Počet nalezených dokumentů: 5449
Publikováno od do

Resuscitace novorozenců na porodním sále - retrospektivní studie
Pošíková, Barbora; Petržílková, Helena; Erbenová, Věra
2009 - český
Práce je zaměřena na resuscitaci novorozenců na porodním sále. V teoretické části je popsána adaptace novorozence po porodu, příprava k resuscitaci, postupy resuscitace a nejčastější stavy vyžadující resuscitaci na porodním sále jako je porodní asfyxie, hypoxie, ztížená poporodní adaptace, GBS u matky a zkalená plodová voda. Ve výzkumné části jsou zjišťovány rozdíly v resuscitaci novorozenců v Chrudimské nemocnici a.s. a Pardubické krajské nemocnici a.s. Klíčová slova: resuscitation; newborns; gestatory age; asphyxia; tactile stimulation; Transport; resuscitace; novorozenci; gestační stáří; asfyxie; taktilní stimulace; Transport Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Resuscitace novorozenců na porodním sále - retrospektivní studie

Práce je zaměřena na resuscitaci novorozenců na porodním sále. V teoretické části je popsána adaptace novorozence po porodu, příprava k resuscitaci, postupy resuscitace a nejčastější stavy vyžadující ...

Pošíková, Barbora; Petržílková, Helena; Erbenová, Věra
Univerzita Pardubice, 2009

Analýza zadluženosti obcí a její regulace
Trnková, Iva; Sobotka, Martin
2009 - český
Cílem bakalářské práce je analyzovat zadlužení obcí v České republice a její regulace. První kapitola je věnována municipalitě, municipální ekonomice a jejímu hospodaření. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na majetek municipality a na její orgány. Dále pokračují kapitoly s názvy územní rozpočet a finanční závazky obcí. Druhá část práce je zaměřena na zadluženost obcí v České republice, na ukazatele zadluženosti. V posledních dvou kapitolách je analyzována zadluženost vybraných měst a je provedeno jejích srovnání. Klíčová slova: municipalities; indebtedness; monitoring; indicator of debit service; regulation of debit; obce; Zadluženost; monitoring; ukazatel dluhové služby; regulace zadluženosti Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza zadluženosti obcí a její regulace

Cílem bakalářské práce je analyzovat zadlužení obcí v České republice a její regulace. První kapitola je věnována municipalitě, municipální ekonomice a jejímu hospodaření. Další dvě kapitoly jsou ...

Trnková, Iva; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2009

Porovnání vlastností přestavníků
Mrtka, Václav; Kunhart, Milan
2009 - český
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přestavování výměn v železniční dopravě. V úvodní části bude provedeno seznámení s historií zabezpečovacího zařízení na železnici. V části druhé se zaměřím na popis několika přestavníků světových výrobců. Hlavní důraz je kladen na mechanické provedení, elektrické součásti přestavníku, možné zdroje poruch a snadnost údržby. Budou vybrány přestavníky různých výrobců, odlišné konstrukce. V závěru provedu srovnání vlastností vybraných přestavníků. Klíčová slova: Switch-points machines; switches; points; electric motors; local controls; remote kontrols; přestavníky; výměny; výhybky; elektromotory; místní obsluhy; dálkové obsluhy Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Porovnání vlastností přestavníků

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku přestavování výměn v železniční dopravě. V úvodní části bude provedeno seznámení s historií zabezpečovacího zařízení na železnici. V části druhé se zaměřím ...

Mrtka, Václav; Kunhart, Milan
Univerzita Pardubice, 2009

Alternativní a rehabilitační metody využívané v léčbě bolesti
Šplíchalová, Michaela; Holubová, Marie; Taliánová, Magda
2009 - český
Bakalářská práce je zaměřena na bolest a její léčbu pomocí rehabilitačních a alternativních metod. Na tyto metody je bakalářská práce zaměřena proto, že jako první volbu k odstranění bolesti doporučují lékaři často farmakologické způsoby, ale bohužel se zapomíná na to, že bolest se dá (alespoň u některých pacientů) vyléčit i jinak. Práce se skládá z části teoretické, ve které se zmiňuji o bolesti a jejích typech, popisuji reakce na bolest, její hodnocení a léčbu. Dále popisuji jednotlivé typy rehabilitačních a alternativních metod léčby bolesti. Výzkumná část sestává z grafického rozpracování informací, získaných pomocí dotazníku. Zabývá se jmenovanými metodami, které jsou klientům nejčastěji ordinované a jaký je jejich účinek. Klíčová slova: PAIN; rehabilitation; acupuncture; acupressure; bolesti; rehabilitace; akupunktura; akupresura Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Alternativní a rehabilitační metody využívané v léčbě bolesti

Bakalářská práce je zaměřena na bolest a její léčbu pomocí rehabilitačních a alternativních metod. Na tyto metody je bakalářská práce zaměřena proto, že jako první volbu k odstranění bolesti ...

Šplíchalová, Michaela; Holubová, Marie; Taliánová, Magda
Univerzita Pardubice, 2009

Puritáni v Severní Americe 17. a 18. století: Od otců poutníků po americkou revoluci
Mach, Ivo; Mrázek, Miloš
2009 - český
Tato práce se zabývá puritánskými "náboženskými experimenty" uskutečňovanými na americkém kontinentě a podílem puritánských myšlenek při vytváření "prostoru vhodného pro revoluční události". Puritánské hnutí sleduji od jeho počátků. Krátce se zabývám anglickou reformací, která připravila vhodné podmínky pro konstituci puritánských idejí a vznik puritánského hnutí. Vyzvednut je moment dělení hnutí na různé frakce, které svým samostatným vývojem nabyly specifických charakteristik, jež se promítly do povahy jednotlivých kolonií. Klíčová slova: puritanism; USA - the history; USA - the history of religion; Great awakening; American revolution; puritanismus; USA - dějiny; USA - náboženství; První velké probuzení; Americká revoluce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Puritáni v Severní Americe 17. a 18. století: Od otců poutníků po americkou revoluci

Tato práce se zabývá puritánskými "náboženskými experimenty" uskutečňovanými na americkém kontinentě a podílem puritánských myšlenek při vytváření "prostoru vhodného pro revoluční události". ...

Mach, Ivo; Mrázek, Miloš
Univerzita Pardubice, 2009

Azidosloučeniny jako složky hnacích hmot
Künzel, Martin; Jalový, Zdeněk
2009 - český
Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o organických látkách obsahujících azidoskupinu využitelných jako energetické aložky a plastifikátory střelivin. Nalezené azidolátky jsou zhodnoceny zvlášť podle svých fyzikálně-chemických vlastností a podle proveditelnosti výroby ve větším než laboratorním měřítku. Na závěr jsou některé z dosud syntetizovaných azidolátek doporučeny jako výhodné a zároveň dostupné složky střelivin. Klíčová slova: azidolátky; azidace; plastifikátory; střeliviny; katalyzátory fázového přenosu; azido compound; azidation; plasticizers; propellants; phase-transfer catalysts Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Azidosloučeniny jako složky hnacích hmot

Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o organických látkách obsahujících azidoskupinu využitelných jako energetické aložky a plastifikátory střelivin. Nalezené azidolátky jsou zhodnoceny zvlášť podle ...

Künzel, Martin; Jalový, Zdeněk
Univerzita Pardubice, 2009

Využití multimediálních prvků v elektronických podkladech pro výuku
Richtermocová, Zuzana; Držková, Markéta; Syrový, Tomáš
2009 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití multimédií ve výuce, především na Katedře polygrafie a fotofyziky. Klíčová slova: Multimédia; výukové programy; počítačová animace; Multimedia; Education Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Využití multimediálních prvků v elektronických podkladech pro výuku

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití multimédií ve výuce, především na Katedře polygrafie a fotofyziky.

Richtermocová, Zuzana; Držková, Markéta; Syrový, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

Ekologické řešení povrchových předúprav karosérií v automobilovém průmyslu
Procházka, Aleš; Veselý, David; kovové materiály
2009 - český
Práce se zabývá studiem předúprav kovových povrchů před následnými operacemi povrchových ochran. Klíčová slova: předúpravy povrchu; surface pretreatment Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Ekologické řešení povrchových předúprav karosérií v automobilovém průmyslu

Práce se zabývá studiem předúprav kovových povrchů před následnými operacemi povrchových ochran.

Procházka, Aleš; Veselý, David; kovové materiály
Univerzita Pardubice, 2009

Náhradní mechanismy komunikace po totální laryngektomii
Šaldová, Aneta; Škvrňáková, Jana
2009 - český
Moje bakalářská práce se zabývá problematikou náhradních mechanismů komunikace po totální laryngektomii. Teoretická část obsahuje základní údaje o anatomii a fyziologii hrtanu a hlasivek. V další části jsem se zabývala nádory hrtanu, jejich příčinami, příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí. Dále jsem se věnovala náhradním mechanismům komunikace, foniatrii a ošetřovatelské péči o nemocné po totální laryngektomii, do které jsem zahrnula předoperační přípravu a pooperační péči. Na závěr teoretické části jsem zahrnula dispenzární a foniatrickou péči u nemocných po totální laryngektomii. Praktická část je složena z výzkumu, který probíhal v Pardubické krajské nemocnici, a. s. a jeho následného vyhodnocení. Klíčová slova: anatomy of larynx; carcinoma of larynx; laryngectomy; compensatory mechanisms of communication; Nursing care; voice; anatomie hrtanu; karcinomy hrtanu; laryngektomie; náhradní mechanismy komunikace; Ošetřovatelská péče; hlas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Náhradní mechanismy komunikace po totální laryngektomii

Moje bakalářská práce se zabývá problematikou náhradních mechanismů komunikace po totální laryngektomii. Teoretická část obsahuje základní údaje o anatomii a fyziologii hrtanu a hlasivek. V další ...

Šaldová, Aneta; Škvrňáková, Jana
Univerzita Pardubice, 2009

Moderní metody bezdotykové analýzy výbušnin
Grega, Juraj; Pachmáň, Jiří
2009 - slovenský
Práca pojednáva o šiesti vybraných metódach bezdotykovej analýzy výbušnín. Zaoberá sa princípmi detekcie, experimentálnou technikou a konkrétnymi spôsobmi využitia. Pri rôznych metódach sa stretávame s problémami a prekážkami pri ich detekci, či sa jedná o chemické a fyzikálne vlastnosti analyzovaných látok alebo o okolité prostredie (svetlo, zvuk, prach, dym, atď.). Rôznou optimalizáciou alebo úpravou technického vybavenia jednotlivých metód je možné týmto obmedzaniam predísť. Klíčová slova: detekce výbušnin; bezdotyková analýza; fotoakustická spektroskopie; hmotnostní spektroskopie; detection of explosives; standoff analysis; photoacoustic spectroscopy; mass spectrometry Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Moderní metody bezdotykové analýzy výbušnin

Práca pojednáva o šiesti vybraných metódach bezdotykovej analýzy výbušnín. Zaoberá sa princípmi detekcie, experimentálnou technikou a konkrétnymi spôsobmi využitia. Pri rôznych metódach sa stretávame ...

Grega, Juraj; Pachmáň, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze