Počet nalezených dokumentů: 101
Publikováno od do

Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast
Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; Sentinel 1; radar; výnos; remote sensing data; Sentinel 1; radar; yield Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Testing possibilities of Sentinel 1 data for yield forecast

Batrlová, Iva; Seidlová, Jana; Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa
Kvapil, Jiří
2020 - anglický
Klíčová slova: data dálkového průzkumu; potravinová bezpečnost; Afrika; remote sensing data; food security; Africa Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Developing a blockchain technology to enhance tracking and tracing of food items throughout the value chain to ensure food security in Africa

Kvapil, Jiří
CENIA, 2020

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
Dont Kábrtová, Zuzana
2019 - český
Klíčová slova: nebezpečný odpad; přeprava; ohlašování; hazardous waste; transportation; reporting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Dont Kábrtová, Zuzana
CENIA, 2019

CENIA pro životní prostředí – analýza prostorových dat, vizualizace dat a hodnocení životního prostředí na jejich základě
Stein, Zbyněk; Kodetová, Alžběta; Kochová-Ponocná, Tereza
2019 - český
Klíčová slova: data; hodnocení; životní prostředí; data; assessment; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
CENIA pro životní prostředí – analýza prostorových dat, vizualizace dat a hodnocení životního prostředí na jejich základě

Stein, Zbyněk; Kodetová, Alžběta; Kochová-Ponocná, Tereza
CENIA, 2019

Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami
Kolář, Jan
2019 - český
Klíčová slova: výjimka; BAT; odborné posouzení; emise; podmínka; BREF; vyjádření; derogation; BAT; expert assessment; emission; condition; BREF; statement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami

Kolář, Jan
CENIA, 2019

Nové přístupy České republiky k hodnocení životního prostředí v kontextu mezinárodních souvislostí a strategických dokumentů
Kochová-Ponocná, Tereza
2019 - český
Klíčová slova: informace; hodnocení; životní prostředí; information; assessment; environment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nové přístupy České republiky k hodnocení životního prostředí v kontextu mezinárodních souvislostí a strategických dokumentů

Kochová-Ponocná, Tereza
CENIA, 2019

SEPNO
Dont Kábrtová, Zuzana
2019 - český
Klíčová slova: nebezpečný odpad; přeprava; ohlašování; hazardous waste; transportation; reporting Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
SEPNO

Dont Kábrtová, Zuzana
CENIA, 2019

Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice
Suchánek, Zdeněk
2019 - anglický
Klíčová slova: kontaminovaná místa; inventarizace; Tematická strategie EU pro ochranu půdy; staré ekologické škody; dálkový průzkum Země; contaminated sites; inventory; EU Thematic Strategy for Soil Protection; old ecological burdens; remote sensing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Národní inventarizace kontaminovaných míst v České republice

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2019

Novinky v oblasti norem environmentálního managementu
Suchánek, Zdeněk
2018 - český
Klíčová slova: ISO; ISO; management životního prostředí; technické normy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Novinky v oblasti norem environmentálního managementu

Suchánek, Zdeněk
CENIA, 2018

Statistická ročenka životního prostředí České republiky – přístupy k její tvorbě, obsahová náplň a zodpovědnosti za vypracování
Pokorný, Jan
2018 - český
Klíčová slova: informace; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Statistická ročenka životního prostředí České republiky – přístupy k její tvorbě, obsahová náplň a zodpovědnosti za vypracování

Pokorný, Jan
CENIA, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze