Počet nalezených dokumentů: 15911
Publikováno od do

Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře
Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
2017 - český
V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji MR a úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření. Klíčová slova: radiologičtí asistenti; magnetické rezonance; vyšetření; páteře; radiological assistants; magnetic resonance; examination; spine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře

V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji ...

Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

Finanční analýza podniku automobilového průmyslu
Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
2017 - český
Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní informace o finanční analýze, její zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a její metody. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti a automobilového průmyslu, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvovým průměrem a s konkurencí. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku. Klíčová slova: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bilanční pravidla; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; souhrnné ukazatele; financial analysis; horizontal and vertical analysis; balance rules; differential indicators; ratio indicators; summary indicators Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Finanční analýza podniku automobilového průmyslu

Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní ...

Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.
Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
2017 - český
Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům nástroje 5S, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů štíhlé výroby. V praktické části je pak popsána analýza nástroje 5S ve společnosti XY a. s. s popisem systému kontroly dodržování pravidel 5S. Klíčová slova: 5S; lean management; štíhlá výroba; tok hodnot; plýtvání; standardizace; 5S; lean management; lean manufacturing; value stream; wasting; standardization Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.

Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. ...

Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti
Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
2017 - český
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení měřících metod a způsoby vyhodnocování. Výsledky měření, vlastní vyhodnocování a fotodokumentace jsou součástí této práce. Klíčová slova: svislé dopravní značení; součinitel retroreflexe; druhy retroreflexních folií; retroreflektometr; činná plocha značky; vertical road signs; coefficient of retroreflectivity; types of retroreflective foils; retroreflectometer; active surface of vertical road signs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti ...

Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy
Linhart, Petr; Honc, Daniel
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro mikropočítač a PC pomocí softwaru MATLAB, ve kterém bylo vytvořeno i grafické rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru a vyobrazování průběhů. Dále je provedena identifikace soustavy a regulační experimenty s touto soustavou. Klíčová slova: jednočipové mikropočítače; řídící jednotka; regulace; regulátor; identifikace soustavy; Arduino; Matlab; hydraulicko-pneumatická soustava; Microcontroller; Control unit; Control; Controller; System identification; Arduino; Matlab; Hydraulic-pneumatic system Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy

Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro ...

Linhart, Petr; Honc, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku
Macková, Bára; Honková, Irena
2017 - český
Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. Praktická část se skládá z představení podniku a následným popisem jeho účetní uzávěrky. Klíčová slova: účetní uzávěrky; účetní jednotky; účty; inventarizace; rezervy; daň z příjmů; Closing the books; accounting units; accounts; inventory check; stockpile; income tax Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. ...

Macková, Bára; Honková, Irena
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie
Javorská, Darja; Češek, Břetislav
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde rozebírá, jaký vliv mají esenciální oleje na viry a bakterie. V poslední části se věnuje možnostem využití esenciálních olejů v lékařství a jejich antimikrobiálním účinkům. Klíčová slova: esenciální oleje; viry; bakterie; antimikrobiální účinky; lékařství; essential oils; viruses; bacteria; antimicrobial effect; medicine Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vliv esenciálních olejů na viry a bakterie

Tato bakalářská práce se zabývá esenciálními oleji, co to jsou za látky a jaké mají vlastnosti. Z čeho se chemicky skládají. Kde se vyskytují a jaké máme možnosti jejich přípravy. Dále se zde ...

Javorská, Darja; Češek, Břetislav
Univerzita Pardubice, 2017

Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu
Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
2017 - český
Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní. Klíčová slova: regulace; arduino; sériová komunikace; uživatelská aplikace; Regulation; Arduino; Serial communication; User application Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jednoduché HMI vybavení pro monitorování reálného procesu

Práce se zabývá snímáním a následném řízení neelektrické veličiny. Výběrem vhodného hardwaru a stručném představení jeho alternativ. Dále bylo naprogramováno jednoduché uživatelské rozhraní.

Hrbek, Václav; Cvejn, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Životní styl u záchranářů ve směnném provozu
Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení pojmu zdravotnický záchranář, dále pak jednotlivým faktorům životního stylu a složkám výživy. Poté následuje výzkumná část. Ta je založena na výsledcích získaných z dotazníkového šetření, na základě ukazatelů životního stylu a výkonu povolání. Klíčová slova: povolání; směnný provoz; výživa; zdravotnický záchranář; životní styl; lifestyle; medical rescuers; nutrition; occupation; shifts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Životní styl u záchranářů ve směnném provozu

Tato bakalářská práce se zabývá životním stylem ve směnném provozu u zdravotnických záchranářů krajské záchranné služby v souvislosti s výkonem jejich povolání. Teoretická část je věnována vymezení ...

Marešová, Alena; Ochtinská, Hana; Papršteinová, Markéta
Univerzita Pardubice, 2017

Celiakie
Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
2017 - český
Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato bakalářská práce nejprve popisuje počátky celiakie, kdy byla tato nemoc zaznamenána, dále je zaměřená na genetický vliv jedince, dědičnost,klinické projevy a diagnostiku. Bakalářská práce popisuje také komplikace celiakie, a to ať již díky přidruženým onemocněním, nebo při nedodržování bezlepkové diety. Poslední část této práce je věnována léčbě tohoto onemocnění a popisu běžných životních situací, se kterými se celiak v běžném životě setkává. Klíčová slova: celiakie; autoimunitní onemocnění; genetika; diagnostiky; přidružená onemocnění; léčby; celiac disease; autoimmune disease; genetics; diagnosis; secondary disease; treatment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Celiakie

Celiakie je autoimunitní onemocnění, při kterém dochází k imunitní reakci při požití glutenu. Jedná se o celoživotní onemocnění, které postihuje všechny věkové kategorie ve všech zemích světa. Tato ...

Šimková, Michaela; Štěpánková, Šárka
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze