Počet nalezených dokumentů: 56
Publikováno od do

Dětský folkor dnes (Proměny funkcí)
Uhlíková, Lucie; Ondrušová, V.
2007 - český
Sborník příspěvků věnuje pozornost využití dětského folkloru ve výchově a vzdělávání. The conference proceedings pays attention to the utilize of children folklore in an enlightenment. Klíčová slova: folklore; children; enlightenment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dětský folkor dnes (Proměny funkcí)

Sborník příspěvků věnuje pozornost využití dětského folkloru ve výchově a vzdělávání.


The conference proceedings pays attention to the utilize of children folklore in an enlightenment.

Uhlíková, Lucie; Ondrušová, V.
Etnologický ústav, 2007

Etnolulturní tradice v současné společnosti
Toncrová, Marta
2007 - český
Referáty českých a slovenských badatelů přednesené na konferenci Etnokulturní tradice v současné společnosti. Reports of Czech and Slovak researchers delivered at the conference Ethnocultural Tradition in Contemporary Society. Klíčová slova: contemporary ethnocultural tradition; Czech Republic; Slovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Etnolulturní tradice v současné společnosti

Referáty českých a slovenských badatelů přednesené na konferenci Etnokulturní tradice v současné společnosti....

Toncrová, Marta
Etnologický ústav, 2007

Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu
2006 - český
Úkolem sympozia bylo popsat problémy české emigrace při adaptaci v jinoetnickém prostředí na základě vlastních výpovědí migrantů. Sborník představuje příspěvky a výběr ze široké diskuse The description of the problems of the Czech emigration during their adaptation process into different surroundings was main goal of the symposium. The other topics include communication between the society of the Czech Republic and the other participants of the political and economical emigration at the second half of the 20th century. The book contains contributions and the huge discussion too Klíčová slova: migration; adaptation; Czechs abroad Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Exil sám o sobě. 3. setkání nad českým vystěhovalectvím, exulanstvím a vztahy zahraničních Čechů k domovu

Úkolem sympozia bylo popsat problémy české emigrace při adaptaci v jinoetnickém prostředí na základě vlastních výpovědí migrantů. Sborník představuje příspěvky a výběr ze široké diskuse...

Etnologický ústav, 2006

Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky
2006 - český
Sborník příspěvků z konference vychází ke 100. výročí trvání Etnologického ústaavu AV ČR, příspěvky se vztahují k historii ústavu a dějinám oboru, sběrům a dokumentaci lidové kultury (především lidové písně a k tématům současnosti, teoriím a metodám). Příspěvky obsahují cizojazyčné resumé. The conference proceedings were published on the occasion of the 100 year-anniversary of the Institute of Ethnology of the Academy Sciences of the Czech Republic. The published studies deal with history of ethnology and ethnography, with collections and documentation of folk culture (first of all folk songs) and with theory and methodology of ethnological research. The studies include abstracts translated into German. Klíčová slova: Institute of Ethnology; folk song; European Ethnology; History of Ethnology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky

Sborník příspěvků z konference vychází ke 100. výročí trvání Etnologického ústaavu AV ČR, příspěvky se vztahují k historii ústavu a dějinám oboru, sběrům a dokumentaci lidové kultury (především lidové ...

Etnologický ústav, 2006

The Diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day
2005 - anglický
How and why food culture in Europe has changed during the last two centuries and the factors - social, economic and educational - which have contributed to its diffusion. Jak a proč se měnila kultura stravování v Evropě v průběhu posledních dvou století a kterými společenskými, hospodářskými a výchovnými faktory byly tyto změny ovlivněny. Klíčová slova: Food culture; Cookery; Food education Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The Diffusion of Food Culture in Europe from the late eighteenth century to the present day

How and why food culture in Europe has changed during the last two centuries and the factors - social, economic and educational - which have contributed to its diffusion....

Etnologický ústav, 2005

... od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře
2005 - český
Sborník obsahuje referáty o díle O. Sirovátky, K. Horálka, J. Jecha a o tématickém studiu folkloru, pověstí, oral history, fámě, pověrečných pověstí o bosorkách a dětských hrách. The volume contents abstracts about works of Sirovátka, Horálek, Jech and about studies of folklore, folksongs, oral history, rumours, sagas about "bosorky" and children´s games. Klíčová slova: folklore studies; folklore literature; Oldřich Sirovátka; Jaromír Jech; Karel Horálek Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
... od pohádky k fámě. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník obsahuje referáty o díle O. Sirovátky, K. Horálka, J. Jecha a o tématickém studiu folkloru, pověstí, oral history, fámě, pověrečných pověstí o bosorkách a dětských hrách....

Etnologický ústav, 2005

Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové
2005 - český
Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii. Conference proceedings to live jubilee of Zdenka Jelínková with supplement to personal bibliography. Klíčová slova: folk-dance; Zdenka Jelínková; ethnochoreology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ohlédnutí za půlstoletím české etnochoreologie: Pocta Zdence Jelínkové

Sborník z konference k životnímu jubileu Zdenky Jelínkové s doplňkem k personální bibliografii....

Etnologický ústav, 2005

Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních
Freemanová, Michaela
2004 - český
Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních. The laws of the Cecilian music society (Usti nad Orlici), the Tonkünstler-societät in Vienna and the Fund for decay'd musicians in London. Klíčová slova: Cecilian music society; Tonkünstler-societät in Vienna; Fund for decay'd musicians in London Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních

Stanovy Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, londýnského Fund for decay'd musicians, vídeňské Tonkünstler-societät a pražské Jednoty umělců hudebních....

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2004

Tanec - záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002
2004 - český
Vybrané příspěvky z 2. etnochoreologického semináře se zabývají problematikou raných sbírkových záznamů lidových tanců, tanečního písma a notačních systémů užívaných v ČR a na Slovensku. Jako výsledek mezinárodní diskuze v rámci Etnochoreologické studijní skupiny ICTM je představena možnost strukturální analýzy tanečních forem. Proceedings of the 2nd Ethnochoreological seminar include selected contributions dealing with problems of dance records, notation systems used in Czech and Slovac Republics. The structural analysis of folk dances and the question of their categorisation is reflected in some way as a result of international discussions led in the framework of the ICTM Study Group on Ethnochoreology. Klíčová slova: dance; record; analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Tanec - záznam, analýza, pojmy. Sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002

Vybrané příspěvky z 2. etnochoreologického semináře se zabývají problematikou raných sbírkových záznamů lidových tanců, tanečního písma a notačních systémů užívaných v ČR a na Slovensku. Jako výsledek ...

Etnologický ústav, 2004

Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty
Freemanová, Michaela
2004 - český
Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty. The works of Joseph and Michael Haydn in the collection of the Cecilian music society in Usti nad Orlici. Klíčová slova: J. and M. Haydn; Cecilian music society; Usti nad Orlici Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty

Dílo Josepha a Michaela Haydna v hudebním archivu Cecilské hudební jednoty.


The works of Joseph and Michael Haydn in the collection of the Cecilian music society in Usti nad Orlici.

Freemanová, Michaela
Etnologický ústav, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze