Počet nalezených dokumentů: 172
Publikováno od do

Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace
Patočková, Věra; Šafr, Jiří
2014 - český
Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až 2011 ukazujeme faktory podmiňující kulturní participaci. Její podmíněnost sociodemografickými charakteristikami se celkově pozvolna snižuje. Souvislost sociální třídy s kulturní participací přetrvává a pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě. Detailnější analýza sociálního prostoru životního stylu pro rok 2011 ukazuje také na význam životního cyklu a genderu. Trends in selected indicators of leisure activities in the Czech society since beginning 1990´s using results of CVVM surveys and CZO statistics are outlined. Using data from large surveys from 1994 to 2011 (SOÚ), main factors influencing highbrow culture participation are pursued. It is shown that generally socio-demographic characteristics have very slowly weakened. Cultural and social class homology is still present in the Czech society, and convergence of cultural life in rural areas and urban setting has been continuing since 1989. More detailed analysis of social space of lifestyles (for 2011 data) also highlights importance of life cycle and gender. Klíčová slova: cultural infrastructure; transformation; administration Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Životní styl po roce 1989 – proměny trávení volného času ve sféře kulturní participace

Na základě výsledků kontinuálního výzkumu CVVM a statistik ČSÚ je uveden přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času od počátku 90 let 20 stol. Dále na datech z výzkumů SOÚ z let 1984 až ...

Patočková, Věra; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2014

Volný čas a kulturní participace v letech 1984–2011
Šafr, Jiří
2013 - český
Kapitola nejprve nastiňuje krátký přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času v české společnosti od pol. 80 let. Dále sleduje hlavní faktory ovlivňující životní styl ve sféře konzumace vysoké kultury. Podmíněnost kulturní participace dle sociodemografických charakteristik se celkově snižuje, nicméně děje se tak velmi pomalu. Výsledky analýzy za období 1984 až 2011 ukazují, že třídně kulturní homologie – souvislost třídy (a také vzdělání) s kulturně náročnějšími aktivitami volného času – je v české společnosti stále přítomná. Rovněž pokračuje přibližování kulturního života na vesnici a ve městě. The chapter first outlines trends in selected indicators of leisure time activities in Czech society since mid 1980´s. Second it pursues main factors influencing participation in the sphere of highbrow culture. The results of analysis for period of 1984–2011 show that generally socio-demographic characteristics influencing cultural participation have weakened however this process comes about very slowly. Thus cultural and social class homology (as well as education) is still present in the Czech society. Also convergence of cultural life in rural areas and urban setting has been continuing since 1989. Klíčová slova: cultural participation; leisure time; social class Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Volný čas a kulturní participace v letech 1984–2011

Kapitola nejprve nastiňuje krátký přehled vývoje vybraných indikátorů trávení volného času v české společnosti od pol. 80 let. Dále sleduje hlavní faktory ovlivňující životní styl ve sféře konzumace ...

Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2013

Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification process: Self-esteem and parenting styles
Šafr, Jiří; Bariekzahyová, Tereza
2012 - anglický
The paper focuses on personality traits, socialization in family and stratification process. Using data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents, first we identify parenting styles among families from different social classes. Second we analyze determinants of self-esteem: the strongest positive factor is parental self-esteem and democratic/authoritative parenting style, reading books during childhood and participation in extracurricular activities; while permissive/laissez-faire parenting style and poor intra-family relations limit self-esteem. Also white collars witness higher level self-confidence. What’s more, self-esteem – apart from dominant effect of parental educational aspiration and active "firm hand" parenting style – independently affects (at least in case of women) intergenerational upward mobility from working class origin. Klíčová slova: self-esteem; parenting styles; social class Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Personality traits, socialization agents in family of origin and stratification process: Self-esteem and parenting styles

The paper focuses on personality traits, socialization in family and stratification process. Using data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with ...

Šafr, Jiří; Bariekzahyová, Tereza
Sociologický ústav, 2012

How to Get Ahead in the Czech Republic? The Importance of Social Capital in Job Attainment After 1989
Häuberer, J.; Šafr, Jiří
2012 - anglický
The paper focuses on the role of social networks in status attainment. Using data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 authors focus on the role of parental status/class, mobilized social capital and education on achieved first job socioeconomic status (ISEI). The effect of the "strength of weak ties" failed to be proven when operationalised as the mobilization of distant and wider contacts exclusively only among members of the higher classes. Social capital was also operationalised as ISEI of the person from the circle of acquaintances (weak ties), that supplied information on first-time employment. This form of social capital contributes significantly to the attained status, namely in offspring with the middle class origin. Authors conclude that the influence of individual social capital has not vanished from the society after 1989. Klíčová slova: social capital; job attainment; social class Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
How to Get Ahead in the Czech Republic? The Importance of Social Capital in Job Attainment After 1989

The paper focuses on the role of social networks in status attainment. Using data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 authors focus on the role of ...

Häuberer, J.; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2012

Determinants of Social Trust and Cohesion
Sedláčková, Markéta; Šafr, Jiří
2012 - anglický
The authors first discuss two basic dimensions of social cohesion (inequality and social capital) and their indicators. They also present the concept of social cohesion as a “good society”, with an emphasis on civic integration, mutual intergroup tolerance, trust and respect for differences. The second empirical part looks at the state of selected components of social cohesion in Czech society. In addition to focusing on the way the concept of “social cohesion” is perceived by Czech public opinion, an international comparison of the level of civic trust among people is presented. Finally the paper discusses relationship between indicators of social cohesion such as generalized social trust, trust in institutions, civic engagement, and the legitimacy of the democratic system. Klíčová slova: social trust; social cohesion; social capital Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Determinants of Social Trust and Cohesion

The authors first discuss two basic dimensions of social cohesion (inequality and social capital) and their indicators. They also present the concept of social cohesion as a “good society”, with an ...

Sedláčková, Markéta; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2012

Leisure-time Sport Habits in the Context of Family Socialization
Špaček, Ondřej
2012 - anglický
This paper develops a model of the development of one’s sports habits from the childhood to the early adulthood. It uses data from the representative survey Distinction and Values 2008 of Czech population cohort (1974–1978) to analyse influence of family socialization on shaping one’s habits towards sports participation. The importance of the family socialization environment as the mean of the reproduction of sports leisure time spending is confirmed. The habitualisation through the past sports practice (as indicated by the attendance to the sports club) also highly increases the chance of acquiring habit of sports participation. Klíčová slova: sport, family socialization; leisure time Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Leisure-time Sport Habits in the Context of Family Socialization

This paper develops a model of the development of one’s sports habits from the childhood to the early adulthood. It uses data from the representative survey Distinction and Values 2008 of Czech ...

Špaček, Ondřej
Sociologický ústav, 2012

Je manželství přežitkem? Změny postojů k manželství a nesezdanému soužití v České republice
Chaloupková, Jana
2012 - český
Příspěvek se zaměřuje na postoje k manželství a nesezdanému soužití a na rozšíření nesezdaných soužití s dětmi v České republice. V druhé části příspěvek na základě zjištění kvalitativního výzkumu ukazuje postoje nesezdaných rodičovských párů a důvody případného odkladu svatby či zvažování vstupu do manželství. This paper focuses on attitudes towards marriage and unmarried cohabitation and the diffusion of unmarried cohabitations and unmarried cohabitations with child in the Czech Republic. In the second part, based on qualitative study shows the diversity of attitudes of unmarried parental couples and reasons of their potential postponement or considering of entry to marriage. Klíčová slova: marriage; unmarried cohabitation; unmarried fertility Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Je manželství přežitkem? Změny postojů k manželství a nesezdanému soužití v České republice

Příspěvek se zaměřuje na postoje k manželství a nesezdanému soužití a na rozšíření nesezdaných soužití s dětmi v České republice. V druhé části příspěvek na základě zjištění kvalitativního výzkumu ...

Chaloupková, Jana
Sociologický ústav, 2012

Choice of Secondary School in the Czech Republic 20 Years After the „Velvet Revolution“
Vojtíšková, Kateřina
2012 - anglický
This chapter focus on different educational trajectories (reproduction/upward mobility) found at two non-selective Prague primary schools. It explores decision-making process involved in the choice of secondary school in families of middle class and working class background. The analysis explicates seven cases of educational path considering the influence of family background on value attributed to education and future prospect of children. It draws on an ethnographic study examining school life and family histories of pupils of variety of class positions at a time of growing educational opportunities. Klíčová slova: Educational reproduction/mobility; Czech Republic; Cultural resources Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Choice of Secondary School in the Czech Republic 20 Years After the „Velvet Revolution“

This chapter focus on different educational trajectories (reproduction/upward mobility) found at two non-selective Prague primary schools. It explores decision-making process involved in the choice of ...

Vojtíšková, Kateřina
Sociologický ústav, 2012

Is there only one Cultural Capital? Cultural Resources in Class Reproduction and Identity
Šafr, Jiří
2012 - anglický
The author discusses typology distinguishing highbrow/distinctive and cognitive type of cultural capital. The two orientations are empirically demonstrated on formation of symbolic cultural boundaries (class identity) and intergenerational status/cultural capital reproduction using data from the survey "Distinction and Values" (2008) which surveyed cohorts ages 30–34. First, the results confirm hypothesis of class homology (distinct social space) regarding leisure activities, media consumption and value of conspicuous consumption. Second, occupational status attainment (ISEI) is influenced, besides education attainment and parental education, by participation in extracurricular activities and partly by cognitive cultural capital (early acquisition of reading habits). As regards cultural capital formation (highbrow taste and cultural knowledge), it is partly inherited but still, it can be accumulated by individuals own effort and sense of natural aesthetics taste. Klíčová slova: cultural capital; socioeconomic status; social class Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Is there only one Cultural Capital? Cultural Resources in Class Reproduction and Identity

The author discusses typology distinguishing highbrow/distinctive and cognitive type of cultural capital. The two orientations are empirically demonstrated on formation of symbolic cultural boundaries ...

Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2012

Reading climate within family of origin and educational results
Gorčíková, Magdaléna; Šafr, Jiří
2012 - anglický
This study examines the extent to which reading socialization (pro-reading climate in family) and reading in childhood account for performance differences between low-status and high-status children to educational results. We employ data from the survey “Distinction and Values” (2008) which surveyed cohorts ages 30–34 along with their parents. The findings of our analysis have shown that reading climate in family – especially if the child reads himself – plays a significant role in promoting elementary school success, graduation at the university and intergenerational educational mobility. In sum, parental reading socialization increases the likelihood of shaping children’s education attainment and even expands advantage in parent-child relations. Klíčová slova: reading socialization; educational attainment; social class Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Reading climate within family of origin and educational results

This study examines the extent to which reading socialization (pro-reading climate in family) and reading in childhood account for performance differences between low-status and high-status children ...

Gorčíková, Magdaléna; Šafr, Jiří
Sociologický ústav, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze