Počet nalezených dokumentů: 15911
Publikováno od do

Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví
Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a jaká je participace seniorů při těchto aktivitách. Teoretická část je zaměřena na koncept totální instituce Ervinga Goffmana. Použité metody jsou rozhovory a zúčastněné pozorování, díky kterým je práce propojena jak teoretickou, tak i praktickou částí. Klíčová slova: stáří; aktivní stáří; demence; dobrovolník; volnočasové aktivity; Old age; active age; dementia; volunteer; free-time activities Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Pohled seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví

Bakalářská práce je zaměřena na seniory, kteří trpí demencí a zabývá se pohledem seniorů na volnočasové aktivity a dobrovolnictví. Snaží se zjistit, jaký vliv a účinnost mají volnočasové aktivity a ...

Janovská, Dana; Synková, Hana; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině
Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
2017 - český
Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde popsány vybrané analytické metody, prostřednictvím kterých lze vitamin C stanovit. Praktická část je zaměřena na stanovení obsahu vitaminu C (kyseliny askorbové) v brokolici před a po tepelné úpravě metodou HPLC s UV detekcí. Klíčová slova: vitamin C; kyselina askorbová; obsah; tepelná úprava; HPLC/UV; vitamin C; ascorbic acid; content; thermal processing; HPLC/UV Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vliv tepelné úpravy na obsah vitamínů C v zelenině

Bakalářská práce popisuje vliv tepelné úpravy na obsah vitaminu C v zelenině. V teoretické části se zabývá vitaminem C, jeho vlastnostmi, stabilitou a účinky na lidský organismus. Dále jsou zde ...

Tocháčková, Denisa; Česlová, Lenka
Univerzita Pardubice, 2017

Využití benchmarkingu ve vybraném podniku
Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem stavebního materiálu. Podstatou benchmarkingu v této společnosti je zjištění nedostatků a možností případných zlepšení ve sledované společnosti v porovnání s konkurenční společností. Součástí práce je provedení benchmarkingové analýzy, její následné vyhodnocení a navrhnutí možných zlepšení pro společnost. Klíčová slova: benchmarking; druhy benchmarkingu; analýzy strategického řízení; procesní diagramy; benchmarking; types of benchmarking; analysis of strategic management; process diagrams Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Využití benchmarkingu ve vybraném podniku

Bakalářská práce je zaměřena na používání metody benchmarkingu v podnikové praxi. Metoda benchmarkingu je aplikována ve společnosti DAREK-Daniel Přikryl s.r.o., která se zabývá komplexním prodejem ...

Nosková, Tereza; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Synchronizace systémového času počítače
Nečesaný, Miroslav; Šimerda, Karel
2017 - český
Tato bakalářská práce popisuje technologie a způsoby pro synchronizaci systémového času v počítačích a serverech pomocí protokolů pro časovou synchronizaci. Teoretická část popisuje časovou problematiku, nutnost přesného času, práce NTP a SNTP protokolu. Dále se bude praktická část zabývat přesností času v počítači bez automatické synchronizace času. Klíčová slova: NTP; SNTP; protokol; server; čas; synchronizace; unix-time; synchronization; network time protocol; protocol; time; server Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Synchronizace systémového času počítače

Tato bakalářská práce popisuje technologie a způsoby pro synchronizaci systémového času v počítačích a serverech pomocí protokolů pro časovou synchronizaci. Teoretická část popisuje časovou ...

Nečesaný, Miroslav; Šimerda, Karel
Univerzita Pardubice, 2017

Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí
Doležalová, Jana; Sobotka, Martin
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého finančního řízení obcí. Práce obsahuje popis základních a moderních přístupů k hospodaření obcí. Zaměřuje se na vymezení metod sloužících ke zjištění aktuálního finančního stavu obce a následuje aplikace na konkrétní obci. V návaznosti na komparaci s dalšími obcemi je provedeno zhodnocení a navržení možností pro zlepšení situace zkoumané obce s ohledem na její možnosti. Klíčová slova: finanční zdraví; rozpočtový proces; příjmy; výdaje; Saldo; finanční analýza; zadluženost; likvidita; finanční majetek; financial health; budget process; revenues; expenses; balance; financial analysis; indebtedness; liquidity; financial assests Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Aplikace zásad zdravého finančního řízení na úrovni obcí

Bakalářská práce se zabývá problematikou zdravého finančního řízení obcí. Práce obsahuje popis základních a moderních přístupů k hospodaření obcí. Zaměřuje se na vymezení metod sloužících ke zjištění ...

Doležalová, Jana; Sobotka, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Polohovací pomůcky v rukou všeobecné sestry při péči o imobilní seniory
Šimonová, Petra; Holubová, Marie; Ochtinská, Hana
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou polohování a polohovacích pomůcek u imobilních seniorů. Teoretická část na úvod popisuje základní pojmy, jako je gerontologie, geriatrie, senior a stáří. Dále je věnována geriatrickému pacientovi, geriatrickým syndromům a soběstačnosti. Jsou zde popsány i hodnotící škály. Další část se široce věnuje polohování, jaké polohy a pomůcky můžeme využít a jak manipulovat s imobilním pacientem. Poslední kapitola je věnovaná edukačnímu procesu. Ve výzkumné části jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo na odděleních interních a chirurgických oborů a které je doplněno o pozorování na interním oddělení. Praktickým výstupem bakalářské práce je informační materiál zaměřený na pomůcky určené k přesunům imobilních pacientů. Klíčová slova: senior; soběstačnost; imobilita; polohování; polohovací pomůcky.; senior; self-sufficiency; immobile; positioning; positioning aid Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Polohovací pomůcky v rukou všeobecné sestry při péči o imobilní seniory

Bakalářská práce se zabývá problematikou polohování a polohovacích pomůcek u imobilních seniorů. Teoretická část na úvod popisuje základní pojmy, jako je gerontologie, geriatrie, senior a stáří. ...

Šimonová, Petra; Holubová, Marie; Ochtinská, Hana
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR
Bláhová, Monika; Fuka, Jan
2017 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady na jednotlivce. Rovněž je zde představena státní politika zaměstnanost i a její rozdělení na aktivní a pasivní, které jsou v práci detailně rozebrány. Empirická sonda analyzuje vývoj nezaměstnanosti, strukturu uchazečů o zaměstnání a efektivnost využívání aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím statistických dat Úřadu práce v Třebíči. Nakonec práce analyzuje důvod vysoké nezaměstnanosti na Třebíčsku prostřednictvím dotazníkového šetření. Klíčová slova: nezaměstnanost; druhy nezaměstnanosti; státní politika zaměstnanosti; aktivní a pasivní politika; struktura uchazečů; unemployment; types of anempploymend; state unemployment policy; active and passive policy; structure of job seekers Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza nezaměstnanosti ve vybraném regionu ČR

Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v rozmezí 2013-2016 v Třebíči a okolí. Definuje pojem nezaměstnanost, míru nezaměstnanosti, příčiny a druhy nezaměstnanosti a její dlouhodobé dopady ...

Bláhová, Monika; Fuka, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Jak sportovní sázení ovlivňuje život
Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
2017 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může mít dopady, jakým způsobem se léčí a jak se jí dá předcházet) a jak tato závislost ovlivňuje život sázkaře. V práci je kladen důraz na internetové sázení, které se v poslední době velmi rozmohlo. Práce se nezaměřuje pouze na závislé sázkaře, ale z části i na tzv. "profesionální sázkaře". U řešeného problému poukazuje na rozdílný pohled závislého a profesionálního sázkaře. Klíčová slova: Sportovní sázení; kurzové sázení; stigma; závislost; Sports betting; odds betting; stigma; addiction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Jak sportovní sázení ovlivňuje život

Tato bakalářská práce se zaměřuje na hazardní hru, a to konkrétně na sázení sportovních událostí neboli kurzové sázení. Zabývá se především závislostí na hazardní hře (jak závislost vzniká, jaké může ...

Pavel, Lukáš; Viková, Lada; Kašpar, Oldřich
Univerzita Pardubice, 2017

Založení podniku - Autoservis Červená Voda
Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
2017 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který se rozkládá v okolí obce Červená Voda a z důležitých informací, získaných ze sestavených SWOT analýz jednotlivých konkurentů, které jsou následně použity při sestavení návrhu podnikatelského plánu nového autoservisu. Klíčová slova: podnikatelský plán; autoservis; založení podniku; analýza konkurence; SWOT analýza; business plan; car service; starting a business; competition analysis; SWOT analasis Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Založení podniku - Autoservis Červená Voda

Bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský plán, konkrétně na založení nového podniku s názvem Autoservis - Červená Voda. Práce vychází z analýzy konkurenčních servisů v navrhovaném regionu, který ...

Kuběnka, Josef; Ježek, Jindřich
Univerzita Pardubice, 2017

Analýza kriminality ve vybraném regionu
Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
2017 - český
Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se věnuje posouzení statistických dat o kriminalitě a kriminogenních faktorech. Součástí jsou tři řízené rozhovory a analýza kriminality vybraného území na základě analýzy kriminality regionů České republiky. Dále je uvedena syntéza poznatků (z řízených rozhovorů i statistické analýzy kriminogenních faktorů) a jsou představena z ní vyplývající doporučení. V závěru práce je zhodnocení vlivu kriminogenních faktorů na kriminalitu vybraných regionů. Klíčová slova: kriminalita; kriminologie; Policie ČR; Pardubický kraj; index kriminality; criminality; criminology; Police of the Czech Republic; Pardubice region; index of criminality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza kriminality ve vybraném regionu

Bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit kriminalitu ve vybraném regionu České republiky. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy týkající se kriminality a kriminologie. Druhá část se ...

Kubátová, Jana; Svoboda, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze