Počet nalezených dokumentů: 35
Publikováno od do

Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Jan Antonín Baťa - život a dílo, pokračovatel práce Tomáše Bati : mezinárodní konference Zlín 2. – 3. května 2007

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006
2007 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tomáš Baťa - doba a společnost: sborník příspěvků ze stejnojmenné zlínské konference pořádané ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007

Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006
2006 - slovenský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Budúcnosť miest s monofunkčným priemyslom : príklady baťovských miest = Future of tors with monofunctional industry : examples of Bata towns : zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 7. – 8. september 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : recenzovaný sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu, Zlín 27. dubna 2006

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006

Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005
2005 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Baťova regionalistická konference : sborník anotací z mezinárodní konference s podtitulem Ekonomika regionů : Zlín, 25.-26. listopadu 2005

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu
2005 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Mezinárodní Baťova doktorandská konference : sborník abstraktů z konference studentů doktorského studijního programu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2005 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání : mezinárodní vědecká konference : sborník referátů z konference 19. – 20. května 2005, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005

Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000
2001 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Obuv v historii = The shoes in history : sborník materiálů ze III. mezinárodní konference 25.-27. září 2000

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín
2001 - český
Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody : mezinárodní vědecká konference = international scientific conference : sborník referátů z konference 16. až 18. května 2001, Univerzita Tomáše Bati Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2001

Prostorová představivost dětí hrou
Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
2000 -
Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a jsou zmíněny i okolnosti s ní související. V další, praktické části, je vylíčen provedený výzkum, jenž zjišťoval úroveň představivosti dětí ve 4. třídách ZŠ a porovnával v této problematice děti s ohledem na různé faktory, jako věk, pohlaví, aj. Klíčová slova: prostorová představivost; rozvoj pozornosti; rozvoj myšlení; představivost; hry Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Prostorová představivost dětí hrou

Tato diplomová práce se zabývá rozvíjením prostorové představivosti na 1. stupni základní školy. Část první předznamenává problém teoretickými poznatky. Zavádí se zde pojem prostorové představivosti a ...

Pavlína DOLEŽALOVÁ; vedoucí práce Perný Jaroslav
Technická univerzita v Liberci, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze