Počet nalezených dokumentů: 11938
Publikováno od do

Konstrukce pohonného systému dopravníku
Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
2015 - český
V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden návrh modulu ozubených kol (čelních a kuželových) se šikmými zuby a výpočet základních rozměrů ozubených kol. Potom je vytvořen návrh klínového řemenu a výpočet jeho délky. Pak je proveden návrh spojek (kotoučová třecí a kuželová třecí). Také je zde uveden výpočet reakcí a bezpečnosti na hřídelích a k tomu související návrh kuželíkových ložisek. Na závěr je zde uveden návrh spojovacích součástí (těsná pera a rovnoboké drážkování). Klíčová slova: pohony Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Konstrukce pohonného systému dopravníku

V této práci je proveden návrh pohonného systému pro pásový dopravník. Celý návrh konstrukce je rozdělen do několika částí. V první části je výpočet minimálního výkonu elektromotoru. Pak je zde uveden ...

Stanislav Amler; vedoucí práce Ladislav Ševčík
Technická univerzita v Liberci, 2015

Na zdi
Jan Vetrák; vedoucí práce Leona Matějková
2015 - český
Tématem bakalářské práce je analýza a následný návrh dekorování stěn v interiéru se zaměřením na tapety. V teoretické části práce se analyzuje zdobení stěn od historie po současnost. Dále se v teoretické části řeší estetika stěn a jejich vazby na psychiku a život člověka. V praktické části jsou vytvořené návrhy a výsledná řešení vycházející z pozorování, analýz a závěrů. Klíčová slova: design prostředí; design; dekorace interiérů; tapety Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Na zdi

Tématem bakalářské práce je analýza a následný návrh dekorování stěn v interiéru se zaměřením na tapety. V teoretické části práce se analyzuje zdobení stěn od historie po současnost. Dále se v ...

Jan Vetrák; vedoucí práce Leona Matějková
Technická univerzita v Liberci, 2015

Laboratorní měření tepelné vodivosti látek
Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována měřícím přístrojům C-Therm a Lambda HFM 436/1E, provedení vlastního měření a vyhodnocení výsledků. V příloze jsou vytvořeny návody na měření pro tyto přístroje. Klíčová slova: tepelná vodivost; laboratoře; měření Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Laboratorní měření tepelné vodivosti látek

Bakalářská práce se zabývá měřením tepelné, teplotní vodivosti a popisem měření různými metodami. Metody jsou rozděleny na stacionární, absolutní, relativní a nestacionární. Praktická část je věnována ...

Martin Simet; vedoucí práce Václav Dvořák
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza přesnosti výroby součástí metodami rapid prototyping
Barbora Levínská; vedoucí práce Radomír Mendřický
2015 - český
Cílem této práce bylo ověřit a analyzovat přesnost výroby 3D tiskáren pomocí optických metod. K ověření byla vybrána tiskárna Stratasys Dimension SST 768 pracující na principu FDM a tiskárna Objet Connex 500 tisknoucí metodou PolyJet Matrix. Vytištěné modely byly zdigitalizovány pomocí bezkontaktního skeneru ATOS II 400 a pomocí softwaru GOM Inspect porovnány s CAD daty. Rešeršní část uvádí základní informace o Rapid Prototyping a bezdotykovém skenování. V části praktické je popsán postup výroby jednotlivých modelů, 3D skenování a analýza přesnosti získaných dat. Klíčová slova: 3D skenování; trojrozměrný tisk; strojní inženýrství Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Analýza přesnosti výroby součástí metodami rapid prototyping

Cílem této práce bylo ověřit a analyzovat přesnost výroby 3D tiskáren pomocí optických metod. K ověření byla vybrána tiskárna Stratasys Dimension SST 768 pracující na principu FDM a tiskárna Objet ...

Barbora Levínská; vedoucí práce Radomír Mendřický
Technická univerzita v Liberci, 2015

Analýza poškození potahů automobilových sedadel
Daniel Bogdanoski; vedoucí práce Jindra Porkertová
2015 - český
Cílem bakalářské práce je ověření důvodů vzniku garančních nákladů spojených s reklamací potahů automobilových sedadel. V rešeršní části je popsán význam autosedadel, trend v jejich vývoji a dále jsou popsány metody používané k testování autopotahů. V experimentální části jsou porovnána jednotlivá poškození autopotahů, s ohledem na příčinu jejich vzniku a je vyhodnocena oprávněnost garančních nákladů spojená s těmito garančními případy. Klíčová slova: autopotahy; automobilové sedačky; zkoušení materiálů; textilie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Analýza poškození potahů automobilových sedadel

Cílem bakalářské práce je ověření důvodů vzniku garančních nákladů spojených s reklamací potahů automobilových sedadel. V rešeršní části je popsán význam autosedadel, trend v jejich vývoji a dále jsou ...

Daniel Bogdanoski; vedoucí práce Jindra Porkertová
Technická univerzita v Liberci, 2015

Zefektivnění výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a.s.
Martin Zaňka; vedoucí práce František Manlig
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá zefektivněním výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a. s. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení efektivity výroby. Na základě vyhodnocení vstupních dat bylo navrženo několik návrhů zlepšení z pohledu produktivity, úspory prostoru, ergonomie nebo materiálového toku. Pro zpracování projektu je využit metodický postup DMAIC a v závěru je uvedeno vyhodnocení navržených opatření. Klíčová slova: produktivita; výroba; výrobní management Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zefektivnění výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a.s.

Bakalářská práce se zabývá zefektivněním výroby v podniku Atas elektromotory Náchod, a. s. Cílem práce je analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení efektivity výroby. Na základě vyhodnocení ...

Martin Zaňka; vedoucí práce František Manlig
Technická univerzita v Liberci, 2015

Smrt-problematika umírání
Petr Gebrián; vedoucí práce Bořek Šípek
2015 - český
Tato bakalářská práce přináší pohled na historicky důležitý přehled problematiky smrti a umírání od počátku věků, později především na období raného středověku až do současnosti. Avšak průběh dějin smrti je pouze okrajová záležitost, která postupně přechází do řešení a realizace umělecké intervence v interiéru městských lázních v Jablonci nad Nisou. Tato intervence je vyvrcholení mého celkového ovlivnění četbou především dvoudílné publikace "Dějiny smrti" od Phillipa Ari?se a získávání informací týkající se smrti a umírání formou svého vlastního vnímání. Má osoba zde řeší zpětné uvědomění si smrti u sebe sama, které jsem nalezl ve vzpomínkách z dětství a jsou součástí této budovy. Jelikož je v dnešní době budova už desetiletí mimo provoz, je součástí určité formy smrti. V této bakalářské práci jsem její funkci personifikoval. Jelikož její původní funkce, kterou nesla je nadobro ztracená, vytvořil jsem jakýsi pomyslný sarkofág, kterým je uzavřeno nefunkční srdce budovy, tedy její bazénu. Sarkofág je sám o sobě tvořen formou plátna, které nese intuitivní malebnou kompozici, která vychází z mého nitra a je doplněna malou světelnou aplikací. V neposlední řadě je tato intervence mou soukromou pietní akcí, kterou naposledy vnímám budovu v její tehdejší funkci a následně očekávám její reinkarnaci ve velmi odlišné podobě. Klíčová slova: design prostředí; smrt; umírání; design Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Smrt-problematika umírání

Tato bakalářská práce přináší pohled na historicky důležitý přehled problematiky smrti a umírání od počátku věků, později především na období raného středověku až do současnosti. Avšak průběh dějin ...

Petr Gebrián; vedoucí práce Bořek Šípek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Dům klidu, Ralsko
Lukáš Dlabola; vedoucí práce Jiří Buček
2015 - český
Cílem práce je navrhnout místo vhodné k nalezení klidu v současné době, klidu vnějšího i vnitřního. Práce je volně inspirována ve způsobu hledání klidu knihou Haruki Murakamiho Norské dřevo. Klíčová slova: architektonické projekty; komunitní centra Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Dům klidu, Ralsko

Cílem práce je navrhnout místo vhodné k nalezení klidu v současné době, klidu vnějšího i vnitřního. Práce je volně inspirována ve způsobu hledání klidu knihou Haruki Murakamiho Norské dřevo.

Lukáš Dlabola; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci, 2015

Muzeum Rothschildů - Ostrava/Vítkovice
Dominika Taklová; vedoucí práce Zdeněk Fránek
2015 - český
Černá, zvláštní, přitažlivá - To je Ostrava. Inspirací k tomuto projektu byla Ostrava sama. To jaká je. Je jiná. Je industriální. Je kulturní. Je jako termitiště. Termitiště štol. Lesy plné historie. Tu svítilna tam helmice. Hornictví a hutnictví je, bylo a bude Ostravskou identitou a je potřeba na to pamatovat. Drsná doba v drsném kraji. V prachu. V černu. To je ta historie. To je to, na co by se nemělo zapomenout. Město prolezlé dírami, štolami, jen stropem tam prosakují kapičky vody. Odraz lucerny v kapkách je jako světelné paprsky dopadající do temných tunelů. Trojúhelník v kruhu jako symbol moci rodu Rothschildů a zároveň jeden z hlavních prvků muzea, srdce muzea. Stavba z probarvovaného červeného betonu sledující okolní domy. Vítkovice vzniklé v jedné době mají svůj charakter, který by neměl být narušen. Charakter místa. Genius Loci. Dům s prvky industriálu. Dům jako úkryt tajů a vzniku Vítkovic. Jak se žilo a pro co se žilo. Hornická šatna přenesená do nové formy či repasovaný insdustriální výtah. Po stopách historie... To je náplní muzea. Klíčová slova: architektonické projekty; muzejní budovy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Muzeum Rothschildů - Ostrava/Vítkovice

Černá, zvláštní, přitažlivá - To je Ostrava. Inspirací k tomuto projektu byla Ostrava sama. To jaká je. Je jiná. Je industriální. Je kulturní. Je jako termitiště. Termitiště štol. Lesy plné historie. ...

Dominika Taklová; vedoucí práce Zdeněk Fránek
Technická univerzita v Liberci, 2015

Fyziologické vlastnosti textilních materiálů určených pro automobilové sedačky
Lucie Hübnerová; vedoucí práce Petra Komárková
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá studiem fyziologických vlastností materiálů určených pro autosedačky, a také vlivem údržby na tyto vlastnosti. V rešeršní části jsou nejprve analyzovány materiály používané k výrobě autosedaček, dále se práce věnuje fyziologickému komfortu a metodami měření těchto vlastností. V experimentální části je popsáno a vyhodnoceno měření provedené na textilních materiálech pro potahy autosedaček. Klíčová slova: vlastnosti materiálů; textilní materiály; automobilové sedačky Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Fyziologické vlastnosti textilních materiálů určených pro automobilové sedačky

Bakalářská práce se zabývá studiem fyziologických vlastností materiálů určených pro autosedačky, a také vlivem údržby na tyto vlastnosti. V rešeršní části jsou nejprve analyzovány materiály používané ...

Lucie Hübnerová; vedoucí práce Petra Komárková
Technická univerzita v Liberci, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze