Počet nalezených dokumentů: 73410
Publikováno od do

Čeští sametoví anarchisté a jejich životní trajektorie
Murová, Zita; Kuřík, Bohuslav; Abu Ghosh, Yasar
2023 - český
Klíčová slova: anarchismus; 1989; sametová revoluce; sociální hnutí; 90. léta; subkultura; anarchistická hnutí; anarchism; 1989; velvet revolution; social movement; 1990s; subculture; anarchist movement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Čeští sametoví anarchisté a jejich životní trajektorie

Murová, Zita; Kuřík, Bohuslav; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě
Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
2023 - slovenský
Klíčová slova: Romové; sociální práce; vyloučená lokalita; Slovensko; kvalitativní výzkum; Roma; social work; excluded locality; Slovakia; qualitative research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Klienti terénní sociální práce v marginalizované romské komunitě

Köpplová, Diana; Bittnerová, Dana; Abu Ghosh, Yasar
Univerzita Karlova, 2023

Politizace klubových kultur - etnografie jednoho klubu
Meierová, Nikola; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Politizace klubových kultur - etnografie jednoho klubu

Meierová, Nikola; Heřmanský, Martin; Kuřík, Bohuslav
Univerzita Karlova, 2023

Dělání domova v prostředí institucionalizované péče
Ščecinová, Tereza; Novotná, Hedvika; Hintnausová, Marie
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Dělání domova v prostředí institucionalizované péče

Ščecinová, Tereza; Novotná, Hedvika; Hintnausová, Marie
Univerzita Karlova, 2023

Supramolekulární interakce zinečnatých ftalocyaninů s kukurbiturily pro zvýšení fotodynamického účinku
Rubková, Terezie; Macháček, Miloslav; Jirkovský, Eduard
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Supramolekulární interakce zinečnatých ftalocyaninů s kukurbiturily pro zvýšení fotodynamického účinku

Rubková, Terezie; Macháček, Miloslav; Jirkovský, Eduard
Univerzita Karlova, 2023

Onemocnění vázaná na expanzi trinukleotidových repetic
Moravčíková, Andrea; Beránek, Martin; Matoušková, Petra
2023 - český
Klíčová slova: genetika; onemocnění; trinukleotidy; repetice; genetics; disorder; trinucleotide; repeat Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Onemocnění vázaná na expanzi trinukleotidových repetic

Moravčíková, Andrea; Beránek, Martin; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2023

Vyjednávání moci v procesu tetování
Hronová, Marta; Heřmanský, Martin; Lochmannová, Alena
2023 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vyjednávání moci v procesu tetování

Hronová, Marta; Heřmanský, Martin; Lochmannová, Alena
Univerzita Karlova, 2023

Vnímání kulturních rozdílů ve školním kolektivu žáky prvního stupně
Koutná, Vendula; Urban, Lukáš; Král, Matěj
2023 - český
Klíčová slova: Dítě; žák; spolužák; třída; základní škola; asistent pedagoga; cizinec; národnost; odlišný mateřský jazyk; Child; pupil; classmate; class; primary school; teaching assistant; foreigner; nationality; different native languague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vnímání kulturních rozdílů ve školním kolektivu žáky prvního stupně

Koutná, Vendula; Urban, Lukáš; Král, Matěj
Univerzita Karlova, 2023

Podpora jazykového vývoje dětí s vývojovou jazykovou poruchou v předškolním věku.
Závodná, Šárka; Klenková, Jiřina; Korandová, Zuzana
2023 - český
Klíčová slova: Vývojová jazyková porucha; mateřská škola; rozvoj jazykových schopností; Developmental language disorder; kindergarten; development of language abilities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Podpora jazykového vývoje dětí s vývojovou jazykovou poruchou v předškolním věku.

Závodná, Šárka; Klenková, Jiřina; Korandová, Zuzana
Univerzita Karlova, 2023

Resilience u žáků středních škol
Morar, Mykyta; Janošová, Pavlína; Syslová, Hana
2023 - český
The presented work deals in the theoretical part with the definition of resilience (psychological resistance), different concepts of resilience with an emphasis on social resources, adolescents and their resilience. A validated CYRM questionnaire and open-ended questions were used in the research investigation. The empirical part is focused on verifying two main hypotheses and answering three open questions. In the quantitative part, the first hypothesis is: Women acquire more social resources than men. For the second hypothesis, it was verified whether first-year students acquire more social resources for resilience. In the qualitative study, it was determined what strategies adolescents prefer when dealing with stressful situations, what are their main causes of stress and who they turn to for help if they are in a stressful situation. Key words: Resilience, psychological resistance, social resources, stressful situations, adolescence, CYRM questionnaire. Předložená práce se v teoretické části zabývá definicí resilience (psychické odolnosti), různým pojetím resilience s důrazem na sociální zdroje, adolescenty a jejich resiliencí. Ve výzkumném šetření byl použit validizovaný dotazník CYRM a otevřené otázky. Empirická část je zaměřena na verifikaci dvou hlavních hypotéz a zodpovězení tří otevřených otázek. V kvantitativní části první hypotéza zní: Ženy získávají více sociálních zdrojů než muži. U druhé hypotézy se verifikovalo, jestli studenti prvních ročníků získávají více sociálních zdrojů pro resilienci. V kvalitativní části se zjišťovalo, jaké strategie adolescenti preferují při řešení stresogenních situací, jaké jsou jejich hlavní stresogenní příčiny a na koho se obracejí v stresogenní situaci. Klíčová slova: Resilience, psychická odolnost, sociální zdroje, stresogenní situace, adolescence, CYRM dotazník. Klíčová slova: Resilience; psychická odolnost; sociální zdroje; stresogenní situace; adolescence; CYRM dotazník; Resilience; psychological resistance; social resources; stressful situations; adolescence; CYRM questionnaire Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Resilience u žáků středních škol

The presented work deals in the theoretical part with the definition of resilience (psychological resistance), different concepts of resilience with an emphasis on social resources, adolescents and ...

Morar, Mykyta; Janošová, Pavlína; Syslová, Hana
Univerzita Karlova, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze