Počet nalezených dokumentů: 103
Publikováno od do

Změny ve fotosyntetických charakteristikách listů tabáku ve dvou stádiích infekce TMV
Procházková, Dagmar; Wilhelmová, Naděžda; Šindelářová, Milada; Šindelář, Luděk
2005 - anglický
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Změny ve fotosyntetických charakteristikách listů tabáku ve dvou stádiích infekce TMV

Procházková, Dagmar; Wilhelmová, Naděžda; Šindelářová, Milada; Šindelář, Luděk
Ústav experimentální botaniky, 2005

Rozdíly v odezvě inbrední a hybridní kukuřice na působení různě dlouhých period nízkých teplot
Holá, D.; Rothová, O.; Kočová, M.; Benešová, M.; Wilhelmová, Naděžda
2005 - český
Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Rozdíly v odezvě inbrední a hybridní kukuřice na působení různě dlouhých period nízkých teplot

Holá, D.; Rothová, O.; Kočová, M.; Benešová, M.; Wilhelmová, Naděžda
Ústav experimentální botaniky, 2005

Evaluation of the possible role of cytokinin O-glucosylation in response of tobacco plants to drought stress
Nováková, Marie; Dobrev, Petre; Motyka, Václav; Gaudinová, Alena; Malbeck, Jiří; Pospíšilová, Jana; Martin, R. C.; Mok, D. W. S.; Mok, M. C.; Vaňková, Radomíra
2005 - anglický
Klíčová slova: cytokinins; o-glucosyltranferase Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Evaluation of the possible role of cytokinin O-glucosylation in response of tobacco plants to drought stress

Nováková, Marie; Dobrev, Petre; Motyka, Václav; Gaudinová, Alena; Malbeck, Jiří; Pospíšilová, Jana; Martin, R. C.; Mok, D. W. S.; Mok, M. C.; Vaňková, Radomíra
Ústav experimentální botaniky, 2005

Trichloroacetic acid in Norway spruce: Aspects of plant uptake
Forczek, Sándor; Albrechtová, Jolana; Matucha, Miroslav; Uhlířová, H.
2004 - anglický
Klíčová slova: cytokinins; therapy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Trichloroacetic acid in Norway spruce: Aspects of plant uptake

Forczek, Sándor; Albrechtová, Jolana; Matucha, Miroslav; Uhlířová, H.
Ústav experimentální botaniky, 2004

Dissecting large genomes of Triticeae by chromosome sorting
Doležel, Jaroslav; Kubaláková, Marie; Suchánková, Pavla; Šafář, Jan; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Bartoš, Jan; Čihalíková, Jarmila; Šimková, Hana
2004 - anglický
Nuclear genomes of some Triticeae species are characterized by large size and prevalence of repetitive DNA sequences. These features hamper their physical mapping and gene cloning. Purification of individual chromosomes by flow cytometry can simplify these tasks by providing small and defined genome fractions. This lecture reviews the development of the methodology and its potential for genome mapping in barley, rye and wheat Due to small differences in relative DNA content, only one chromosome type can be discriminated and sorted in each of the three species. Cytogenetic stocks facilitate separation of other parts of the genomes as individual chromosomes, translocation chromosomes and chromosome arms. Chromosome analysis by flow cytometry permits quantitative detection of structural and numerical chromosome changes. Chromosomes sorted onto microscopic slides have been used for discovery of rare structural changes and for high-resolution cytogenetic mapping using FISH. The use of sorted chromosomes for HAPPY mapping, targeted isolation of low copy "genie" sequences, and high-throughput physical mapping of ESTs on microarrays are attractive options. As millions of chromosomes with intact DNA may be sorted, construction of BAC libraries is possible. Subgenomic, chromosome-specific and chromosome arm-specific BAC libraries have already been produced in wheat and represent unique resources for genomics of cereals. Čeleď Triticeae je charakteristická velkým obsahem DNA repetitivní povahy. Tento fakt komplikuje jejich fyzické mapování a klonování genů. Izolace jednotlivých chromozomů průtokovou cytometrií umožňuje zjednodušit a zrychlit studium těchto genomů. Tříděných chromozomů může být využito pro HAPPY mapování, FISH techniky, mapování EST sekvencí, konstrukci chromozomově specifických BAC knihoven a řadě dalších. Klíčová slova: Triticeae sp.; flow cytogenetics; FISH Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dissecting large genomes of Triticeae by chromosome sorting

Nuclear genomes of some Triticeae species are characterized by large size and prevalence of repetitive DNA sequences. These features hamper their physical mapping and gene cloning. Purification of ...

Doležel, Jaroslav; Kubaláková, Marie; Suchánková, Pavla; Šafář, Jan; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Bartoš, Jan; Čihalíková, Jarmila; Šimková, Hana
Ústav experimentální botaniky, 2004

Advances in flow cytogenetics of barley
Suchánková, Pavla; Kubaláková, Marie; Kovářová, Pavlína; Bartoš, Jan; Čihalíková, Jarmila; Endo, T. R.; Doležel, Jaroslav
2004 - anglický
Flow cytogenetics is an attractive tool that facilitates genome mapping. Flow cytometric analysis permits classification of isolated chromosomes according to their DNA content As thousands of chromosomes are analysed in each sample, quantitative detection of structural and numerical chromosome changes is possible. Any chromosome that can be discriminated can also be sorted in large quantities and high purities for subsequent molecular analysis. Unfortunately, only the smallest chromosome 5(1H) can be discriminated and sorted in barley. This is due to similarity in relative DNA content among the chromosomes 1 - 4,6 and 7 (2H - 7H). Cytogenetic stocks facilitate sorting of those translocation chromosomes that differ in DNA content Even if the sorted translocation chromosomes were found useful for mapping DNA sequences to subchromosomal regions, their use remained limited. Here we describe a novel approach that facilitates sorting of any of the 14 barley chromosome arms. The strategy is based on using wheat-barley addition lines carrying barley chromosome arms (telocentric chromosomes). Furthermore, we will be able to sort subarm chromosomal segments that are generated in the wheat-barley chromosome addition lines by the gametocidal system. These advances make flow cytogenetics an attractive tool that can simplify barley genome mapping. A possibility to purify large quantities of individual chromosome arms and their segments opens avenues for targeted isolation of low-copy "genie" sequences, preparation of specific probes for screening EST arrays, HAPPY mapping, and construction of chromosome arm-specific BAG libraries. Analýza pomocí průtokového cytometru umožňuje klasifikaci izolovaných chromozómů podle obsahu DNA. Každý chromozóm, který může být pomocí průtokového cytometru identifikován, může být zároveň velkou rychlostí tříděn z populace všech chromozómů. U ječmene však může být tříděn pouze nejmenší chromozóm 1H. Nová strategie je založena na použití adičních linií pšenice-ječmen nesoucích v genomu pšenice chromozómová ramena ječmene ve formě telocentrických chromozómů. Tato strategie umožňuje třídění jakéhokoliv ze 14 chromozómových ramen ječmene. Klíčová slova: Flow cytogenetics; barley; flow karytyping Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Advances in flow cytogenetics of barley

Flow cytogenetics is an attractive tool that facilitates genome mapping. Flow cytometric analysis permits classification of isolated chromosomes according to their DNA content As thousands of ...

Suchánková, Pavla; Kubaláková, Marie; Kovářová, Pavlína; Bartoš, Jan; Čihalíková, Jarmila; Endo, T. R.; Doležel, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 2004

Quantitative detection of mRNA in tobacco
Štorchová, Helena; Libus, Jiří; Vaňková, Radomíra
2004 - anglický
Klíčová slova: Quantitative RT PCR; optimization; tobacco Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Quantitative detection of mRNA in tobacco

Štorchová, Helena; Libus, Jiří; Vaňková, Radomíra
Ústav experimentální botaniky, 2004

Použití SMART technologie přípravy cDNA při práci s rostlinným materiálem
Štorchová, Helena
2003 - český
Klíčová slova: preparation; cDNA; plant Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Použití SMART technologie přípravy cDNA při práci s rostlinným materiálem

Štorchová, Helena
Ústav experimentální botaniky, 2003

Microbial Degradation of TCA in Norway Spruce
Forczek, Sándor; Matucha, Miroslav; Gryndler, Milan; Albrechtová, Jolana
2003 - anglický
Klíčová slova: biodegradation; chloroacetic acid; phyllosphere Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Microbial Degradation of TCA in Norway Spruce

Forczek, Sándor; Matucha, Miroslav; Gryndler, Milan; Albrechtová, Jolana
Ústav experimentální botaniky, 2003

Construction of chromosome-specific BAC libraries in plants
Janda, Jaroslav; Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Doleželová, Marie; Kovářová, Pavlína; Valárik, Miroslav; Čihalíková, Jarmila; Šimková, Hana; Doležel, Jaroslav
2003 - anglický
Klíčová slova: flow sorted chromosomes; BAC librares; wheat Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Construction of chromosome-specific BAC libraries in plants

Janda, Jaroslav; Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Doleželová, Marie; Kovářová, Pavlína; Valárik, Miroslav; Čihalíková, Jarmila; Šimková, Hana; Doležel, Jaroslav
Ústav experimentální botaniky, 2003

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze