Počet nalezených dokumentů: 251
Publikováno od do

Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine
Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
2011 - anglický
This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite materials under investigation here are composed of carbon fibers, polyphenylene sulfide and polyetheretherketone matrix. The influence of multiple sterilization processes on changes in their mechanical and structural properties are determined. The radiolucency of the proposed composites is verified. Klíčová slova: composite material; sterilization decomposition; radiolucency Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Sterilization Decomposition Evaluation of Radiolucent Composite Materials for Use in Medicine

This study evaluates the resistance against multiple sterilization processes of radiolucent composite materials for use in medicine as an intraoperative imaging device material. The composite ...

Sochor, M.; Balík, Karel; Suchý, Tomáš; Sedláček, R.; Sucharda, Zbyněk; Beneš, J.; Prokop, J.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking
Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
2011 - anglický
In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas . Klíčová slova: Maghara subbituminous coal; pyrolysis; coal/plastic waste blend Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pyrolysis of coal/waste plastic mixtures in cokemaking

In the recycling process of waste plastic using coke oven, sub-bituminous coal and added 5 vol. % of plastics are carbonized and changed into coke of optimal properties, tar and gas .

Melegy, A.; Sýkorová, Ivana; Kříž, Vlastimil; Havelcová, Martina
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií
Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
2011 - český
Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo oxidačními procesy. Chemické struktury těchto biologických ukazatelů mohou být vztaženy zpět k původním sloučeninám a využity jako indikátory biogenních, paleoenvironmentálních a geochemických dějů. Příklady identifikovaných biomarkerů v několika studovaných uhlích, sedimentech a zbytcích fosilních dřev jsou prezentovány. Biomarkers (also termed chemical fossils) are specific organic compounds in geological samples which are derived from biochemical precursors by reductive or oxidative alteration processes. Chemical structures of biomarkers can be related back to the original compounds and utilized as indicators of biogenic, paleoenvironmental and geochemical processes. Examples of identified biomarkers in several studied coals, sediments, and wood fossils remnants are presented. Klíčová slova: biomarkers; terpenoids; GC/MS Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aplikace geochemické analýzy ve výzkumu chemických fosilií

Biomarkery (také nazývané chemické fosilie) jsou specifické organické sloučeniny přítomné v geologických materiálech, které jsou pozůstatky biochemických prekurzorů, přeměněné redukčními nebo ...

Havelcová, Martina; Sýkorová, Ivana; Trejtnarová, Hana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?
Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
2011 - český
Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy. The paper summarizes the results of project MP0 FI-IM5/146 and offers a number of ways of utilization of ashes from biomass combustion. Klíčová slova: biomass ash; geopolymer; fertilizer Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Popel z biomasy – odpad nebo cenná surovina?

Tento příspěvek sumarizuje výsledky projektu MP0 FI-IM5/146 a nabízí několik způsobů využití popela ze spalování biomasy....

Ertl, Z.; Hanzlíček, Tomáš; Perná, Ivana; Boura, P.; Janků, R.
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type
Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
2011 - anglický
In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and solid product were observed. Klíčová slova: rotary kiln; pyrolysis; biomass Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Application of a rotary kiln for the treatment of carbonaceous materials of the selective waste polymer and biomass type

In the rotary kiln, samples of polypropylene and sawdust in model mixtures with bituminous-coal coke at a temperature of 900°C were pyrolyzed. The composition and features of the pyrolytic gas and ...

Kříž, Vlastimil; Bičáková, Olga; Náhunková, Jana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou
Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
2011 - český
Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci. The dynamic fragmentation of meteoroids during their flight in the atmosphere is described. The examples of very weak meteoroids, which easy fragments, up to strong meteoroids, which produce the explosive fragmentation, are described. Klíčová slova: meteoroids; fragmentation; dynamics Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dynamika a fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou

Je popsána dynamická fragmentace meteoroidů při průletu atmosférou od nejvíce porušených meteoroidů s malou pevností až po nejpevnější, které vykazují explozivní fragmentaci....

Kalenda, Pavel; Borovička, Jiří; Spurný, Pavel
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components
Steinerová, Michaela
2011 - anglický
Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of filler and gel-forming precursors, consumed by bonds on the aggregate surface. Klíčová slova: metakaolinite; geopolymer composite; mechanical properties Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Mechanical properties of geopolymer mortars in relation to their structure and amount of gel-forming components

Compressive/flexural strengths, Young’s modulus and frost resistance of metakaolinite geopolymer composites from standard and waste material. Dependences on porous structure controlled by amount of ...

Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí
Sýkorová, Ivana
2011 - český
Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí. The rank, properties and composition of peat and coal are discussed in relation to classification and utilization of coals. Klíčová slova: coalification; reflectance; maceral composition Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Prouhelnění - vlastnosti a klasifikace uhlí

Prouhelnění, vlastnosti a složení rašeliny a uhlí byly diskutované v souvislosti s klasifikací a využitím uhlí....

Sýkorová, Ivana
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Microporous inorganic polymers based on metakaolinite and their open porosity structure of a size of 10-20 nm in diameter
Steinerová, Michaela
2011 - anglický
Geopolymer monomodal pore size distribution of 15 nm in diameter can change within 10-120 nm according to Si/Al ratio and water content in the space between clusters of condensed precursor nanoparticles. Results provided by mercury porosimetry, SEM and AFM. Klíčová slova: inorganic polymer matrix; Si/Al ratio systems; condensation-reactions Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Microporous inorganic polymers based on metakaolinite and their open porosity structure of a size of 10-20 nm in diameter

Geopolymer monomodal pore size distribution of 15 nm in diameter can change within 10-120 nm according to Si/Al ratio and water content in the space between clusters of condensed precursor ...

Steinerová, Michaela
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2011

Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek
Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
2010 - český
Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, 1400 a 1500 °C bez ochranné atmosféry. Po tomto tepelném zpracování dochází ke zvýšení mechanické pevnosti až o 15 %. The investigated composites reinforced with Nextel720 fibers reveal acceptable mechanical properties for applications exposed to temperature up to 1300 °C. Mechanical properties were studied after three-hour exposition at 1300, 1400 and 1500 °C without a protective atmosphere. This temperature treatment increases the mechanical strength up to 15 %. Klíčová slova: mechanical properties; composites, pyrolysis; methylsiloxane resin Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Pevnost, elasticita a lom kompozitů s pyrolyzovanými matricemi na bázi methylsiloxanových pryskyřic o optimalizovaném poměru „T“ a „D“ složek

Studované kompozity vyztužené vlákny Nextel720 mají mechanické vlastnosti přijatelné pro aplikace vystavené teplotám do 1300 °C. Byly studovány mechanické vlastnosti po tříhodinové expozici při 1300, ...

Černý, Martin; Žaloudková, Margit; Glogar, Petr; Sucharda, Zbyněk; Strachota, Adam; Chlup, Zdeněk
Ústav struktury a mechaniky hornin, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze