Počet nalezených dokumentů: 32
Publikováno od do

Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR
Koklar, Robin
2011 - český
Klíčová slova: model VAR; model ARIMA; Grangerova kauzalita; stacionarita; OLS regrese; model VAR; model ARIMA; Granger causality; stationarity; OLS regression; bankovnictví; pojištění; naděje Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Determinanty ovlivňující předepsané hrubé pojistné životního pojištění v ČR

Koklar, Robin
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Řecká finanční krize z pohledu teorie her
Kosička, Tomáš
2011 - český
Klíčová slova: Řecká finanční krize; Game Theory; Greek Crisis; teorie her Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Řecká finanční krize z pohledu teorie her

Kosička, Tomáš
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Causes of Barriers in Investing into Human Capital
Wawrosz, Petr; Heissler, Herbert
2011 - anglický
Klíčová slova: lidský kapitál; human capital; kapitál; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Causes of Barriers in Investing into Human Capital

Wawrosz, Petr; Heissler, Herbert
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory
Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
2011 - český
Klíčová slova: důchodové systémy; pension systems; banky; projekty; výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fondový důchodový systém a hrubé národní úspory

Heissler, Herbert; Wawrosz, Petr
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování
Vataha, Jiří
2011 - český
Klíčová slova: dávky v nezaměstnanosti; commodity channel index; commodity channel index; price index; interest rate; derivatives; market prices; cenový index; úroková míra; tržní ceny; deriváty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Fundamentální a technická analýza – jejich využívání v pozičním obchodování

Vataha, Jiří
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Interní audit v bankách a finanční krize
Beneš, Vadim
2011 - český
Klíčová slova: interní audit; banky; finanční krize; internal audit; banks; financial crisis; finanční trh; banky Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interní audit v bankách a finanční krize

Beneš, Vadim
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Význam devizových rezerv v globální finanční krizi
Benecká, Soňa
2011 - český
Klíčová slova: devizové rezervy; globální finanční krize; foreign exchange reserves; global financial crisis; finanční trh; devizy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Význam devizových rezerv v globální finanční krizi

Benecká, Soňa
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Nutnost změny paradigmatu financování terciárního vzdělání
Tichý, Jaromír
2011 - český
Klíčová slova: terciální vzdělání; financování vzdělání; tertiary education; financning of education; vzdělání; třetihory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Nutnost změny paradigmatu financování terciárního vzdělání

Tichý, Jaromír
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Causes of Barriers in Investing into Human Capital
Wawrosz, Petr; Heissler, Herbert
2011 - anglický
Klíčová slova: Lidský kapitál; Human capital; kapitál; vzdělání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Causes of Barriers in Investing into Human Capital

Wawrosz, Petr; Heissler, Herbert
Vysoká škola finanční a správní, 2011

Belief in the Internet and Critical Thinking
Krejčí, Aleš
2011 - anglický
Současná mladá generace zcela rutinně používá internet jako snadno a rychle dostupný zdroj informací, zábavy a komunikace. Každodennost vytváří víru v aktuálnost a kvalitu získaných informací. Pohodlná práce s klíčovými slovy a vyhledávači tuto víru dále posiluje, přestože se mnohdy jedná o zastaralé informace nebo pochybné zdroje. Slepou vírou v internet jsou infikováni i někteří studenti vysokých škol, dokonce i ve vyšších ročnících, kde bychom měli očekávat a vyžadovat výraznou míru analytického myšlení a kritického přístupu. Tím více to platí o studentech marketingové komunikace, kteří si musejí osvojit mnohem hlubší pohled na formy a mechanismy fungování mediálního a informačního prostředí. Autor na výsledcích výzkumu mezi studenty tohoto zaměření ukazuje, že ani zde není situace ideální. Pedagogové musejí vychovávat samostatně a kriticky myslící absolventy, ať už budoucí rozvoj informačních technologií přinese cokoliv. The present-day young generation routinely use the Internet as readily available source of facts, entertainment and communication. Everyday life creates a belief in the acquired information, its freshness and quality. Comfortable working with keywords and search engines further strengthens this belief, although the information may be outdated and the sources questionable. The blind faith in the Internet infected some university students, even in higher classes, where we should expect and require a significant degree of analytical thinking and critical approach. The more it applies to marketing communication students who need to acquire much deeper insight at the forms and mechanisms of media and information environment. The author shows by the results his research that even among students of this branch the situation is far from ideal. Lecturers need to educate independently and critically thinking graduates, whether the development of information technologies will bring anything. Klíčová slova: Internet; vyhledávače; klíčová slova; pozice ve vyhledávačích; SEO; marketing ve vyhledávačích; Internet; search engines; keywords; ranking; SEO; Search Engine Marketing; internet; webové prohlížeče Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Belief in the Internet and Critical Thinking

Současná mladá generace zcela rutinně používá internet jako snadno a rychle dostupný zdroj informací, zábavy a komunikace. Každodennost vytváří víru v aktuálnost a kvalitu získaných informací. ...

Krejčí, Aleš
Vysoká škola finanční a správní, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze