Počet nalezených dokumentů: 25
Publikováno od do

Hnízdní podpora a další ochrana sokola stěhovavého v Praze v roce 2014
Rak, Dušan
2014 - český
Klíčová slova: sokol stěhovavý; Falco peregrinus; Praha; Peregrine Falcon; Falco peregrinus; Prague; ochrana životního prostředí; ornitologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hnízdní podpora a další ochrana sokola stěhovavého v Praze v roce 2014

Rak, Dušan
Česká společnost ornitologická, 2014

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013
Česká společnost ornitologická
2014 - český
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2013. Klíčová slova: Česká společnost ornitologická; ČSO; výroční zpráva; 2013; ornitologie; ochrana přírody; Czech Society for Ornithology; CSO; annual report; 2013; ornithology; nature conservation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2013

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2013....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2014

Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012
Česká společnost ornitologická
2013 - český
Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012. Annual Report states basic informations about the Czech Society for Ornithology, its members, representatives and employees; programs, projects and their outcomes in the year 2012. Klíčová slova: 2013; výroční zpráva; Česká společnost ornitologická; ČSO; 2013; annual report; Česká společnost ornitologická; ČSO; ornitologie; ochrana životního prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výroční zpráva České společnosti ornitologické 2012

Výroční zpráva uvádí základní faktografické údaje o České společnosti ornitologické, jejích členech, představitelích a zaměstnancích; programech, projektech a jejich výsledcích v roce 2012....

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2013

Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky
Česká společnost ornitologická
2008 - český
Klíčová slova: Jednotný program sčítání ptáků (JPSP); common bird monitoring; ornitologie; metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika JPSP pro již sčítající spolupracovníky

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2008

Metodika JPSP pro nové spolupracovníky
Česká společnost ornitologická
2006 - český
Klíčová slova: Jednotný program sčítání ptáků (JPSP); common bird monitoring; ornitologie; metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metodika JPSP pro nové spolupracovníky

Česká společnost ornitologická
Česká společnost ornitologická, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze