Počet nalezených dokumentů: 460
Publikováno od do

Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí
Uhlíková, Lucie; Toncrová, Marta
2019 - český
Příspěvek je věnován lidových duchovním písním českých zemí, jejich vzniku a vývoji. Ukazuje, jak se duchovní písně dostaly do lidové zpěvní tradice, jak se v ní šířily a jak se zde proměňovaly, a to včetně jejich primární náboženské funkce. The paper deals with religious folk songs of the Czech lands, their origin and development. It illustrates how sacred songs came into the folk singing tradition, how they spread within it and how they were transformed, commenting also on their primary religious function. Klíčová slova: Czech religious/sacred songs; folk songs; religion and folk culture; variational process and sacred songs; totalitarian censorship; folklore and communication memory Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Částečná ztráta paměti aneb o lidových duchovních písních českých zemí

Příspěvek je věnován lidových duchovním písním českých zemí, jejich vzniku a vývoji. Ukazuje, jak se duchovní písně dostaly do lidové zpěvní tradice, jak se v ní šířily a jak se zde proměňovaly, a to ...

Uhlíková, Lucie; Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2019

„V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.“ Jak předkové svítívali
Petráňová, Lydia
2018 - český
Studie souborně pojednává přechod do tradičního osvětlení venkovských domů až k počátkům elektrifikace venkova. Study deals with changeover from traditional lighting of country houses to the beginning of electrification of czech countryside. Klíčová slova: traditional folk culture; countryside; interior lighting; lamp; candle; pine torch Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
„V krbu se svítí, stará podřimuje, děvčata předou měkký len.“ Jak předkové svítívali

Studie souborně pojednává přechod do tradičního osvětlení venkovských domů až k počátkům elektrifikace venkova....

Petráňová, Lydia
Etnologický ústav, 2018

Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946
Motyčková, Dana; Sedlická, Kateřina
2018 - český
Klíčová slova: vernacular architecture; Czech Academy of Sciences and Art (ČAVU); Vladimír Hradil; Miloš Libra; Protectorate of Bohemia and Moravia; region Haná Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Studenti uměleckoprůmyslové školy v Praze kreslí a měří na Hané. Zaměřovací akce ČAVU z let 1941-1946

Motyčková, Dana; Sedlická, Kateřina
Etnologický ústav, 2018

Přínos Františka Sušila a jeho družiny k soudobému církevnímu a národnímu dění na Moravě
Zobačová, Andrea
2018 - český
Příspěvek pojednává o přínosu F. Sušila a jeho družiny k církevnímu a národnímu dění v 19. století na Moravě, vlastenecké výchově v brněnském filozofickém ústavu a kněžském semináři The article deals with the contribution of F. Sušil and his colleagues to the church and national movement in the 19th century in Moravia, patriotic education in the Brno Philosophical Institute and seminary Klíčová slova: František Sušil; Brno; Moravia; church; national movement Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Přínos Františka Sušila a jeho družiny k soudobému církevnímu a národnímu dění na Moravě

Příspěvek pojednává o přínosu F. Sušila a jeho družiny k církevnímu a národnímu dění v 19. století na Moravě, vlastenecké výchově v brněnském filozofickém ústavu a kněžském semináři...

Zobačová, Andrea
Etnologický ústav, 2018

Zvukové záznamy lidové hudby na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR (k metodě etnomuzikologického výzkumu a historii jedné paměťové instituce)
Toncrová, Marta
2018 - český
Příspěvek je stručným přehledem o metodách terénního výzkumu, následné analýze získaných dat a o způsobu jejich využití v odborné praxi. Hlavním dokladem této činnosti jsou zvukové nahrávky. Vedle toho je to také paměť, která dovoluje získat další informace, týkající se přípravy výzkumu, procesu práce s informátory a další údaje provázející výzkumnou práci v terénu. The paper focuses short survey of methods of field research, subsequent processing and analysis of the data gained, and the means of using the results in professional practice. The main evidence of this activity is provided by sound recordings. Apart from this body of work, there also is memory, which allows access to further information concerning the preparation of research, the process of working with informants, and diverse consequences that can occur because of research. Klíčová slova: sound documentation; folk music; methods of ethnomusicology; sound archives; the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Zvukové záznamy lidové hudby na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR (k metodě etnomuzikologického výzkumu a historii jedné paměťové instituce)

Příspěvek je stručným přehledem o metodách terénního výzkumu, následné analýze získaných dat a o způsobu jejich využití v odborné praxi. Hlavním dokladem této činnosti jsou zvukové nahrávky. Vedle ...

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2018

Formal or Informal? Folk Music, Folklore Revival and Music Education
Kratochvíl, Matěj
2018 - anglický
Traditional folk music in the Czech Republic was usually connected with an informal way of knowledge transfer from generation to generation. Personal contacts with experienced musicians played an important role in transmission of repertoire, style, and skills to younger ones. During the 20th century and especially in its second half, with the development of the revival movement, this system changed. While some of its aspects have remained, the transmission process was strongly influenced by a formalized and institutionalized system of public music education. Music education both in grammar schools and in the network of so called “Basic schools of arts” (Základní umělecké školy), where children learn music as a hobby, has had an impact on the way traditional music is taught today. These changes include the emphasis on different aspects of musicianship, drawing inspiration from other genres of music, and a different way of organizing ensembles including a higher representation of girls in them. In my text, I am presenting findings from my own experience as well as from interviews with musicians from several generations. I am trying to demonstrate how their particular experience with learning and teaching traditional folk music has informed their approach to the way they perform, listen to and think about music. Klíčová slova: traditional music; music education; Czech Republic; improvisation; folk song collections Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Formal or Informal? Folk Music, Folklore Revival and Music Education

Traditional folk music in the Czech Republic was usually connected with an informal way of knowledge transfer from generation to generation. Personal contacts with experienced musicians played an ...

Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2018

Theoretical Concepts in Ethnomusicology and Study of the Folklore Revival Movement: the Case of the Prague Ensemble Gaudeamus
Skořepová, Zita
2018 - anglický
This chapter discusses two theoretical concepts in ethnomusicology, their applicability to the study of the folklore movement and the potential of these concepts to widen research questions already posed, or to generate new questions. The methodology, based on oral history interviews, focuses on the individual perspective and refl ection of the participants’ activities in the past and present. How might then actors of the folklore movement be characterized as members of a specifi c cultural cohort based on their own narratives and answers to particular questions? The fi rst concept of cultural cohort comes from a book by the American ethnomusicologist Thomas Turino, Music as Social Life [2008]. Turino views different personal features, “habits”, as formative elements of a particular identity. People with similar confi gurations of these traits (thus similar identities) tend to join cultural cohorts and cultural formations. Another theoretical framework is provided by the concepts of superculture, subculture and interculture by Mark Slobin [2000]. On the one hand, the folklore movement offi cially acclaimed sources and inspirations from musical subcultures (urban people singing and dancing rural songs and dances), but, on the other hand, found its place at a supercultural music level. This concept can thus enrich our understanding of the dynamics between the superculture, subculture and interculture in the research of the folklore movement. Drawing on data concerning the Prague-based folklore ensemble Gaudeamus, the present paper outlines some preliminary fi ndings in accordance with these theoretical concepts. Klíčová slova: ethnomusicology; folklore revival movement; Gaudeamus ensemble; Prague; cultural cohorts; musical superculture; musical interculture Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Theoretical Concepts in Ethnomusicology and Study of the Folklore Revival Movement: the Case of the Prague Ensemble Gaudeamus

This chapter discusses two theoretical concepts in ethnomusicology, their applicability to the study of the folklore movement and the potential of these concepts to widen research questions already ...

Skořepová, Zita
Etnologický ústav, 2018

Radio Broadcasting as Role Model, Authority and Norm in Czech Musical Folklorism in the Second Half of the Twentieth Century
Vejvoda, Zdeněk
2018 - anglický
The presentation of Czech folk music in concerts and on stage from the 1950s to the 1990s is characterized by unprecedented dynamics, especially marked in the changing style of interpretation, now very different from the technologically imperfect recordings of Czech folk music made in authentic settings in the early 20th century. Much was done to the arrangement of folk songs and instrumental melodies, by amateurs as well as musicians with a professional training, who, it is important to note, maintained contact with the folklore movement in general, unlike in the pre-WWII times. Of crucial importance has been radio broadcasting and the exquisite works of leading composers affiliated with professional radio orchestras. In Bohemia, these personalities included Zdeněk Bláha, Zdeněk Lukáš, Jan Málek, Vladimír Baier, Jaroslav Krček and Josef Krček, to name but a few. In 1953, the regional studio of the Czechoslovak Radio saw the establishment of the Plzeň Folk Ensemble, recruiting players from the radio symphonic orchestra. The style of play of its prominent instrumentalists and the style of singing of a number of its solo members has, till the present day, been considered a role model for the interpretation of regional folklore. Klíčová slova: folk music; folklorism; folklore movement; radio broadcasting Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Radio Broadcasting as Role Model, Authority and Norm in Czech Musical Folklorism in the Second Half of the Twentieth Century

The presentation of Czech folk music in concerts and on stage from the 1950s to the 1990s is characterized by unprecedented dynamics, especially marked in the changing style of interpretation, now ...

Vejvoda, Zdeněk
Etnologický ústav, 2018

The Folklore Revival Movement in Former Czechoslovakia: Dichotomy of the Term
Stavělová, Daniela
2018 - anglický
In the Czech Lands, the folklore movement is used to refer to the existence of folklore ensembles and their stage production. Recently, however, the term has gained negative connotations as it is associated with the era of Communism, especially the ideological pressures of the 1950s. The reason for these negative associations is that folklore was performed as politically harmless entertainment preferred by the ideology of the day, thus, the folklore movement became representative of values associated with the ideology. The paradoxical, and less known, fact is that members of folklore ensembles often used this environment as a refuge that they could escape to from the grim reality of the political system and a meaningful way of realizing their alternative ideas that they were unable to realize in their professional life. The contribution explores this ambivalence through the memories of surviving actors of the folklore movement, therefore, the principal method used here is oral history, with the main focus on an individual human story – a little history in the context of big history. Klíčová slova: folklore revival movement; folklorism; folk ensembles; oral history; narratives; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Folklore Revival Movement in Former Czechoslovakia: Dichotomy of the Term

In the Czech Lands, the folklore movement is used to refer to the existence of folklore ensembles and their stage production. Recently, however, the term has gained negative connotations as it is ...

Stavělová, Daniela
Etnologický ústav, 2018

Preface
Stavělová, Daniela; Buckland, Jill Theresa
2018 - anglický
The preface introduces into the topic of the edited volume that brought together ethnochoreologists, anthropologists of dance, ethnomusicologists, folk music scholars and educators, oral historians and anthropologists, some indeed combining these disciplinary fields. It explains the different statements and perspectives used in the collection by the authors investigating folklore revival movement and opens the door for further critical examination of the power of such cultural practices, their political salience, whether at national, institutional or individual levels, and their deep-seated impact on people who have encountered and evaluated folk revivalism in their lives. Klíčová slova: revival; folklorism; oral history; self-reflexivity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Preface

The preface introduces into the topic of the edited volume that brought together ethnochoreologists, anthropologists of dance, ethnomusicologists, folk music scholars and educators, oral historians ...

Stavělová, Daniela; Buckland, Jill Theresa
Etnologický ústav, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze