Počet nalezených dokumentů: 9913
Publikováno od do

Internet addiction in relation to depression among students
2024 -
Klíčová slova: závislost na internetu; deprese; studenti Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Internet addiction in relation to depression among students

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření
2024 -
Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv evapotranspirace a na jev zvaný biotická pumpa. Problematika byla nahlédnuta i z hle diska didaktiky - jako průřezové téma vedoucí k poznání komplexních environmentálních souvislostí. V diskuzi byly představeny vzdělávací materiály, které kolektiv autorů připravil pro potřeby učitelů ZŠ a SŠ: metodiky a pracovní listy dostupné v [1]. Klíčová slova: krajina; biotická pumpa; evapotranspirace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Chladící efekt stromů ve městě: principy, funkce a příklady měření

Přednáška představila výzkumné zaměření Doc. Pokorného, jeho kolegů z ENKI, o.p.s. a z Pedagogické fakulty JČU v Českých Budějovi cích. Výklad se zaměřil na tok energie v krajině, vliv ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Manipulation automaton in primary education
2024 -
Klíčová slova: automatizace; PLC; modul; výroba; programování Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Manipulation automaton in primary education

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Manufacturing and using wool
2024 -
Klíčová slova: vlna; použití vlny; výroba vlny; tkaní; nalbinding; nopování; mykání; předení; tkaný pás Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Manufacturing and using wool

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Plastic materials in the context of reuse in teaching in the 5th grade
2024 -
Klíčová slova: plasty; recyklace; legislativa; opětovné využití; životní prostředí; vzdělávání; pracovní činnosti; bezpečnost práce Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Plastic materials in the context of reuse in teaching in the 5th grade

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

The relationship of digital literacy with e-health
2024 -
Klíčová slova: e-health; digitální gramotnost; celoživotní učení; zmocnění pacienta Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
The relationship of digital literacy with e-health

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Online training course within the framework of ths project D-challenge
2024 -
Klíčová slova: evropský projekt; digitální dovednosti; online výuka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Online training course within the framework of ths project D-challenge

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

The using of the means of technology and information in teaching of subjects of primary school in Greece and in Czech republic
2024 -
Klíčová slova: základní vzdělání; Informační a komunikační technologie; Řecko; Česká republika; metody výuky Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
The using of the means of technology and information in teaching of subjects of primary school in Greece and in Czech republic

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

An online escape game focused on selected topics of the new RVP for informatics for elementary school (2nd grade)
2024 -
Klíčová slova: únikové hry; on-line únikové hry; on-line nástroje; informatika; nové RVP; moderní technologie ve vzdělávání Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
An online escape game focused on selected topics of the new RVP for informatics for elementary school (2nd grade)

Západočeská univerzita v Plzni, 2024

Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania
2023 -
Klíčová slova: sjezdové lyžování; žáci; strach; pohybové hry; intersexuální rozdíly Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Pohybové hry ako prostriedok na prekonanie strachu pri vyučovaní zjazdového lyžovania

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze