Počet nalezených dokumentů: 372
Publikováno od do

Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století
Petr, Stanislav
2015 - český
Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou. The author presents the discipline of codicology and offers an overview of the catalogues listing individual manuscript collections in the Czech Republic. After a description of the Czech catalogues, the paper addresses its attention to scholars of Czech literature based abroad. In the conculuding part of the study, the author examines the issue of exhibitions in the Czech Republic, giving an overview of catalogues from exhibitions presentig Czech history and bookart. Klíčová slova: codicology; Czech history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století

Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou....

Petr, Stanislav
Masarykův ústav a Archiv, 2015

War Injuries in the World War I
Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
2014 - anglický
The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. The First World War brought about the development of numerous medical fields and the introduction of completely new, such as plastic surgery. Klíčová slova: history of medicine; war injuries; World War I Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
War Injuries in the World War I

The paper describes the medical officer during the First World War at the front. Describes transport wounded soldiers from the front, the ways of their first treatment to treatment in field hospitals. ...

Smrčka, V.; Mádlová, Vlasta
Masarykův ústav a Archiv, 2014

Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách
Kessler, Vojtěch
2013 - český
Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova pomníku v Chebu. The contribution takes the form of the case study which would describe the evolution of the movement, its creation and also its so called "second life" together with symbolic meaning of the movement and the importance of the biggest landmark connected with the German turner movement – the gigantic monument of F. L. Jahn in Cheb which is nearly forgotten in these days. Klíčová slova: Cheb, Czech Republic; Friedrich Ludwig Jahn; monument Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Jahnův pomník v Chebu. Památka německého turnerství v Čechách

Případová studie popisuje genezi vývoje, vzniku a tzv. druhého života, symbolický obsah a význam největší památky německého turnerství na našem území – dnes již téměř zapomenutého obřího Jahnova ...

Kessler, Vojtěch
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Vědec v politice
Tomeš, Josef
2013 - český
Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v mladočeské straně po roce 1907 a v národně demokratické straně v meziválečném období, jeho roli v domácím odboji za první světové války, při vzniku samostatného československého státu, v poslanecké sněmovně a v senátu první republiky i v čele Národní rady československé. Podrobně rozebírá historii Němcovy kandidatury na úřad prezidenta republiky v prosinci 1935, kdy se stal protihráčem Edvarda Beneše a dočkal se za to tvrdé kritiky z "hradního" politického tábora. Všímá si též jeho konfrontace s politickými poměry po druhé světové válce i ambivalentního vztahu komunistického režimu vůči jeho osobnosti a posléze objevuje pozdní reflexe prezidentské volby roku 1935 v profesorových denících z konce života. Dokazuje, že Bohumil Němec byl po celý svůj život homo politicus s vyhraněnými liberálně nacionalistickými názory a postoji a že k prezidentské kandidatuře přistupoval jako politicky vyzrálý a zkušený člověk. The paper sums up and evaluates the political activities of the prominent Czech natural scientist Professor Bohumil Němec (1873-1966). It mentions his work in the progressive movement at the end of the 19th century, in the Young Czech Party after 1907 and in the national democratic party in the interwar period, his role in the home resistance during the World War I, his part at the proclamation of the independent Czechoslavak state, in the Chamber of Deputies, Senate and National Czechoslovak Council. It details the background of his candidacy for the President of the Republic in December 1935, when he stood against Edvard Beneš and earned a harsh criticism from the political faction of the "Castle". It observes his confrontation with the political situation after the World War II and the ambivalent attitude of the Communist regime towards his personality. In the end, it reveals his recollections of the presidential election of 1935 written down in the diaries during his last years. It proves that Bohumil Němec was a homo politicus for all his life with clearly defined liberal-nationalist conviction and that his presidential candidacy was a decision of a politically mature and experienced man. Klíčová slova: Němec, Bohumil; biography Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vědec v politice

Studie shrnuje a hodnotí působení předního českého přírodovědce profesora Bohumila Němce (1873-1966) v politickém životě. Připomíná jeho činnost v pokrokářském hnutí devadesátých let 19. století, v ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy
Kučera, Rudolf
2013 - český
Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými přístupy. The chapter reviews the contemporary research on social history as well as discerns some of the current perspectives for future research. It summarizes some key debates within the field and overviews the contemporary blending of social history with various versions of culturah approaches. Klíčová slova: social history; Czech historiography; Anglo-American historiography Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sociální dějiny na počátu 21. století. Bilance a perspektivy

Kapitola se věnuje bilanci a perspektivám současného výzkumu sociálních ději. Shrnuje některé klíčové zahraniční debaty v oboru a sleduje současné splývání sociálních dějin s kulturně-historickými ...

Kučera, Rudolf
Masarykův ústav a Archiv, 2013

Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR
Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
2012 - český
Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých tisků (1501-1800) z knihovny Ústavu T. G. Masaryka; nyní ve správě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Metoda je založena na pořízení tří souborů dat: přepis původního přírůstkového seznamu do digitální podoby, fyzická inventarizace knih v depozitáři a evidenční fotodokumentace. Data lze propojit s použitím přírůstkového čísla jako klíče. Příspěvek představuje i praktické zkušenosti s metodou a výhody jejího použití v celku přibližně 10.000 starých tisků. Klíčová slova: rare books Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR

Příspěvek popisuje novou metodu zpřístupnění velkého a cenného knihovního fondu, jehož původní uspořádání se nezachovalo a ke kterému neexistuje žádný katalog. Metoda byla aplikována na sbírce starých ...

Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, B.
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)
Kábová, Hana
2012 - český
Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině teoretické, resp. metodické (v kontextu jeho pojetí historické vlastivědy), tak v rovině praktické (konkrétní časopisy Šimákova rodného kraje: Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). Problematiku sleduje od 90. let 19. století do konce Šimákova života. The contribution describes effort and activities of the first Professor of historical homeland study Josef Vítězslav Šimák (1870-1941), which led to establishing regional history periodicals, both in theory and metodology or in practice (particular periodicals of Šimák´s home region such as Od Ještěda k Troskám, Boleslavan, Sborník okresu železnobrodského, Lomnicko nad Popelkou, Bezděz, Krkonoše). The contribution covers the period since the 1890s until Šimák´s death. Klíčová slova: Šimák, Josef Vítězslav; Czech regional history Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Šimákova historická vlastivěda a vlastivědné sborníky (teorie a praxe)

Příspěvek charakterizuje úsilí a aktivity prvního profesora historické vlastivědy Josefa Vítězslava Šimáka (1870–1941) vedoucí k založení regionálních vlastivědných periodik, a to jak v rovině ...

Kábová, Hana
Masarykův ústav a Archiv, 2012

Emigration of Scholars in Documents
Josefovičová, Milena; Hálek, Jan
2011 - anglický
The contribution deals with the source base to the problems of emigration of Czech scientists at the turn of 1960s and 1970s. It analyses documents related to the decision making processes at the level of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia and consequently of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences (CSAS), where there are described from the regime’s point of view "undesirable phenomena", such as illegal departures of scientists abroad or their non-returning, influence of propaganda, overestimation of the "Western" economic motivations, etc. The documents contain proposals of resolving the situation including specification of the particular tasks. Implementation of the accepted steps and its impact is demonstrated by other documents coming from the different CSAS institutes. Klíčová slova: Czechoslovak Academy of Sciences; history of science Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Emigration of Scholars in Documents

The contribution deals with the source base to the problems of emigration of Czech scientists at the turn of 1960s and 1970s. It analyses documents related to the decision making processes at the ...

Josefovičová, Milena; Hálek, Jan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

O ideovém a politickém odkazu českého básníka
Tomeš, Josef
2011 - český
Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího se výrazným mravním fundamentem i kritikou do řad vlastního národa a postulujícího náročný, maximalistický národně politický program, a stručně se zastavuje u podstaty Dykových sporů a polemik s T. G. Masarykem. The contribution sums up the ideological and political attitudes and the actual political activity of Viktor Dyk from the beginning of the 20th century to his death in 1931. It attempts to show the specificity of his nationalism which was significant for its strong morale foundation and for the criticism towards his own nation, which also postulated a demanding national-political program of maximum possible. It briefly looks into essential of the differences and controversies between Dyk and T. G. Masaryk. Klíčová slova: Dyk, Viktor Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
O ideovém a politickém odkazu českého básníka

Příspěvek shrnuje ideové a politické postoje i konkrétní politickou činnost Viktora Dyka od počátku 20. století do jeho smrti v roce 1931. Snaží se ukázat specifičnost jeho nacionalismu, vyznačujícího ...

Tomeš, Josef
Masarykův ústav a Archiv, 2011

Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků
Šťovíček, Ivan
2011 - český
Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948. The article deals with Russian and Soviet documents and notes in the archival personal papers of E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský and H. Ripka from the years 1918-1948. Klíčová slova: Beneš, Edvard; USSR, historical sources Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rosika a sovětika ve fondech Edvarda Beneše a jeho spolupracovníků

Příspěvek představuje rosika a sovětika v archivních fondech E. Beneš, J. Smutný, E. Táborský a H. Ripka z let 1918-1948....

Šťovíček, Ivan
Masarykův ústav a Archiv, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze