Number of found documents: 51
Published from to

Oděvní kolekce
Jana Širá; vedoucí práce Jitka Huňková
2012 - Slovak
Inspirací pro tuto bakalářskou práci je malíř Vincent van Gogh. Jeho obrazy,od prvotních kreseb až po dokonale využití barev v obrazech, jsou hlavním zdrojem čerpání. Postupná změna barevnosti, k jaké se vypracoval a pohyby štětce jaké dosáhl, jsou základní inspirací pro vytvoření oděvní kolekce.Oděvní kolekce se skládá ze sedmi modelů. Jednotlivé šaty a kabátky jsou barevně vystupňované od zemitých barev přes jasně žluté až po modré tóny. Střihové řešeníje ve velké míře inspirované jeho tahy štětce. Samozřejmě základním vodidlem je i jeho pastóznost, které se v oděvech dosáhlo vrstvením, anebo skládáním materiálu. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Oděvní kolekce

Inspirací pro tuto bakalářskou práci je malíř Vincent van Gogh. Jeho obrazy,od prvotních kreseb až po dokonale využití barev v obrazech, jsou hlavním zdrojem čerpání. Postupná změna barevnosti, k jaké ...

Jana Širá; vedoucí práce Jitka Huňková
Technická univerzita v Liberci, 2012

Ženy v sedle-oděvní kolekce
Barbora Hudzíková; vedoucí práce Zuzana Veselá
2012 - Slovak
Tato oděvní kolekce a teoretická bakalářská práce se zabývá dámským jezdeckým oděvem a textilem pro koně. Práce má být určitou inovací ve světě parkurového jezdectví a něčím novým ve výrobě jezdeckého oděvu pro ženy. Kolekce jezdeckého oděvu a textilu pro koně nabízí nové možnosti řešení a provedení. Kolekce je různorodá a každý model je zhotoven pro jinou příležitost. Důležitou součástí celku kolekce je textil pro koně, který v kolekci musí dokonale ladit k jezdkyni i dané situaci či události. Inspirace vychází z prostředí, ve kterém se jezdkyně i kůň nejčastěji pohybují, tedy samotné přírody. Teoretická část práce se zaobírá historií jezdectví, jezdeckého oděvu a jeho vývojem. Věnuje se také problematice současného trhu s jezdeckými oděvy, textilem pro koně a výrobci. Keywords: oděvní kolekce; oděvní návrhářství; textilní design; jezdectví; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Ženy v sedle-oděvní kolekce

Tato oděvní kolekce a teoretická bakalářská práce se zabývá dámským jezdeckým oděvem a textilem pro koně. Práce má být určitou inovací ve světě parkurového jezdectví a něčím novým ve výrobě jezdeckého ...

Barbora Hudzíková; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2012

Ochrana práv uživatelů sociálních služeb
Dana Stolínová; vedoucí práce Jitka Pejřimovská
2011 - Slovak
Bakalářská práce se zabývala problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením. Její cílem byla analýze standardu č. 2 a jeho aplikace v praxi z pohledu poskytovatele. Práce byla rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části byly pomocí odborných zdrojů vysvětlené základní pojmy, které se dotýkají oblasti lidských práv, které jsou východiskem pro pojmenovaní práv uživatelův sociálních služeb. Praktická část pomocí dotazníku, zkoumala postoje poskytovatelů na problematické otázky v souvislosti s ochranou práv osob. Bylo ověřovaných šest předpokladů, které se týkali čtyř výzkumných oblastí. Významným zjištěním bylo, že některé právní normy, které musí posky-tovatelé dodržovat, jsou rozporuplné a podle jejich vyjádření porušují práva uživatelů sociál-ních služeb. Z názorů poskytovatelů dále vyplynulo, že se výrazně zvýšila kvalita poskytované péče o uživatele od doby, co se zákonem ohraničilo používání opatření omezující pohyb osob. Zjištění vyústila do navrhovaných opatření, které by mohly poskytovatelům pomoct při řešení problematických oblastí. Za celkový přínos práce možno považovat názory poskytovatelů a zjištění, že se kvalita poskytované péče o uživatele se zdravotním postižením ve velkokapacitních pobytových zařízeních, tzv. ústavech dle těchto názorů výrazně zvyšuje. Keywords: sociální služby; lidská práva Available to registered users in the Library of TUL
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb

Bakalářská práce se zabývala problematikou ochrany práv uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením. Její cílem byla analýze standardu č. 2 a jeho aplikace v praxi z pohledu poskytovatele. ...

Dana Stolínová; vedoucí práce Jitka Pejřimovská
Technická univerzita v Liberci, 2011

Stanovení odolnosti vybraných materiálů proti tepelným rizikům
Anna Zacharová; vedoucí práce Ondřej Novák
2011 - Slovak
Tato bakalářská práce je zaměřená na stanovení odolnosti vybraných materiálů proti tepelným rizikům, zejména proti sálavému teplu. Získané údaje budou využity výrobcem při navrhování a konstrukci nových účinných skladeb. Na úvod je krátká rešerše textilních materiálů používaných pro výrobu hasičských rukavic, která je zaměřená především na teplenou odolnost. Dále jsou popsaná tepelná rizika a mechanismy přenosu tepla v textilních vrstvách. V experimentální části jsou popsány provedené testy materiálů a z nich získané výsledky jsou uspořádány do databáze. Taktéž jsou hledány souvislosti mezi tepelnou odolností materiálů a vybranými fyzikálními parametry. V závěru bakalářské práce je navrhnutá vlastní účinná skladba materiálu na výrobu hasičských zásahových rukavic a také materiál, který by zvýšil ochranu proti sálavému teplu. Keywords: zkoušení textilií; textilní materiály; rukavice; hasičská výstroj; prostředky osobní ochrany Available to registered users in the Library of TUL
Stanovení odolnosti vybraných materiálů proti tepelným rizikům

Tato bakalářská práce je zaměřená na stanovení odolnosti vybraných materiálů proti tepelným rizikům, zejména proti sálavému teplu. Získané údaje budou využity výrobcem při navrhování a konstrukci ...

Anna Zacharová; vedoucí práce Ondřej Novák
Technická univerzita v Liberci, 2011

Vplyv technickej dokumentácie na rychlý, plynulý a bezproblémový chod výroby
Mária Trúchla; vedoucí práce Iva Dadáková
2011 - Slovak
Hlavní téma práce je popis vlivu technické dokumentace na výrobu, na její rychlý průběh, plynulost a kvalitu výroby. Práce rozebírá současný stav tvorby technické dokumentace všeobecně a ve firmě LUKO s.r.o. Poukazuje na důsledky zanedbání technické dokumentace. Navrhuje nejvhodnější způsob tvorby technické dokumentace pro podmínky firmy LUKO s.r.o. Zpracovává ekonomiské nároky navrhovaného řešení. Keywords: oděvní výroba; technická dokumentace Available to registered users in the Library of TUL
Vplyv technickej dokumentácie na rychlý, plynulý a bezproblémový chod výroby

Hlavní téma práce je popis vlivu technické dokumentace na výrobu, na její rychlý průběh, plynulost a kvalitu výroby. Práce rozebírá současný stav tvorby technické dokumentace všeobecně a ve firmě ...

Mária Trúchla; vedoucí práce Iva Dadáková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Jazz v oděvu
Alexandra Fiterová; vedoucí práce Jitka Huňková
2011 - Slovak
Tato práce se zabýva možnostmi propojení hudebního stylu jazzu s eděvem z konce 19. a začátku 20. století. Vliv hudby a umění, který zasáhl svět módy a ovlivnil sociální a emocionální situaci člověka. Práce se skládá z kolekce šesti modelů tvorěných v jemné eleganci s nádechem vintage. U modelů je možno sledovat využití oděvních prvků tehdejší doby, ale v modernejším provedení v rytmu jazzu. Keywords: oděvní kolekce; odívání; módní návrhářství; jazz Available to registered users in the Library of TUL
Jazz v oděvu

Tato práce se zabýva možnostmi propojení hudebního stylu jazzu s eděvem z konce 19. a začátku 20. století. Vliv hudby a umění, který zasáhl svět módy a ovlivnil sociální a emocionální situaci člověka. ...

Alexandra Fiterová; vedoucí práce Jitka Huňková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Kolekce oděvů pro batolata
Viktória Nagyová; vedoucí práce Alena Frydrychová
2011 - Slovak
Vlastní název práce vystihuje i její konečný výsledek. To, co je mezi tím, však zahrnuje opravdu její důkladné zpracování. Zpracování vývojové psychologie dítěte od jeho narození až do období batolete je prvním krokem k přiblížení se tomuto pro mne už vzdálenějšímu světu, přičemž možná v budoucí době z pozice rodiče, světu velmi důležitému. Přiblížení rad a upozornění, či psychologie barev v souvislosti dítěte a oblečení je spojitostí, kterou není možno vynechat. I toto hraje v této práci svou roli. Průzkum určitých prodejen s dětským oblečením posloužil jako inspirace, ale častokrát i jako varování před šedivou a smutnou barevností oblečení pro malé děti. V praktické části bych zdůraznila, že oděvy jsou zpracované ve dvou zásadních bodech. Jsou to oděvy zpracované z vlastní pleteniny a oděvy konfekčně zpracované, kdy je vzor na materiál vytištěn technikou sítotisku. Druhým bodem je charakteristické rozdělení vzoru na proužky určené pro chlapce a puntíky určené pro dívky. Výsledkem je bohatá kolekce oděvů, které mají svůj účel, skutečné využití a poskytují i barevnou kombinovatelnost s doplňky. Keywords: oděvní kolekce; dětské oděvy; dětská móda; vývojová psychologie; batolata Available to registered users in the Library of TUL
Kolekce oděvů pro batolata

Vlastní název práce vystihuje i její konečný výsledek. To, co je mezi tím, však zahrnuje opravdu její důkladné zpracování. Zpracování vývojové psychologie dítěte od jeho narození až do období batolete ...

Viktória Nagyová; vedoucí práce Alena Frydrychová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Geologie Země (dámská oděvní kolekce)
Zuzana Hrubošová; vedoucí práce Zuzana Veselá
2011 - Slovak
ANOTACECílem bakalářské práce bylo vytvořit oděvní kolekci inspirovanou geologií Země. Témapráce přechází od hlavního vrstvení Země k vzniku základních typů hornin, které tvořídůležitou část procesu vrstvení a vzniku pohoří. Dále rozebírá činitele, kteří ovlivňujítvar povrchu Země, například větry, řeky a pouště. Nakonec se vrací k samotnýmhorninám, zajímavým svou barevností, tvarem a strukturou.Hlavní inspirace oděvní kolekce je vrstvení a linie, které se objevují na všech oděvech.Linie gradují, obměňují se a přerušují různými způsoby tak jako v přírodě. Oděvy jsouurčené pro dospělou mladou ženu žijící ve velkoměstě. Kolekce obsahuje kalhoty, šaty,overal, halenky a kabát. Tvoří komplexní šatník, místy konzervativní a místyextravagantní. Barevnost je na některých oděvech monotónní a na některých doplněná okontrastní barvu. Barevnost je reálně přebraná z geologických vrstev Země. Keywords: oděvní kolekce; geologický vývoj Země; módní návrhářství Available to registered users in the Library of TUL
Geologie Země (dámská oděvní kolekce)

ANOTACECílem bakalářské práce bylo vytvořit oděvní kolekci inspirovanou geologií Země. Témapráce přechází od hlavního vrstvení Země k vzniku základních typů hornin, které tvořídůležitou část procesu ...

Zuzana Hrubošová; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2011

Struktura velkoměsta (prostorová kompozice závěsných tapisérií)
Natália Kepičová; vedoucí práce Jitka Huňková
2011 - Slovak
Ve své práci se věnuji velkoměstům. Na základě studií o prostoru a struktuře se snažím vytvořit dílo, které tyto poznatky zrcadlí. Touto prací chci poukázat na velký význam měst v dnešní době, kdy urbanistická složka tvoří základ prostředí, ve kterém žijeme.Vytvořila jsem prostorový objekt, složený ze šesti závěsných tapiserií. Každá z nich má individuální charakter a svým vzhledem odráží jednotlivé vztahy, které ovlivňují formování vnitřní struktury města.Velkoměsta představují schopnost člověka vytvořit si vlastní prostředí jemu ideální. Mým záměrem bylo přiblížit prostor, s kterým člověk pracuje při budovami svého obydlí a hmotu, kterou tento prostor vyplňuje. Keywords: textilní návrhářství; tapiserie; nástěnné koberce; velkoměsta Available to registered users in the Library of TUL
Struktura velkoměsta (prostorová kompozice závěsných tapisérií)

Ve své práci se věnuji velkoměstům. Na základě studií o prostoru a struktuře se snažím vytvořit dílo, které tyto poznatky zrcadlí. Touto prací chci poukázat na velký význam měst v dnešní době, kdy ...

Natália Kepičová; vedoucí práce Jitka Huňková
Technická univerzita v Liberci, 2011

Fénix-proměna ženy
Zuzana Gombošová; vedoucí práce Emilie Frydecká
2011 - Slovak
Má bakalářská práce je inspirovaná tradičními textiliemi a oděvem z Kurdistanu, oblasti ve východním Turecku, jejich použítí a transformace do moderního kontextu, paralelou mezi tradičním a moderním.Nové tvary a formy jsem hledala formou volného aranžování, které jsem někdy upravila do střihové konstrukce, nebo je spracovala přímo na figuríně.Vznikla tak kolekce dámských společensko - vycházkových oděvů, které se mezi sebou dají libovolně kombinovat. Keywords: oděvní kolekce; oděvní průmysl; módní návrhářství; textilní průmysl Available to registered users in the Library of TUL
Fénix-proměna ženy

Má bakalářská práce je inspirovaná tradičními textiliemi a oděvem z Kurdistanu, oblasti ve východním Turecku, jejich použítí a transformace do moderního kontextu, paralelou mezi tradičním a ...

Zuzana Gombošová; vedoucí práce Emilie Frydecká
Technická univerzita v Liberci, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases