Počet nalezených dokumentů: 37
Publikováno od do

Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)
KLENKOVÁ, Klára
2008 - ruský
Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického pojetí v inscenacích hry Story (The Treatment) Martina Crimpa v režii Věry Chytilové, Jířího Honzírka a Jana Mikuláška. Analýza zmíněných inscenací je provedena na základě dobových kritik a recenzí. Theme of this bachelor thesis is dramatic productions from Martin Crimp and his position in context of British drama. Main interest is given to comparison of directional, dramaturgical, theatrical and scenographical conception in drama staging Story (The Treatment) by Martin Crimp directed by Věra Chytilová, Jíří Honzírka and Jan Mikulášek. Analysis of mentioned staging is made on the basis of critics and recensions. Klíčová slova: in-yer-face; Martin Crimp; The Treatment; analysis of staging; Věra Chytilová; Jan Mikulášek; Jiří Honzírek Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Martin Crimp Story (rekonstrukce a srovnání inscenací Věry Chytilové, Jiřího Honzírka a Jana Mikuláška)

Bakalářská práce se zabývá dramatickou tvorbou Martina Crimpa a jeho postavením v kontextu britské dramatiky. Pozornost je kladena na srovnání režijního, dramaturgického, hereckého a scénografického ...

KLENKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Citoslovce v ruských a českých pohádkách
TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
2008 - ruský
Bakalářská práce s názvem {\clqq}Citoslovce v ruských a českých pohádkách`` se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje definici, historii, klasifikace a zvláštnosti jak citoslovcí, tak pohádky (větší pozornost je věnována citoslovcím). V praktické části, jsou uváděny příklady použití citoslovcí v ruských i českých pohádkách. Příklady jsou rozděleny podle klasifikací uvedených v teoretické části a jsou doplněny komentářem z hlediska syntaxe, morfologie a frekvence, v české části je navíc uplatněn srovnávací pohled. The bachelor thesis named "Interjections in Russian and Czech fairy tales" is focused on both theoretical and practical aspects of this issue. The theoretical part describes definition, history, classification and peculiarities of interjections and fairy tales (interjections are paid higher attention). The practical part states examples of the use of interjections in Russian and Czech fairy tales. Examples are divided according the classification mentioned in the theoretical part; they are commented on from the point of view of syntax, morphology and its frequency; in addition, the Czech part provides also a comparative view. Klíčová slova: interjections (original; borrowed; primary; secondary; emotional; imperative; etiquette; verbal) onomatopoeic words; fairy tale (magic; animal; realistic); history and peculiarities of Russian fairy tales Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Citoslovce v ruských a českých pohádkách

Bakalářská práce s názvem {\clqq}Citoslovce v ruských a českých pohádkách`` se zaměřuje na teoretickou i praktickou stránku této problematiky. Teoretická část popisuje definici, historii, klasifikace ...

TLÁŠKOVÁ, Eva; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Terminologie hospodářské kriminality
VOJÁČEK, Lukáš; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
2007 - ruský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Terminologie hospodářské kriminality

VOJÁČEK, Lukáš; VYSLOUŽILOVÁ, Eva; KAPITÁNOVÁ, Jindřiška
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Fenomén obecné češtiny v literárním překladu (na materiále překladu části románu Petry Hůlové "Pamět´ mojí babičce" do ruštiny)
KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
2007 - ruský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Fenomén obecné češtiny v literárním překladu (na materiále překladu části románu Petry Hůlové "Pamět´ mojí babičce" do ruštiny)

KUBOVÁ, Natalia; VYCHODILOVÁ, Zdeňka; MIKEŠOVÁ, Jekatěrina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Pojmenování obyvatel v ruštině ve srovnání s češtinou (na materiálu ruské a české publicistiky)
DOLÁKOVÁ, Marta; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
2007 - ruský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Pojmenování obyvatel v ruštině ve srovnání s češtinou (na materiálu ruské a české publicistiky)

DOLÁKOVÁ, Marta; FLÍDROVÁ, Helena; VYSLOUŽILOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Problémy ekvivalentnosti frazémů (na materiálu ruského jazyka v porovnání s dalšími západoevropskými jazyky)
FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
2007 - ruský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Problémy ekvivalentnosti frazémů (na materiálu ruského jazyka v porovnání s dalšími západoevropskými jazyky)

FOJTŮ, Petra; STĚPANOVA, Ludmila; VYCHODILOVÁ, Zdeňka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Vlastní jména ve funkci přívlastku/přístavku v ruském publicistickém stylu
GRIGOROVA, Evgenia; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
2006 - ruský
Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Vlastní jména ve funkci přívlastku/přístavku v ruském publicistickém stylu

GRIGOROVA, Evgenia; FLÍDROVÁ, Helena; VOBOŘIL, Ladislav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze