Počet nalezených dokumentů: 26
Publikováno od do

Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis, syn.: Sphaerotheca humuli)
Vostřel, Josef; Nesvadba, Vladimír; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš
2010 - český
Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis) poskytuje informace týkající se popisu patogena, včetně obrazových příloh zahrnujících symptomy choroby na listech a generativních orgánech. Samostatná kapitola je rovněž věnována bionomii a metodickým doporučením ochrany proti této mykóze. V rámci strategie ochrany chmele proti padlí chmelovému je nezbytné dodržovat určité zásady, jimiž minimalizujeme riziko napadení. Tato opatření spočívají především v odstranění napadených částí rostlin ze chmelnice, vyvážené výživě a včasné defoliaci spodních listových pater, jíž předcházíme rovněž šíření primární infekce peronospory a svilušky chmelové do vyšších listových pater. Úspěšná ochrana je založena na včasné realizaci ochranného zásahu v optimálním termínu, tj. na počátku pazochování a na počátku hlávkování. Z hlediska perspektivy je nezbytné šlechtění na odolnost proti této nebezpečné mykóze, které je v současné době nedílnou součástí všech šlechtitelských pracovišť. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis, syn.: Sphaerotheca humuli)

Metodika ochrany chmele proti padlí chmelovému (Podosphaera macularis) poskytuje informace týkající se popisu patogena, včetně obrazových příloh zahrnujících symptomy choroby na listech a ...

Vostřel, Josef; Nesvadba, Vladimír; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš
Chmelařský institut, 2010

Charakterizace a identifikace odrůdy Vital
Nesvadba, Vladimír; Polončíková, Zdeňka; Henychová, Alena; Krofta, Karel; Patzak, Josef
2010 - český
Vital je nová a první česká odrůda, která má význam jak pro pivovarnictví, tak i pro farmacii. Je výsledkem šlechtění chmele pro farmaceutické a biomedicinální účely. Charakterizace a identifikace byly provedeny jak v čerstvém stavu v průběhu růstu chmele, tak i po usušení chmelových hlávek. Na základě morfologických popisů je stanovena identifikace na podrobných rozborech révy, listů, pazochů a hlávek. DNA analýzy byly provedeny z mladých listů, a to metodami STS a SSR. Pro identifikaci suchých hlávek byly použity podrobné mechanické rozbory a chemické analýzy. Z chemických analýz byly získány chmelové pryskyřice, polyfenoly a silice. Získaná statistická data a jejich variabilita charakterizují odrůdu Vital. Klíčová slova: chmel; chmelařství; pěstitelské systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Charakterizace a identifikace odrůdy Vital

Vital je nová a první česká odrůda, která má význam jak pro pivovarnictví, tak i pro farmacii. Je výsledkem šlechtění chmele pro farmaceutické a biomedicinální účely. Charakterizace a identifikace ...

Nesvadba, Vladimír; Polončíková, Zdeňka; Henychová, Alena; Krofta, Karel; Patzak, Josef
Chmelařský institut, 2010

Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš
2010 - český
Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií tohoto škůdce. Vedle dřepčíka chmelového zde jsou zobrazeny a stručně popsány i další druhy dřepčíků fakultativně se vyskytující na chmelu. Ekonomicky významnou škodu může způsobit jarní generace, pro jejíž škodlivost byla zpracována stupnice dle jednotlivých stupňů napadení. Ochranný zásah je doporučeno provádět při dosažení středně silného napadení (5-10% poškození listové plochy). Optimální termín ošetření se shoduje s dobou hromadného výlezu a může se lišit v závislosti na počasí. Vysoký standard biologické účinnosti potvrdil lambda-cyhalothrin (Karate 5 CS) v 0,05% konc., tj.dávce 0,5 l/ha v 1000 l aplikační tekutiny z důvodu pouze kontaktního účinku. Tento přípravek je metodicky doporučován pro ochranu chmele proti tomuto škůdci i vzhledem k tomu, že splňuje exportní podmínky pro vývoz chmele ošetřeného tímto přípravkem. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch)

Metodika ochrany chmele proti dřepčíku chmelovému (Psylliodes attenuatus Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií tohoto škůdce. Vedle dřepčíka chmelového ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš
Chmelařský institut, 2010

Rajonizace českých odrůd chmele
Krofta, Karel; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír
2010 - český
Odrůdová skladba chmelů pěstovaných v ČR prošla v uplynulých 20 letech radikální změnou. Kromě tradiční české odrůdy, Žateckého poloraného červeňáku, se v polovině 90. let minulého století začínají pěstovat původní české hybridní odrůdy Bor, Sládek a Premiant, ke kterým po roce 2000 přibyly postupně další – Agnus, Harmonie, Rubín, Vital a Kazbek. Rajonizace je zpracována pro obsah alfa kyselin, který je determinován především přírodními podmínkami stanoviště a průběhem počasí v době vegetace. Dostatek analytických údajů pro Žatecký červeňák umožnil zpracování obsahů alfa kyselin do ročníkových rajonizačních map, ve kterých jsou v izoliniích vyznačeny mikroregiony se stejnou hladinou alfa kyselin. Klíčová slova: chmel; chmelařství; pěstitelské systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Rajonizace českých odrůd chmele

Odrůdová skladba chmelů pěstovaných v ČR prošla v uplynulých 20 letech radikální změnou. Kromě tradiční české odrůdy, Žateckého poloraného červeňáku, se v polovině 90. let minulého století začínají ...

Krofta, Karel; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír
Chmelařský institut, 2010

Metodika diagnostiky latentního viroidu chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)
Svoboda, Petr; Patzak, Josef; Matoušek, Jaroslav
2009 - český
Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, je infekci viroidy velmi vážně ohrožován.Rychlá a spolehlivá diagnostika viroidní infekce je nezbytná pro hodnocení zdravotního stavu. Metody molekulární hybridizace (dot-blot) a RT-PCR umožňuji spolehlivě stanovit přítomnost latentního viroidu chmele (HLVd). Metodika řeší problematiku vlastní diagnózy a uplatněni této metody při hodnoceni zdravotního stavu chmele. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika diagnostiky latentního viroidu chmele-HLVd (Hop Latent Viroid)

Viroidy náleží ke skupině patogenů chmele, které u chmele působí významné hospodářské ztráty na kvantitě a kvalitě výnosu hlávek. Chmel jako vytrvala plodina, pěstovaná až 20 let na jednom stanovišti, ...

Svoboda, Petr; Patzak, Josef; Matoušek, Jaroslav
Chmelařský institut, 2009

Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí
Ciniburk, Václav; Eliášová, Martina; Gregorik, Jiří; Kořen, Jiří; Vraný, Tomáš
2009 - český
Metodika se zabývá problematikou navrhování chmelnicových konstrukcí. Na základě ověřování nových poznatků na prototypu lanové chmelnicové konstrukce byly upřesněny podklady pro stanovení zatížení pro výnosové kategorie nových odrůd chmele pěstovaných v České republice. Metodika navrhování byla zpracována podle Eurokódů. Dostupný výpočetní program nabízí návrh materiálového a konstrukčního řešení chmelnice podle předpokládaného zatížení, odvozeného od potencionálních výnosů chmele na daném stanovišti. Klíčová slova: chmel; chmelařství; pěstitelské systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Navrhování lanových chmelnicových konstrukcí

Metodika se zabývá problematikou navrhování chmelnicových konstrukcí. Na základě ověřování nových poznatků na prototypu lanové chmelnicové konstrukce byly upřesněny podklady pro stanovení zatížení pro ...

Ciniburk, Václav; Eliášová, Martina; Gregorik, Jiří; Kořen, Jiří; Vraný, Tomáš
Chmelařský institut, 2009

Monitorovací systém sklizně chmele
Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Veselý, František
2009 - český
Metodika pro praxi prezentuje efektivní monitorovací systém sklizně chmele. Nasazení monitorovacího systému do sklizňové techniky přináší možnosti získávání důležitých podkladů pro zdokonalování organizace a zvyšování efektivnosti každého jednotlivého sklizňového střediska. Sklizňová technika doplněná o monitorovací systém bude snižovat dosavadní požadavky na praktickou zkušenost pracovníků, obsluhujících jednotlivé typy strojů. Klíčová slova: chmel; chmelařství; sklizeň; sklízecí stroje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Monitorovací systém sklizně chmele

Metodika pro praxi prezentuje efektivní monitorovací systém sklizně chmele. Nasazení monitorovacího systému do sklizňové techniky přináší možnosti získávání důležitých podkladů pro zdokonalování ...

Kořen, Jiří; Ciniburk, Václav; Podsedník, Jan; Veselý, František
Chmelařský institut, 2009

Zakládání chmelnic hybridními odrůdami
Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
2008 - český
Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín. Klíčová slova: chmel; chmelařství; porosty; agrotechnika Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zakládání chmelnic hybridními odrůdami

Metodika pro praxi, která řeší podmínky nutné pro zakládání chmelnic hybridními odrůdami. Jedná se o hybridní odrůdy Bor, Premiant, Sládek, Agnus, Harmonie a Rubín.

Kopecký, Jiří; Ciniburk, Václav; Kořen, Jiří; Krofta, Karel; Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Brynda, Miroslav; Nesvadba, Vladimír; Kozlovský, Pavel; Kudrna, Tomáš; Ježek, Josef
Chmelařský institut, 2008

Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR
Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
2008 - český
Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR. Klíčová slova: chmel; chmelařství; závlahy; závlahové systémy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zásady pro využití progresivních systémů závlahy chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR

Metodika pro praxi, která řeší hlavní zásady pro využití progresivních systémů závlah chmele v podmínkách chmelařských oblastí ČR.

Kopecký, Jiří; Ježek, Josef; Klíma, Bohumil; Slavík, Ladislav
Chmelařský institut, 2008

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)
Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
2008 - český
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny charakteristické znaky odlišující tato stádia, včetně důležitých bionomických informací a charakteristiky symptomů hospodářské škodlivosti T. urticae. Metodika obsahuje konkrétní pokyny pro odběr listů a hodnocení biologické účinnosti pro provedení ochranných zásahů. Prahy hospodářské škodlivosti jsou diferencovány dle jednotlivých akaricidů a s ohledem na vývojovou fázi chmele. Stanovení toxikologických dat a biologické účinnosti metodicky doporučovaných akaricidů na polní populace svilušky chmelové tvoří nedílnou součást této metodiky. Klíčová slova: chmel; chmelařství; ochrana rostlin; pesticidy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch)

Metodika ochrany chmele proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae Koch) poskytuje informace týkající se detailního popisu jednotlivých vývojových stádií svilušky chmelové. Jsou zde uvedeny ...

Vostřel, Josef; Klapal, Ivo; Kudrna, Tomáš; Fořtová, Helena
Chmelařský institut, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze