Za pomoci ukazatelů nákupního chování, běžně používaných v průzkumu trhu, analyzuji, jak si nejdůležitější britské maloobchodní řetězce a zejména Sainsbury's vedly v prodeji značkových cereálních výrobků a výrobků vlastních značek v roce 2008. Rozborem celé situace a zjištěním problémů navrhuji firmě Sainsbury's, na co by se měla zaměřit a jak změnit strategii, aby dosáhla lepších prodejů v této kategorii. Tato analýza je založená na množství grafů a tabulek obsahujících data společnosti TNS Worldpanel. Klíčová slova: cereálie; značka; vlastní značka; výrobek; potraviny; trh; maloobchod; nakupující; cereals; brand; Private Label; product; grocery; market; retailer; shopper Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Sales Performance Analysis of Private Label and Branded Cereal Products in Sainsbury's plc

Na pozadí současné nestabilní situace ve světovém hospodářství a ekonomice Velké Británie, která ovlivňuje trh s potravinami, maloobchody a spotřebitele, se ve své práci zaměřuji na trh cereálních ...

Ševců, Michaela; Hernandez, Carlos; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Tesco's new strategy within Fairtrade sector
Břečková, Tereza; Šišák, Vlastimil; Světlík, Jaroslav
2009 - anglický
Ve své bakalářské práci 'Nová strategie Fairtrade sektoru firmy Tesco', kterou jsem si zvolila s pomocí svého vedoucího marketingové firmy TNS, kde jsem vykonávala svou roční praxi v oddělení retailerů, se zaměřuji na analýzu Fairtrade produktů z pohledu firmy Tesco, které se stalo nejrozšířenějším maloobchodním řetězcem ve Velké Británii. Své poznatky a výsledky aplikuji v podobě názorných grafů a tabulek pro lepší přehled a orientaci. V závěru zhodnotím daný trh a navrhnu vhodnou strategii, která má pomoci zvýšit objem tržeb a zájem o tuto kategorii. Klíčová slova: marketingový výzkum; retailing; retailingový proces výzkumu; Fairtrade; market research; the retailing research process Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tesco's new strategy within Fairtrade sector

Ve své bakalářské práci 'Nová strategie Fairtrade sektoru firmy Tesco', kterou jsem si zvolila s pomocí svého vedoucího marketingové firmy TNS, kde jsem vykonávala svou roční praxi v oddělení ...

Břečková, Tereza; Šišák, Vlastimil; Světlík, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Creation of the advisory centre in Karviná district arranging work in Scotland with a use of EU funds
Juřenová, Štěpánka; Macinnes, Percy; Šedová, Hana
2008 - anglický
Cílem bakalářské práce je porovnat situaci na trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth; poté vyčlenit cílovou skupinu znevýhodněných uchazečů o zaměstnání a následně vypracovat návrh na projekt, který bude podporovat migraci této skupiny za účelem rozvoje jejich schopností. Teoretická se zabývá obecnou teorií trhu práce, Evropským Sociálním Fondem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Praktická část se skládá z analýz trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth. V poslední části jsem vypracovala návrh projektu financovaný z Evropského Sociálního Fondu. Klíčová slova: trh práce; nezaměstnanost; aktivní politika zaměstnanosti; úřad práce; Evropský Sociální Fond; Operační program Lidské Zdroje a Zaměstnanost; migrace; labour market; unemployment; active employment policy; labour office; European Social Fund; The Human Resources and Employment Operational Programme; migration Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Creation of the advisory centre in Karviná district arranging work in Scotland with a use of EU funds

Cílem bakalářské práce je porovnat situaci na trhu práce v okrese Karviná a v oblasti Inner Moray Firth; poté vyčlenit cílovou skupinu znevýhodněných uchazečů o zaměstnání a následně vypracovat návrh ...

Juřenová, Štěpánka; Macinnes, Percy; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analysis of project "Action for Mountain Woodlands" in Highland Birchwoods in 2008
Ďurečková, Daniela; Skácel, Václav; Šedová, Hana
2008 - anglický
Predmetom tejto bakalárskej práce je zobraziť projektovú činnost v charitatívnej (neziskovej) organizácii Highland Birchwoods. Organizácia sa zaoberá projektovou činnosťou v enviromentálnej oblasti, hlavne oblasti lesníctva, životného prostredia a biodiverzity, a tiež rozvojom poľnohospodárstva a vidieka od počiatku jej vzniku v roku 1992, preto má veľa skúseností so získavaním potrebných finančných dotácií. Práca mapuje finančné dotácie nie len z regionálnych a národných dotačných mechanizmov, ale tiež z Európskych fondov, ktoré Highland Birchwoods využívala v minulosti, a naďalej úspešne využíva. Špeciálne zameranie tejto práce je na aktuálny projekt "Action for Mountain Woodlands'q. Analýza tohto projektu ukáže jeho súčasný stav a v závere vyústi k návrhu, ktoré by firma mohla využiť k lepšiemu a úspešnejšiemu finančnému riadeniu tohto projektu. Klíčová slova: príroda; projekt; dotácia; charitatívna; nezisková organizácia; rozpočet; environment; project; grant; charitable; non-profitable organisation; budget Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analysis of project "Action for Mountain Woodlands" in Highland Birchwoods in 2008

Predmetom tejto bakalárskej práce je zobraziť projektovú činnost v charitatívnej (neziskovej) organizácii Highland Birchwoods. Organizácia sa zaoberá projektovou činnosťou v enviromentálnej oblasti, ...

Ďurečková, Daniela; Skácel, Václav; Šedová, Hana
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Analýza projektového řízení P730001b ve firmě Continental v porovnání s projektovým řízením v automobilovém průmyslu
Pala, David; Pilík, Michal; Bill, Karel
2008 - anglický
První část práce obsahuje zhodnocení teoretických poznatků, lepší pochopení projektového řízení, projektových manažerů, procesů a procedur ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ve druhé, analytické části představuji obě společnosti, jejich produkty. Jádrem je analýza projektového řízení v obou společnostech. Analýza je prováděna u obou společností na jednom z klíčových bodů procesu. V závěru jsou uvedeny doporučení pro zlepšení součas-ného stavu na základ porovnání obou společností. Klíčová slova: projektové řízení; projekt; automobilový průmysl; proces; procedura; P730001b; PEP; klíčový bod; analýza; zamražení designu; fáze; milníky; brány; project management; project; automotive industry; process; procedure; key point; analyze; design freeze; phases; milestones; gates Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Analýza projektového řízení P730001b ve firmě Continental v porovnání s projektovým řízením v automobilovém průmyslu

První část práce obsahuje zhodnocení teoretických poznatků, lepší pochopení projektového řízení, projektových manažerů, procesů a procedur ve vztahu k automobilovému průmyslu. Ve druhé, analytické ...

Pala, David; Pilík, Michal; Bill, Karel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu
Kratochvílová, Helena; Pilík, Michal; Kressová, Petra
2008 - anglický
Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je popsat existující teorie motivace a pomocí nich zdůraznit důležitost motivace zaměstnanců. V praktické části se věnuji motivaci zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu. Hlavním cílem praktické části mé bakalářské práce je seznámení se s motivačními nástroji, které používá tento podnik a také posouzení jejich vhodnosti a účinnosti. Klíčová slova: management; motivace; Maslow; jednotlivé motivační faktory; dotazník; motivation; particular factors of motivation; questionnaire Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Motivace zaměstnanců v Hospůdce na Drakenu

Bakalářská práce je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Cílem teoretické části je popsat existující teorie motivace a pomocí nich zdůraznit důležitost motivace zaměstnanců. V praktické ...

Kratochvílová, Helena; Pilík, Michal; Kressová, Petra
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

Women characters in books of the Brontë sisters
Hanzalová, Zdeňka; Janasová, Helena; Vaculíková, Vlasta
2008 - anglický
Hlavním záměrem této práce nebylo pouze přiblížit život a dílo sester Brontëových, ale vysvětlit a zdůraznit, proč díla sester Brontëových patří mezi klasická díla anglické literatury. Každá ze sester Brontëových měla svůj osobitý styl psaní a vytvořila nezapomenutelné hrdinky jako svědky tehdejší doby, společnosti, konvencí a hodnot. Klíčová slova: Jana Eyrová; Shirley; Willette; Na Větrné Hůrce; Tajemná Paní Grahamová; Agnes Grey; Jane Eyre; Wuthering Heights; The Tenant of Wildfell Hall Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Women characters in books of the Brontë sisters

Hlavním záměrem této práce nebylo pouze přiblížit život a dílo sester Brontëových, ale vysvětlit a zdůraznit, proč díla sester Brontëových patří mezi klasická díla anglické literatury. Každá ze sester ...

Hanzalová, Zdeňka; Janasová, Helena; Vaculíková, Vlasta
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze