Počet nalezených dokumentů: 1806
Publikováno od do

Properties and use of high-temperature biochar
Sedmihradská, Anežka
2023 - anglický
Despite being a hot topic in environmental research, biochar and its properties have been mainly investigated from the perspectives of feedstock type and pyrolysis temperature. Few studies have explored the effect of particle size on biochar properties.Even when the effect of particle size on crop efficiency is recognized, there is a lack of corresponding data and analysis.2–7 Therefore, we thoroughly analyzed (proximate and ultimate analysis, SEM, XRD, Raman spectroscopy) four particle size fractions (< 0.5, 0.5–2, 2–5, > 5 mm) of high-temperature biochar from a gasification power plant, the sizes reflecting those of biochar actually used in agriculture. The < 0.5 mm fraction was significantly different in terms of carbon structure, and carbon and ash content. Consequently, pH, electric conductivity and heavy metal content also differed greatly. The corresponding results for the other particle fractions were broadly similar to each other. Interestingly, for all fractions, the porosity and H/C ratio were independent of particle size, meaning that, regardless of size, the investigated biochar fractions are equally stable in soil. The 0.5–2 mm fraction was then selected to be used in different industrial or agricultural processes such as the anaerobic digestion of wastewater or livestock feeding. The effect of biochar on these processes is currently under investigation, providing only initial data so far. Klíčová slova: biochar; particle size on biochar; high-temperature biochar Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Properties and use of high-temperature biochar

Despite being a hot topic in environmental research, biochar and its properties have been mainly investigated from the perspectives of feedstock type and pyrolysis temperature. Few studies have ...

Sedmihradská, Anežka
Ústav chemických procesů, 2023

Vertical gradients of atmospheric aerosols chemical composition
Kovářík, Jiří
2023 - anglický
The aim of this work is to obtain data on the chemical composition of aerosols at two heights (4–5 metres above ground and at 230 metres on the atmospheric tower’s measurement platform). The following and sampling techniques will be used: Aerosol Mass\nSpectrometry) – in combination with PMF (Positive Matrix Factorisation), Aerosol Chemical Speciation Monitor and Particle Into Liquid Sampler coupled with Ion Chromatography. Klíčová slova: aerosols; analytical methods; chemical composition Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vertical gradients of atmospheric aerosols chemical composition

The aim of this work is to obtain data on the chemical composition of aerosols at two heights (4–5 metres above ground and at 230 metres on the atmospheric tower’s measurement platform). The following ...

Kovářík, Jiří
Ústav chemických procesů, 2023

Liquid mixing time and gas holdup in a bubble column bioreactor
Terentyak, Mark
2023 - anglický
The aim of the research is the experimental study of homogenisation and saeration in a bubble column in dependence on operational conditions and aspect ratio. Klíčová slova: bubble column bioreactor; gas holdup; experiments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Liquid mixing time and gas holdup in a bubble column bioreactor

The aim of the research is the experimental study of homogenisation and saeration in a bubble column in dependence on operational conditions and aspect ratio.

Terentyak, Mark
Ústav chemických procesů, 2023

SUBMIKRONOVÝ AEROSOL NA DVOU MĚSTSKÝCH STANICÍCH V PRAZE
Pokorná, Petra; Zíková, Naděžda; Vodička, Petr; Lhotka, Radek; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír; Hopke, P.
2023 - český
Cílem této práce bylo stanovit dynamiku submikronového aerosolu, jeho chemické složení a původ na dvou lokalitách v Praze na základě distribuce velikosti částic (PNSD) a chemického složení 2/12/24h vzorků atmosférického aerosolu (PM1) odebíraných paralelně po dobu půl roku/ve dvou ročních obdobích na dvou městských lokalitách (příměstské - Suchdol a dopravní - Vršovice). Byla provedena chemická analýza PM1 na uhlík (elementární, ekvivalentní černý - eBC a organický) termooptickou metodou a na anorganické ionty rozpustné ve vodě metodou IC. U většiny měsíců byl zjištěn jak početní, tak hmotnostní medián koncentrace založené na údajích SMPS lišily. Vyšší koncentrace eBC byly naměřeny ve Vršovicích, avšak koncentrace eBC vykazovaly dobrou korelaci (r=0,80, yintercept=0) na obou stanicích. Vyšší průměrné hodnoty PM1 na dopravní lokalitě v létě a na příměstské lokalitě v zimě a sezónní rozdíly v iontovém složení PM1 odrážely sezónnost místních zdrojů. Přesto nebyly mezi lokalitami zjištěny statisticky významné rozdíly v koncentraci PM1 a iontovém složení. The aim of this work was to determine the submicron aerosol dynamics, chemical compositions, and origins at two sites in Prague based on the particle number size distribution (PNSD) and chemical composition of 2/12/24h atmospheric aerosol samples (PM1) collected in parallel for half-year/within two seasons at two urban sites (suburban – Suchdol and traffic – Vršovice). Chemical analysis of PM1 for carbon (elemental, equivalent black – eBC and organic) by thermo-optical method and for water-soluble inorganic ions by IC was performed. For most months, both number and mass median \nconcentrations based on the SMPS data differed. Higher eBC concentrations were measured in Vršovice however eBC concentrations showed good correlation (r=0.80, yintercept=0) at the two stations. Higher average PM1 at the traffic site in summer and at the suburban site in winter, and seasonal differences in ionic PM1 composition reflected the seasonality of the local sources. Nevertheless, there were no statistically significant differences in PM1 concentration and ionic composition between the sites. Klíčová slova: particle number size distribution; chemical composition; identification sources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
SUBMIKRONOVÝ AEROSOL NA DVOU MĚSTSKÝCH STANICÍCH V PRAZE

Cílem této práce bylo stanovit dynamiku submikronového aerosolu, jeho chemické složení a původ na dvou lokalitách v Praze na základě distribuce velikosti částic (PNSD) a chemického složení 2/12/24h ...

Pokorná, Petra; Zíková, Naděžda; Vodička, Petr; Lhotka, Radek; Ondráček, Jakub; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír; Hopke, P.
Ústav chemických procesů, 2023

TRACERY ANTROPOGENNÍCH A BIOGENNÍCH ZDROJŮ ORGANICKÉHO AEROSOLU V PM1 FRAKCI NA POZAĎOVÉ STANICI KOŠETICE
Vodička, Petr; Kawamura, K.; Deshmukh, D.K.; Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2023 - český
V této studii jsme podrobně zkoumali sezónní změny koncentrace cukrů, dikarboxylových kyselin a jejich oxidačních prekurzorů v jemném aerosolu na venkovském středoevropském pozadí. Cílem studie bylo identifikovat typické stopové prvky pro různé zdroje organického aerosolu a určit jejich podíl na organickém PM1. zjistili jsme zřetelný rozdíl mezi zimním a letním složením aerosolu PM1 na molekulární úrovni. Následně jsme identifikovali dva biogenní faktory (dominantní v létě), dva antropogenní faktory (hlavní příspěvek v zimě) a jeden faktor pozadí.\nPodrobnější informace bylo možné nalézt v publikaci Vodička et. al (2023). In this study, we have examined in detail the seasonal changes in the concentration of sugars, dicarboxylic acids and their oxidation precursors in fine aerosol at a rural Central European background site. The aim of the study was to identify typical tracers for different sources of organic aerosol and to determine their contributions to organic PM1.We found a clear difference between winter and summer PM1 aerosol composition at the molecular level. Subsequently, we identified two biogenic factors (dominant in summer), two anthropogenic factors (major contribution in winter) and one background factor.\nMore details could be found in Vodička et. al (2023). Klíčová slova: dicarboxylic acids; carbohydrates; fine aerosol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
TRACERY ANTROPOGENNÍCH A BIOGENNÍCH ZDROJŮ ORGANICKÉHO AEROSOLU V PM1 FRAKCI NA POZAĎOVÉ STANICI KOŠETICE

V této studii jsme podrobně zkoumali sezónní změny koncentrace cukrů, dikarboxylových kyselin a jejich oxidačních prekurzorů v jemném aerosolu na venkovském středoevropském pozadí. Cílem studie bylo ...

Vodička, Petr; Kawamura, K.; Deshmukh, D.K.; Pokorná, Petra; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2023

Organoruthenium glycomimetics as selective galectin-1 inhibitors
Hamala, Vojtěch
2023 - anglický
The prepared organoruthenium glycomimetics demonstrated sin gle unit nanomolar affinity to Gal-1 and over four orders of magnitude\nhigher selectivity to Gal-1 in comparison to Gal-3. The organoruthe nium galectin inhibitors were found to be nontoxic to both cancer and\nnoncancerous cell lines. Selected complexes showed an in vitro an timigratory effect against invasive cancer cell lines MDA-MB-231 and\nSK-OV-3. Klíčová slova: galectin inhibitors; glycomimetcs; carbohydrates Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Organoruthenium glycomimetics as selective galectin-1 inhibitors

The prepared organoruthenium glycomimetics demonstrated sin gle unit nanomolar affinity to Gal-1 and over four orders of magnitude\nhigher selectivity to Gal-1 in comparison to Gal-3. The organoruthe ...

Hamala, Vojtěch
Ústav chemických procesů, 2023

Use of photoautotrophic microorganisms in bioremediation of surface waters
Mušálková, Petra
2023 - anglický
Extensive experimental work has been executed to examine suitability of the proposed approach. Throughout the experiments, phosphorus concentration in the media was measured spectrophotometrically, to confirm the amount of phosphorus uptake,\nthe intracellular phosphorus concentration was analyzed by ICP-OES spectrophotometry.\n Klíčová slova: photoautotrophic microorganisms; surface water; phosphorus; bioremediation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Use of photoautotrophic microorganisms in bioremediation of surface waters

Extensive experimental work has been executed to examine suitability of the proposed approach. Throughout the experiments, phosphorus concentration in the media was measured spectrophotometrically, to ...

Mušálková, Petra
Ústav chemických procesů, 2023

Investigation of recycling possibilities of discarded photovoltaic solar panels
Šperlich, Antonín
2023 - anglický
This work aims to find an economically effective and industrially feasible method of how to recycle discarded photovoltaic solar panels. Performed experiments determined the exact composition of photovoltaic solar panels and the advantages and disadvantages of the treatment mentioned in the literature. Results will be used for a full-scale industrial unit design for solar photovoltaic panels recycling.\n Klíčová slova: photovoltaic solar panels; recycling; experiments Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Investigation of recycling possibilities of discarded photovoltaic solar panels

This work aims to find an economically effective and industrially feasible method of how to recycle discarded photovoltaic solar panels. Performed experiments determined the exact composition of ...

Šperlich, Antonín
Ústav chemických procesů, 2023

The effect of meteorology and aerosol size distribution on light scattering properties at a rural background site in Central Europe
Suchánková, Lenka
2023 - anglický
The aim of this study is to characterize the light scattering properties of aerosols at the rural background site National Atmospheric\nObservatory Košetice (NAOK; 49°34’20.787”N, 15°4’48.155”E) in Central Europe, namely the coefficients of total light scattering (σsp) and backscattering (σbsp), the Ångström exponent (SAE), the backscattering ratio (b), and the asymmetry factor (g), with special attention to the influence of meteorology and aerosol size distribution on these properties. We measured σ𝑠𝑝 and σ𝑏𝑠𝑝 at three wavelengths (450, 550, and 700 nm) using the Integrating Nephelometer TSI 3563 (PM10 inlet). The measurements were performed from August 16, 2012 to December 31, 2019. Klíčová slova: properties aerosols; backscattering; measurements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
The effect of meteorology and aerosol size distribution on light scattering properties at a rural background site in Central Europe

The aim of this study is to characterize the light scattering properties of aerosols at the rural background site National Atmospheric\nObservatory Košetice (NAOK; 49°34’20.787”N, 15°4’48.155”E) in ...

Suchánková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2023

N-alkylation of a lysergic acid derivative under PTC conditions in a continuous arrangement using sonication
Jaklová, Natalie
2023 - anglický
This contribution focuses on the application of sonication to the synthesis of a methyl ester of the 1-methyl-10α-methoxydihydrolysergic acid (MeLUME). Klíčová slova: sonication; synthesis; methyl ester Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
N-alkylation of a lysergic acid derivative under PTC conditions in a continuous arrangement using sonication

This contribution focuses on the application of sonication to the synthesis of a methyl ester of the 1-methyl-10α-methoxydihydrolysergic acid (MeLUME).

Jaklová, Natalie
Ústav chemických procesů, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze