Počet nalezených dokumentů: 328
Publikováno od do

noTitle
Tomis, Adam,
2005 - český
Klíčová slova: Ekonomika transitivní; Evropská unie; vývoz; Metody robustní regresní; Práce bakalářské; případové studie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
noTitle

Tomis, Adam,
Univerzita Karlova, 2005

Hodnocení zaměstnanců
Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata,
2005 - český
Klíčová slova: Hodnocení (metodologie); Management; personální management; Podniky; pracovní výkon; Zaměstnanci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Hodnocení zaměstnanců

Horáková, Jiřina,; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací
Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
2005 - český
Klíčová slova: Evropská unie; Management; Podniky; vedoucí pracovníci; Ženy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti uplatnění žen v managementu organizací

Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Sociologie a personální řízení
Kýhosová, Kateřina; Reichel, Jiří,
2005 - český
Klíčová slova: Organizace a řízení; personální management; sociologické aspekty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sociologie a personální řízení

Kýhosová, Kateřina; Reichel, Jiří,
Univerzita Karlova, 2005

Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice
Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
2005 - český
Klíčová slova: nonverbální komunikace; personální management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Neverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v personalistice

Škorpíková, Kateřina; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických
Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
2005 - český
Klíčová slova: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví americké; informatika a knihovnictví; Informační studia a knihovnictví; vysokoškolské studium; studium bakalářské; bakalářské studium Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a knihovnictví ve Spojených státech amerických

Šejcová, Šárka; Bratková, Eva,
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - český
Klíčová slova: počítačové sítě; bezdrátové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Měnové transmisní mechanismy v České republice
Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
2005 - český
Klíčová slova: mechanismy transmisní; politika měnová Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Měnové transmisní mechanismy v České republice

Ryska, Pavel; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací
Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
2005 - český
Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích a řídících pozicích je zvláště důležité harmonické provázání rodiny a práce. (www.transgender.cz. 2001). Současná společnost, naše sociální a kulturní návyky a i legislativa však ne vždy vytvářejí pro tuto provázanost odpovídající podmínky. Ženy se potýkají s překážkami, které jim znesnadňují situaci, jak v oblasti rodinné, tak pracovní. Náročná role ženy v rodině je jedním z klíčových důvodů, proč ve srovnání s muži bývá kariérní postup žen do řídících pozic na nejvyšších úrovních delší a složitější. Klíčová slova: Evropská unie; Management; Podniky; vedoucí pracovníci; Ženy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti uplatnění žen v managementu organizací

Žena - manažerka je významným fenoménem současnosti. Stále častěj i je možno se setkat s vysoce postavenými, pro společnost úspěšnými ženami. Právě pro tyto vysoce pracovně vytížené ženy ve vedoucích ...

Černá, Tereza; Tureckiová, Michaela
Univerzita Karlova, 2005

Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti
Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
2005 - český
Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže má podnik zájem o získání a udržení kvalitních pracovníků. Jen s jejich pomocí lze plnit podnikové cíle, což je jinými slovy zisk a úspěch na trhu. Pro podnik jsou efektivní právě takoví pracovníci, kteří jsou motivovaní, zaujatí a jejichž zájmy a cíle se co nejvíce přibližují zájmům a cílům podniku. Klíčová slova: lidský kapitál; Motivace; Odměny; personální management; pracovní výkon; Zaměstnavatelé Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové výkonnosti

Cílem této práce je na základě reflexe odborné literatury zformulovat přehled všech hlavních zásad personální politiky v oblasti stimulace a motivace pracovníků, které by měly být dodržovány, jestliže ...

Procházková, Kateřina,; Dobiášová, Olga
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze