Počet nalezených dokumentů: 45
Publikováno od do

1.2.2.5 Analýza indikátorů pro zpracování Return On Investment (ROI) / výnosnost investice
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: ROI; návratnost investic; analýza nákladů a přínosů; Národní technická knihovna; EFI; ROI; Return on investment; Cost-Benefit Analysis; National Technical Library; EFI; investice; analýza Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.5 Analýza indikátorů pro zpracování Return On Investment (ROI) / výnosnost investice

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.4 Analýza informačních potřeb potenciálních zákazníků NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: projekt; EFI; informační potřeba; Národní technická knihovna; project; EFI; information need; National Technical Library; knihovny; informační potřeby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.4 Analýza informačních potřeb potenciálních zákazníků NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.0 Manažerské shrnutí
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: shrnutí; procesní analýza; Národní technická knihovna; EFI; summary; analysis of processes; National Technical Library; EFI; analýza; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.0 Manažerské shrnutí

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

1.2.2.7-8 Analýza elektronických služeb NTK
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: elektronické služby; SMART Administration; EFI; Národní technická knihovna; electronic services; SMART Administration; EFI; National Technical Library; analýza; knihovny; akvizice; informační služby Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
1.2.2.7-8 Analýza elektronických služeb NTK

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK
Žižková, Štěpánka
2012 - český
Klíčová slova: elektronické zdroje; uživatelské statistiky; plnotextové databáze; Národní technická knihovna; konsorcia; electronic sources; usage statistics; fulltext databases; National technical library; consortia; elektronické informační zdroje; statistická data; knihovny Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Vyhodnocení statistik dosavadního využití elektronických informačních zdrojů konsorcií NTK

Žižková, Štěpánka
Národní technická knihovna, 2012

Využití Oborové brány TECH
Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
2012 - český
Klíčová slova: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Využití Oborové brány TECH

Janík, Marek; Nádherný, Ladislav
Národní technická knihovna, 2012

České e-knihy v českých knihovnách
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: e-knihy; ekonomická studie; obchodní modely; české knihovny; právní analýza; e-books; economic study; business models; czech libraries; legal analysis; elektronické knihy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
České e-knihy v českých knihovnách

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

České e-knihy v českých knihovnách
Národní technická knihovna; Deloitte
2012 - český
Klíčová slova: e-knihy; ekonomická studie; obchodní modely; české knihovny; právní analýza; e-books; economic study; business models; czech libraries; legal analysis; elektronické knihy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
České e-knihy v českých knihovnách

Národní technická knihovna; Deloitte
Národní technická knihovna, 2012

Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition
Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
2011 - český
Klíčová slova: licence; licence Creative Commons; bibliografická data; katalog; Národní technická knihovna; právní analýza; licence; licence Creative Commons; bibliographic data; catalogue; National technical library; Open Data; Open Definition; legal analysis; metadata; licence; knihovny; katalogy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Zpřístupnění bibliografických dat Katalogu NTK a Národní databáze ISSN za podmínek odpovídajících režimu Open Definition

Polčák, Radim; Myška, Matěj; Šavelka, Jaromír
Národní technická knihovna, 2011

Využití Oborové brány TECH
Kučerová, Andrea
2011 - český
Klíčová slova: oborová brána; JIB; TECH; statistiky; uživatelský průzkum; subject gateway; JIB; TECH; statistics; user survey; analýza; oborové informační systémy Plné texty jsou dostupné v knihovně NTK
Využití Oborové brány TECH

Kučerová, Andrea
Národní technická knihovna, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze