Number of found documents: 22
Published from to

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2006
Česká národní banka
2006 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2006 navazuje na stejný dokument publikovaný ČNB v loňském roce. Jednotlivé studie jsou aktualizovány na základě nejnovějších statistických údajů a jejich záběr je v některých případech mírně rozšířen. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi, které jsou buď již nyní členy eurozóny, v blízké budoucnosti se jimi stanou nebo na toto členství aspirují. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2006

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny 2006 navazuje na stejný dokument publikovaný ČNB v loňském roce. Jednotlivé studie jsou aktualizovány na základě nejnovějších ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2006

Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2005
Česká národní banka
2005 - Czech
Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny je proto rozdělen do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídá o velikosti rizika asymetrických šoků v české ekonomice vůči eurozóně a tedy rizika, že jednotná měnová politika by byla pro českou ekonomiku výrazně suboptimální. Část „Přizpůsobovací mechanismy“ odpovídá na otázku, do jaké míry by byla česká ekonomika sama schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků prostřednictvím vlastních přizpůsobovacích mechanismů. Keywords: European integration; European union; economic integration; fiscal policy; analysis; evropská integrace; Evropská unie; ekonomická integrace; fiskální politika; analýza Available in a digital repository NRGL
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2005

Soubor analýz sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny je proto rozdělen do dvou základních skupin podle typu otázky, na kterou se snaží nalézt odpověď. Část „Cyklická a strukturální ...

Česká národní banka
Česká národní banka, 2005

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases