Počet nalezených dokumentů: 17391
Publikováno od do

Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře
Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky urgentní medicíny a charakterizuje práci zdravotnického záchranáře. Dále je zde rozebrána výživa, uvedena jsou také výživová doporučení odpovídající zdravé stravě a popsány možné výživové problémy zdravotnických záchranářů. Závěrečná kapitola teoretické části se zabývá pohybovou aktivitou a fyzickou zdatností nejen záchranářů. V praktické části byly analyzovány výsledky prostřednictvím dotazníkového šetření s cílem zjistit stav stravovacích návyků a fyzické aktivity záchranářů. Klíčová slova: výživa; sport; zdravá strava; zdravotnický záchranář; fyzická zdatnost; nutrition; sport; healthy diet; health rescuer; paramedic; physical fitness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Výživa a sport pro zvládání profese záchranáře

Bakalářská práce se zaměřuje na výživu a sportovní aktivitu nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v oblasti přednemocniční neodkladné péče na území Pardubického kraje. Je rozdělena na ...

Havel, Michal; Červená, Iva; Červenková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace technologie RFID v logistice
Lukáč, Marián; Hruška, Roman
2017 - český
Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. Práce dále popisuje návrh konfigurace RFID systému pro využití v logistice. Klíčová slova: RFID; logistika; RFID čtečky; tagy; RFID; logistics; RFID readers; tags Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Aplikace technologie RFID v logistice

Práce se zaměřuje na technologii RFID a popisuje její historii. Také popisuje současné využití v oboru logistiky v ČR a zahraničí. Obsahuje popis fungování RFID systému a porovnává ho s čárovými kódy. ...

Lukáč, Marián; Hruška, Roman
Univerzita Pardubice, 2017

Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích
Koubská, Jana; Němec, Petr
2017 - slovenský
Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji implantátov, zubných protéz a iných použití v medicinálnych aplikáciách. Okrem iného pozoruje aj baktericídne účinky Al2O3. Klíčová slova: korund; medicinálne aplikácie; implantáty; Al2O3; corundum; medicinal applications; implants; Al2O3 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využití Al2O3 v medicinálních aplikacích

Táto práca sa zaoberá využitím korundu pre medicinálne aplikácie. Popisuje vlastnosti korundu (Al2O3) a jeho výrobu so zameraním pre použitie v medicíne. Sleduje súčasné trendy a použitia vo vývoji ...

Koubská, Jana; Němec, Petr
Univerzita Pardubice, 2017

Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory
Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách seniorů, zdravotní a sociální péči o seniory, kvalitě v sociálních službách a komunikaci se seniory. Výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno u vybraných klientů domova pro seniory a věnuje se diskuzi o výsledcích výzkumu. Klíčová slova: domovy pro seniory; potřeby; senioři; služby; spokojenost; retirement home; necessities; seniors; services; satisfaction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory

Bakalářská práce se zaměřuje na spokojenost klientů s poskytovanými službami v domově pro seniory. Teoretická část je věnována vymezení pojmů stáří, stárnutí a spokojenosti. Dále pojednává o potřebách ...

Panožková, Martina; Michková, Adéla; Moravcová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Pardubice in der Zeit des Protektorats
Kostřicová, Veronika; Hudabiunigg, Ingrid; Čapek, Jan
2017 - německý
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen im Protektorat Böhmen und Mähren, wobei der Fokus auf der Stadt Pardubice liegt. Im ersten Teil wurde auf die Politik und die Verwaltung fokussiert. Die Leser sollen Grundinformationen über das Protektorat erhalten, um sich eine Vorstellung von der damaligen Situation zu verschaffen. Der zweite Teil befasst sich mit den Ereignissen aus dem Bezirk Pardubice. Der Fokus liegt auf der Fallschirmgruppe Silver A. Die Leser finden auch Informationen über das Alltagsleben in Pardubice, über die Vernichtung der Ortschaft Ležáky und über die Ausstellung Bomben über Pardubice (Bomby nad Pardubicemi), die 2014 im Ostböhmischen Museum stattfand. Das Hauptziel der Arbeit ist die Darstellung des Lebens im Protektorat und eine Zusammenfassung der Ereignisse vor allem aus dem Bezirk Pardubice. Klíčová slova: Protektorat Böhmen und Mähren; Pardubice in der Zeit des zweiten Weltkriegs; der zweite Weltkrieg; 1939-1945; Alltagsleben in Pardubice in der Zeit des Protektorats; Politik im Protektorat; Protectorate of Bohemia and Moravia; Silver A; Protektorát Čechy a Morava; Pardubice v době druhé světové války; druhá světová válka; Silver A; 1939-1945; každodenní život na Pardubicku v době Protektorátu; politika v Protektorátu; Pardubice in the time of the Second World War; The Second World War; Silver A; 1939-1945; everyday life in Pardubice in the time of the Second World War; politics in the Protectorate Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Pardubice in der Zeit des Protektorats

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Ereignissen im Protektorat Böhmen und Mähren, wobei der Fokus auf der Stadt Pardubice liegt. Im ersten Teil wurde auf die Politik und die Verwaltung ...

Kostřicová, Veronika; Hudabiunigg, Ingrid; Čapek, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry
Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se dále zaměřuje na možnosti analýzy epidermálních proteinů a jejich dysfunkci u různých onemocnění a během procesu stárnutí kůže. Klíčová slova: epidermis; epidermální proteiny; analýzy; onemocnění; stárnutí kůže; epidermis; epidermal proteins; analysis; illness; aging of the skin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Funkce epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry

Tato bakalářská práce se zabývá funkcí epidermálních proteinů v integritě kožní bariéry. Jedná se o teoretickou část, která zahrnuje základní definici kůže a úlohy epidermálních proteinů. Práce se ...

Drobníková, Tereza; Bílková, Zuzana
Univerzita Pardubice, 2017

Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech
Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
2017 - český
Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná se o výjev ve štukovém zrcadle doplněný textovým polem, také ve štukovém zrcadle. Malovaný výjev i textové pole se nacházejí nejblíže jihovýchodnímu koutu lodi kostela. Výjev je jakýmsi obrazovým znázorněním textu, zpodobňuje kráčejícího muže a anděla v krajině. Další restaurovanou částí je jeden z výjevů v severní oratoři téhož kostela. V tomto případě se jedná o barokně vyzdobený prostor s kompozice vztahujícími se k sv. Janu Nepomuckému. Restaurovanou částí, kterou prezentuje tato práce, je výjev ve štukovém zrcadle s nápisovým polem, nacházejí se v jižní části klenby oratoře. Klíčová slova: Vojtěch Bartoněk; tempera; nástěnné malby; olejomalba na stěně; mariánský cyklus; sv. Jan Nepomucký; restaurování; Vojtěch Bartoněk; distemper; mural painting; oil painting; Mariana cycle; St Jan of Nepomuk; restoration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Restaurování dvou malovaných výjevů na stropu lodi a na severní oratoři kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech

Tato práce prezentuje kompletní restaurování jednoho malovaného výjevu v lodi kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech z konce 19. století. Autorem maleb je akademický malíř Vojtěch Bartoněk. Jedná ...

Horáková, Oldřiška; Vojtěchovský, Jan; Vařejková, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A
Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
2017 - český
Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a analyzováni klíčoví aktéři této politiky, jejich agenda a jejich vzájemné vztahy, role a zájmy. Klíčová slova: energetická bezpečnost; model AAA; energetický systém; aktéři; energy security; model AAA; energy system; actors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Energetická bezpečnost České republiky v pojetí modelu A-A-A

Tato práce se zabývá problematikou energetické bezpečnost České republiky v pojetí veřejné politiky a analýzou této politiky pomocí modelu Aréna, Aktéři a Agenda (model AAA). Jsou zde definování a ...

Kučerová, Kateřina; Pernica, Bohuslav
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat
Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
2017 - český
Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové přenosy a sílu signálu, standardům 802.11, Fresnelovým zónám, polarizacím, architektuře TCP/IP a použitému hardware od společnosti MikroTik. Cílem praktické části je pak provést analýzu vzniku latence a její závislosti na velikosti zaslaných dat a počtu zařízení zapojených do komunikace. Klíčová slova: bezdrátové sítě; zpoždění; rušení; MikroTik; WiFi; standardy; 5 GHz; polarizace; Fresnelova zóna; paket; IEEE; wireless networks; delay; interference; MikroTik; WiFi; standards; 5 GHz; polarization; Fresnel zone; packet; IEEE Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Analýza zpoždění bezdrátové komunikace a jeho závislosti na velikosti dat

Bakalářská práce se primárně věnuje bezdrátové technologii na frekvenci 5 GHz. V teoretické části bude nastíněn princip bezdrátové technologie s důrazem na faktory, které ovlivňují bezdrátové ...

Pitrun, Ondřej; Horálek, Josef
Univerzita Pardubice, 2017

Stanovení složek křenu selského
Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
2017 - český
Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části práce je uvedeno, jak se dají jednotlivé složky křenu analyzovat. Klíčová slova: Křen selský; isothiokyanáty; glykosionáty; enzym peroxidáza.; Horseradish; glycosionates; isothiacyanates; enzyme peroxidase. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Stanovení složek křenu selského

Tato práce pojednává o chemickém složení křenu selském. V první části je rozebráno jeho složení, zejména obsah vitamínu C, glykosionáty a produkty jejich rozkladu tedy izothiokyanáty. V další části ...

Joštová, Kateřina; Hájek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze