Počet nalezených dokumentů: 23640
Publikováno od do

Numerical study of the steady airflow in the human respiratory system during inhaling and exhaling
Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
2024 - anglický
This paper presents some of the initial results of the numerical simulations of a steady turbulent flow in human upper airways during inhalation and exhalation. The mathematical model is based on the system of Reynolds-Averaged incompressible Navier-Stokes equations complemented by the SST k − ω turbulence model. The simulations were performed using finite-volume open source solver OpenFOAM on a realistic three-dimensional geometry. The main aim of this particular study is to verify the computational setup with special focus on appropriate choice and implementation of boundary conditions. The prescribed boundary conditions are chosen to mimic the physiological conditions during normal breathing cycle. This study aims to gain an insight into the airflow behavior during the inhalation and exhalation process by comparing the results of two distinct simulations corresponding to two different (opposite) flow rates . The obtained local flow rates and flow fields for both cases are presented and mutually compared. This initial work should serve as a foundation for future more complex simulations that will include the time-dependent and compressible effects. Klíčová slova: human airways; incompressible Navier-Stokes; OpenFOAM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Numerical study of the steady airflow in the human respiratory system during inhaling and exhaling

This paper presents some of the initial results of the numerical simulations of a steady turbulent flow in human upper airways during inhalation and exhalation. The mathematical model is based on the ...

Lancmanová, Anna; Bodnár, Tomáš
Matematický ústav, 2024

Česká putování za Richardem Wagnerem
Fránek, Michal; Kopecký, J.
2024 - český
Studie zkoumá fenomén českých cest za slavným německým skladatelem Richardem Wagnerem a do míst spojených s jeho kultem (Mnichov, Bayreuth, Curych atd.). Zaměřuje se na wagnerovské cesty – uskutečněné i neuskutečněné – českých skladatelů (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Josef Bohuslav Foerster), interpretů (Ema Destinnová, Karel Burian aj.), hudebních kritiků (Otakar Hostinský, V. V. Zelený), malířů (Jaroslav Čermák) a spisovatelů (Julius Zeyer, Jaroslav Maria, Teréza Nováková), přičemž sleduje jejich různé motivace. The study explores the phenomenon of Czech travels to famous German composer Richard Wagner and to the places associated with his cult (Munich, Bayreuth, Zurich, etc.). It focuses on the Wagnerian journeys – accomplished and not – of Czech composers (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Josef Bohuslav Foerster), performers (Ema Destinnová, Karel Burian, etc.), music critics (Otakar Hostinský, V. V. Zelený), painters (Jaroslav Čermák) and writers (Julius Zeyer, Jaroslav Maria, Teréza Nováková), tracing their different motivations. Klíčová slova: Richard Wagner; travelling to artists Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česká putování za Richardem Wagnerem

Studie zkoumá fenomén českých cest za slavným německým skladatelem Richardem Wagnerem a do míst spojených s jeho kultem (Mnichov, Bayreuth, Curych atd.). Zaměřuje se na wagnerovské cesty – uskutečněné ...

Fránek, Michal; Kopecký, J.
Ústav pro českou literaturu, 2024

Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades
Voronova, Evgeniya; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Mekhalfia, Mohammed Lamine; Hodboď, Robert
2024 - anglický
The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under various conditions. The measurements were performed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry originated at the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Klíčová slova: natural frequencies; vibration; blade; laser; turbine Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Verification of the dynamic properties of a new model turbine wheel with free blades

The paper describes a new experimental model of turbine wheel with free blades. Verification tests were carried out using a Doppler laser vibrometer, with a focus on the equipment parameters under ...

Voronova, Evgeniya; Procházka, Pavel; Maturkanič, Dušan; Mekhalfia, Mohammed Lamine; Hodboď, Robert
Ústav termomechaniky, 2024

Numerical evaluation of mass-diffusive compressible fluids flows models
Bodnár, Tomáš; Fraunié, P.
2024 - anglický
This contribution presents first numerical tests of some recently published alternative models for solution of viscous compressible and nearly incompressible models. All models are solved by high resolution compact finite difference scheme with strong stability preserving RungeKutta time stepping. The two simple but challenging computational test cases are presented, based on the double-periodic shear layer and the Kelvin-Helmholtz instability. The obtained time-dependent flow fields are showing pronounced shear and vorticity layers being resolved by the standard as well as by the new mass-diffusive modified models. The preliminary results show that the new models are viable alternative to the well established classical models. Klíčová slova: compressible Navier-Stokes; nearly incompressible flow; mass diffusion; compact finite-difference Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Numerical evaluation of mass-diffusive compressible fluids flows models

This contribution presents first numerical tests of some recently published alternative models for solution of viscous compressible and nearly incompressible models. All models are solved by high ...

Bodnár, Tomáš; Fraunié, P.
Matematický ústav, 2024

Motion of fluids in the moving domain
Nečasová, Šárka
2024 - anglický
It is a survay paper where the problem of the existence of weak solutions of compressible barotropic solutions in a moving bounded domain is studied. Klíčová slova: compressible fluid; moving domain; weak solutions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Akademie Věd.
Motion of fluids in the moving domain

It is a survay paper where the problem of the existence of weak solutions of compressible barotropic solutions in a moving bounded domain is studied.

Nečasová, Šárka
Matematický ústav, 2024

Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration
Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Voronova, Evgeniya; Mekhalfia, Mohammed Lamine
2024 - anglický
Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and the expected higher operating load planned for the new wheel, the cooling system was modified at the same time. The paper describes the main effort in this direction and the results that clarify the previous damage of the measuring device. Klíčová slova: blade; vibration; cooling system; measurement; laboratory Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Modification of cooling system for laboratory measurement of rotor blade vibration

Last year, the replacement of the turbine wheel model was completed in the Laboratory of Rotational Laser Vibrometry of the Institute of Thermomechanics AS CR, v.v.i. Based on previous experience and ...

Maturkanič, Dušan; Procházka, Pavel; Hodboď, Robert; Voronova, Evgeniya; Mekhalfia, Mohammed Lamine
Ústav termomechaniky, 2024

Železniční cestovatel Eduard Bazika aneb Cestování s manželkou
Hlavačka, Milan
2024 - český
Ing. Eduard Bazika (1830–1914) nebyl profesionální poutník, ale poutník z profese. Jako absolvent pražské polytechniky se celý život specializoval na železniční stavitelství a jako inženýr nejdříve státních drah a od roku 1855 až do odchodu na odpočinek v roce 1891 soukromé Společnosti státní dráhy (StEG) celý život procestoval, respektive před výstavbou prochodil svěřené železnice v české a moravské krajině. I po odchodu na penzi pracoval pro Zemský výbor Království českého a jeho Železniční výbor a v této pozici opět pracovně putoval po všech koutech Čech, aby posuzoval rentabilitu budoucích místních drah. Jeho zvláštností bylo, že se vždy snažil skloubit své cestovní povinnosti s rodinným životem, což mělo za následek, že jeho žena a děti putovaly s ním po nejrůznějších štacích a železničních stavbách. Stranou neponechával ani dlouhodobější náročnější soukromé cesty s manželkou na světové výstavy a po historických památkách Itálie (v doprovodu Jiřího Stibrala) či k obhlídce nově dokončených alpských železnicích. Jako představitel sebevědomé české střední třídy, která už disponovala volným časem a finančními prostředky (a samozřejmě režijní jízdenkou) dovedl skloubit cestovatelskou povinnost s cestovatelskou vášní a putování vnímal jako nezbytnou součást aktivního životního stylu moderního člověka. Ing. Eduard Bazika (1830–1914) was not a professional pilgrim, but a pilgrim by profession. As a graduate of the Prague Polytechnic, he specialized in railway construction all his life and as an engineer, first of all for the State railways, and from 1855 until his retirement in 1891, he traveled all his life for the private State Railway Company (StEG), or rather, before construction, he traveled the entrusted railways in the Bohemian and Moravian landscape. Even after retiring, he worked for the Land Committee of the Kingdom of Bohemia and its Railway Committee, and in this position he once again traveled to all corners of Bohemia to assess the profitability of future local railways. A peculiarity of his was that he always tried to combine his traveling duties with his family life, which resulted in his wife and children traveling with him to various estates and railway constructions. He did not leave aside longer, more demanding private trips with his wife to world exhibitions and historical monuments in Italy (accompanied by Jiří Stibral) or to inspect the newly completed Alpine railways. As a representative of the self-confident Czech middle class, who already had free time and financial resources (and, of course, an overhead ticket), he was able to combine the obligation to travel with a passion for travel and perceived traveling as a necessary part of the active lifestyle of a modern person. Klíčová slova: Ing Eduard Bazika; pilgrim by profession; railway Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Železniční cestovatel Eduard Bazika aneb Cestování s manželkou

Ing. Eduard Bazika (1830–1914) nebyl profesionální poutník, ale poutník z profese. Jako absolvent pražské polytechniky se celý život specializoval na železniční stavitelství a jako inženýr nejdříve ...

Hlavačka, Milan
Historický ústav, 2024

PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE FE-NI PARTICLES PREPARED BY THERMAL REDUCTION OF OXALATE PRECURSORS
Švábenská, Eva; Roupcová, Pavla; Havlíček, Lubomír; Schneeweiss, Oldřich
2024 - anglický
Recent technological advancements require development of cost-effective and high-performance magnets \nwhich ideally do not contain rare earth metals or noble metals. The promising candidates are Fe-Ni-based \nalloys, in particular, the Fe50Ni50 L10 phase (tetrataenite), which has a great perspective for producing hard \nmagnetic materials. Our study explores a promising method for preparing nanoparticles of Fe-Ni alloy from an \niron-nickel oxalate precursor. The coprecipitation method was employed to prepare oxalate precursors, \nfollowed by controlled thermal decomposition in a reducing hydrogen atmosphere. The morphology and \nproperties of the resulting particles were analysed using scanning electron microscopy (SEM) coupled with \nenergy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), X-ray diffraction (XRD), Mössbauer spectroscopy (MS), and \nmagnetic measurements.\nThe SEM analysis revealed that the particles have approximately cube-shaped unit cell morphology with a\nsize in a range of 1 - 2 μm. Upon annealing, the samples contain multiple phases with varying Fe-Ni content.\nMagnetic measurements confirmed the formation of magnetically suitable Fe-Ni phases in the samples after \nannealing. Mössbauer spectroscopy emerged as a highly effective method for characterizing individual phases \nof the Fe-Ni system. Klíčová slova: Magnetic materials; thermal decomposition; Mössbauer spectroscopy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
PROPERTIES OF NANOCRYSTALLINE FE-NI PARTICLES PREPARED BY THERMAL REDUCTION OF OXALATE PRECURSORS

Recent technological advancements require development of cost-effective and high-performance magnets \nwhich ideally do not contain rare earth metals or noble metals. The promising candidates are ...

Švábenská, Eva; Roupcová, Pavla; Havlíček, Lubomír; Schneeweiss, Oldřich
Ústav fyziky materiálů, 2024

Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides
Salvadori, Karolína
2023 - anglický
In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and tested, reflecting the influence of different electron effects of -SO2Ph-R substituents, and the impact of the number of nosyl units present in molecules. In the case of octakis-nosylated calixarenes, the electrochemical cleavage via direct potential-controlled electrolysis was compared with conventional organic synthetic procedures. After electrolysis, all prepared sulfonamides were isolated in excellent yields. Klíčová slova: sulfonimides; green chemistry procedures; electrochemisty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides

In this work, we describe the unexpected electrochemical cleavage of sulfonimides, providing a direct pathway to corresponding sulfonamides. For this purpose, 16 substances were synthesized and ...

Salvadori, Karolína
Ústav chemických procesů, 2023

Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n
Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
2023 - anglický
This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several principles of green chemistry. As these solvents could be used to solubilize lignocellulosic biomass and/or extract bioactive compounds (from plant sourcing), the physicochemical characteristics (density, viscosity and heat capacity) of pure ILs or mixtures of IL/water must be determined. Preliminary results concerning this last point will be presented. Klíčová slova: biosourced ionic liquids; lignocellulosic biomass; thermodynamic properties Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Green approach for the preparation of biosourced ionic liquids and the study of their thermodynamic properties\n

This presentation will address a green approach to the synthesis of ionic liquids qualified as biosourced (monocatenar or bolaform systems) from specific agro-resources, according to several ...

Souvenir Zafindrajaona, Mahasoa-Salina
Ústav chemických procesů, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze