Počet nalezených dokumentů: 146
Publikováno od do

An investigation into selected types of flow
Tomáš Vít
2009 -
Práce se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem obtékání tupého tělěsa a prouděním typů "synthetic jet". Práce přináší výsledky experimentů prováděných v letech 2004-2006. Klíčová slova: aplikovaná mechanika; mechanika tekutin; proudění tekutin Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
An investigation into selected types of flow

Práce se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem obtékání tupého tělěsa a prouděním typů "synthetic jet". Práce přináší výsledky experimentů prováděných v letech 2004-2006.

Tomáš Vít
Technická univerzita v Liberci, 2009

Vnitřní tlumení v kompozitních materiálech
Dora Kroisová
2009 -
Obsahem práce je výzkum v oblasti kompozitních materiálů zaměřený na jejich vlastnosti a chování při dynamickém namáhání. Práce se zabývá studiem vnitřního tlumení v kompozitních materiálech s nejrůznějšími typy plniv. Vliv druhů plniv na vnitřní tlumení byl hodnocen z hlediska jejich podílu v matrici, velikost, tvaru a umístění ve vzorku. Klíčová slova: kompozitní materiály; materiálové inženýrství Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vnitřní tlumení v kompozitních materiálech

Obsahem práce je výzkum v oblasti kompozitních materiálů zaměřený na jejich vlastnosti a chování při dynamickém namáhání. Práce se zabývá studiem vnitřního tlumení v kompozitních materiálech s ...

Dora Kroisová
Technická univerzita v Liberci, 2009

Hlučnost a vibrace automobilových převodovek v souvislosti s identifikovanými závadami obráběcích strojů
Elias Tomeh
2008 -
V práci je řešena problematika hlučnosti a vibrací automobilových převodovek v souvislosti s identifikovanými závadami obráběcích strojů. Práce zahrnuje soubor výsledků z vlastních aplikovaných a publikovaných prací, které byly experimentovány a automobilovém průmyslu ŠKODA Auto Mladá Boleslav Klíčová slova: stroje; vibrodiagnostika; strojní mechanismy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Hlučnost a vibrace automobilových převodovek v souvislosti s identifikovanými závadami obráběcích strojů

V práci je řešena problematika hlučnosti a vibrací automobilových převodovek v souvislosti s identifikovanými závadami obráběcích strojů. Práce zahrnuje soubor výsledků z vlastních aplikovaných a ...

Elias Tomeh
Technická univerzita v Liberci, 2008

Vývoj systémů pro modelování přírodních a technických procesů
Otto Severýn
2008 -
Práce se skládá ze dvou částí. První z nich popisuje vývoj tzv. "Exoertního systému podzemních zásobníků plynu", což je informatický systém propojící numerické modely se systémy sběru provozních dat (SCADA systémy). Druhá část je věnována vývoji numerického modelu proudění podzemní vody založeného na multidimenzionálním přístupu a metodě konečných prvků. The thesis is devided into two parts.The first part describes development of the "Expert System of the Undeground Gas Storage". The system cooects numerical models with systems of acquisition of operational data (SCADA systems). The second part of the thesis is devoted to development of numerical model of groundwater flow. This model is based on multidimensional FEM. Klíčová slova: metoda konečných prvků; počítačová simulace; proudění tekutin; podzemní vody Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Vývoj systémů pro modelování přírodních a technických procesů

Práce se skládá ze dvou částí. První z nich popisuje vývoj tzv. "Exoertního systému podzemních zásobníků plynu", což je informatický systém propojící numerické modely se systémy sběru provozních dat ...

Otto Severýn
Technická univerzita v Liberci, 2008

Možnosti využití barevného kontrastu při identifikaci strukturálních složek u hlinikových slitin
Štefan Michna
2008 -
Práce se zabývá využitím barevného kontrastu v metalografii Al slitin při identifikaci anomálních struktur, vad, různých typů intermetalických fází a odhalování dendritické nehomogenity litého stavu. Klíčová slova: kolorimetrie; slitiny hliníku; metalurgie hliníku Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Možnosti využití barevného kontrastu při identifikaci strukturálních složek u hlinikových slitin

Práce se zabývá využitím barevného kontrastu v metalografii Al slitin při identifikaci anomálních struktur, vad, různých typů intermetalických fází a odhalování dendritické nehomogenity litého stavu.

Štefan Michna
Technická univerzita v Liberci, 2008

Síťování hydrofilních polymerů v nanovlákenných systémech
Lenka Martinová
2008 -
Tématem práce je síťování vodorozpustných polymerů ve formě nanovlákenných vrstev. Je zde popsána řada hydrofilních polymerů jako je např. polyvinylalkohol, chitosan, polyethylenoxid, želatina, včetně superabsorpčních, které byly využity pro přípravu nanovlákenných vrstev metodou Nanospider a následně zesíťovány. The theme of this inaugural dissertation is crosslinking of water-soluble polymers in the form of nanofiber sheets. This work describes utilization of different types of hydrophilic polymers, e.g. polyvinylalkohol, chitosan, polyethylenoxide, gelatine, even superabsorbent polymers,mfor processing of nanofibers sheets by the Nanospider method and subsequent crosslinking of these polymers. Klíčová slova: polymery hydrofilní; elektrostatické zvlákňování; nanovlákna Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Síťování hydrofilních polymerů v nanovlákenných systémech

Tématem práce je síťování vodorozpustných polymerů ve formě nanovlákenných vrstev. Je zde popsána řada hydrofilních polymerů jako je např. polyvinylalkohol, chitosan, polyethylenoxid, želatina, včetně ...

Lenka Martinová
Technická univerzita v Liberci, 2008

Zátěrová technologie :
Josef Dembický
2008 - český
Práce se zabývá problematikou zátěrové technologie a je rozdělena do 4 částí, které jsou zaměřeny na reologii a hydrodynamiku zátěrového procesu, povrchové vlastnosti zátěrové pasty a dále na aplikace zátěrové technologie v automobilovékm průmyslu. Hlavním přínosem práce je odvození modelu pro výpočet tloušťky vrstvy zátěru, vycházející z Navier-Stockesovy rovnice a vytvoření zátěru, který významně zvyšuje absorpci zvuku. Submitted habilitation work is concerned with coating technology and is splitted into 4 parts, which sre concentrated to rheology and hydrodynamics of coating process, surface properties of coating paste and further to coating technology in automotive industry. The goal of this work is derivation of a model for determination of coating layer thickness and creation of a coating increasing acoustic absorption. Klíčová slova: textilní chemie; textilní technologie Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Zátěrová technologie :

Práce se zabývá problematikou zátěrové technologie a je rozdělena do 4 částí, které jsou zaměřeny na reologii a hydrodynamiku zátěrového procesu, povrchové vlastnosti zátěrové pasty a dále na aplikace ...

Josef Dembický
Technická univerzita v Liberci, 2008

Aplikace postupů matematického modelování pro řešení problémů ovlivňovaných chemickými reakcemi
Jan Šembera
2007 -
Práce se věnuje redukci složitosti transportně-reakčních úloh. The deals with reduction of complexity of transport-reaction problems. Klíčová slova: chemické reakce; geochemie; počítačová simulace; matematické modelování Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Aplikace postupů matematického modelování pro řešení problémů ovlivňovaných chemickými reakcemi

Práce se věnuje redukci složitosti transportně-reakčních úloh.


The deals with reduction of complexity of transport-reaction problems.

Jan Šembera
Technická univerzita v Liberci, 2007

Přepínané regulátory s estimací stavu regulované soustavy
Libor Tůma
2007 -
Klíčová slova: regulátory; simulační modely; teorie řízení; automatické řízení Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Přepínané regulátory s estimací stavu regulované soustavy

Libor Tůma
Technická univerzita v Liberci, 2007

Model proudění podzemních vod v rozpukaném porézním prostředí a jeho aplikace
Jiřina Královcová
2007 -
Práce se zabývá modelem proudění podzemních vod založeným na sítích kombinujících elementy různých dimenzí a to jeho formulací, a jednak i konkrétními aplikacemi, které simulují reálné hydrogeologické situace. This work deals on one hand with the formulation of a model of underground flow that is based on so called combined meshes and on the orther hand with its some particular applications established on real hydrogeological processes. Klíčová slova: numerická simulace; matematické modely; podzemní vody; proudění kapalin Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Model proudění podzemních vod v rozpukaném porézním prostředí a jeho aplikace

Práce se zabývá modelem proudění podzemních vod založeným na sítích kombinujících elementy různých dimenzí a to jeho formulací, a jednak i konkrétními aplikacemi, které simulují reálné hydrogeologické ...

Jiřina Královcová
Technická univerzita v Liberci, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze