Počet nalezených dokumentů: 207667
Publikováno od do

Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra
Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
2024 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Progresivně-regresivní analýza J. P. Sartra

Pražák, Jiří; Chavalka, Jakub; Zika, Richard
Univerzita Karlova, 2024

Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem
Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
2024 - český
Klíčová slova: Aspergerův syndrom; autismus; dítě; emoce; komunikace; narativ; jazyk; řeč; vývoj; Asperger syndrome; autism; communication; child; development; emotions; language narrative; speech Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza narativních schopností u dětí s Aspergerovým syndromem

Raichlová, Kateřina; Nováková Schöffelová, Miroslava; Jonáš, Juraj
Univerzita Karlova, 2024

Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit
Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
2024 - český
Klíčová slova: feminismus; muži; gender; genderové stereotypy; feminism; men; gender; gender stereotypes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Feminismus perspektivou mužů z Facebookové skupiny Everyday Patriarchy Bullshit

Jakubíčková, Lenka; Pavlík, Petr; Čada, Karel
Univerzita Karlova, 2024

Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu
Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
2024 - anglický
Klíčová slova: aktivismus; hnutí za práva zvířat; práva zvířat; welfare zvířat; nový welfare; activism; animal advocacy movement; animal rights; animal welfare; new welfare Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Přes reformy k osvobození: náhled do nového welfare aktivismu

Baranichenko, Maria; Lorenz - Meyer, Dagmar; Novák, Arnošt
Univerzita Karlova, 2024

Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho
Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
2024 - český
Klíčová slova: zlo; zločin; vůle k moci; sériový vrah; nadčlověk; evil; crime; will to power; serial killer; superman Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Zlo u sériového vraha podle Nietzscheho

Kuncová, Adéla; Novák, Aleš; Vodička, Marek
Univerzita Karlova, 2024

Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A
Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
2024 - anglický
SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of SN1987A's progenitors. This was already modelled in previous work with smoothed-particle hydrodynamics code GADGET. This thesis aims to replicate this model using mesh-based hydrodynamics code Athena++ and compare it. We focus on ejected mass per latitude distribution and total ejected mass. 1 SN1987A, první supernova viditelná vlastním okem od 17. století, je anomální exis- tencí trojprstencovité mlhoviny obklopující tuto supernovu. Jedno z nabízených vysvětlení je kolize dvojhvězdy. To už bylo modelováno v předchozí práci, která využívala smoothed- particle hydrodynamický kód GADGET. Tato práce má za cíl replikovat tento model po- mocí na mřížce založeném hydrodynamickém kódu Athena++ a porovnat. Zaměřujeme se na rozložení uvolněné hmoty v závislosti na zeměpisné šířce a její celkové množství. 1 Klíčová slova: SN1987A|simulace; SN1987A|simulation|binary merger Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Simulace prstenců obklopujících předchůdce SN1987A

SN1987A, the first supernova visible by the naked eye since 1600s, is anomalous by existence of preexisting triple ring nebula around it. One candidate explanation of the nebula is a binary merger of ...

Jireš, Michal; Pejcha, Ondřej; Calderón Espinoza, Diego Nicolas
Univerzita Karlova, 2024

Gauguinova tvorba a její postkoloniální reinterpretace
Kubáň, Noemi; Jiroutová Kynčlová, Tereza; Hájek, Václav
2024 - slovenský
Klíčová slova: Paul Gauguin; mužský pohľad; koloniálny pohľad; odlišovanie; reprezentácia; orientalizmus; feministická teória; postkoloniálna teória; Paul Gauguin; male gaze; colonial gaze; othering; representation; orientalism; feminist theory; postcolonial theory Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Gauguinova tvorba a její postkoloniální reinterpretace

Kubáň, Noemi; Jiroutová Kynčlová, Tereza; Hájek, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Vliv multimodální chemosenzorické edukace na čichové schopnosti a význam přisuzovaný čichovému vnímání u dětí mladšího školního věku
Marková, Magdaléna; Martinec Nováková, Lenka; Málková, Gabriela
2024 - český
Klíčová slova: čich; čichová metakognice; čichové schopnosti; čichový trénink; chemické smysly; identifikace pachů; interindividuální rozdíly; kognitivní vývoj; percepční učení; sémantická paměť; všímavost vůči pachům; zkušenost; chemical senses; cognitive development; experience; individual differences; odour awareness; odour identification; olfaction; olfactory abilities; olfactory metacognition; perceptual learning; semantic memory; smell training Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv multimodální chemosenzorické edukace na čichové schopnosti a význam přisuzovaný čichovému vnímání u dětí mladšího školního věku

Marková, Magdaléna; Martinec Nováková, Lenka; Málková, Gabriela
Univerzita Karlova, 2024

Otázka vlivu barev na spotřebitelské chování v kontextu jejich percepce a symboliky
Jelen, Vojtěch; Hájek, Václav; Řehořová, Irena
2024 - český
Klíčová slova: barvy; marketing; symbolika barev; asociace barev; percepce; vztah barev; barevné působení; colours; marketing; colour symbolism; colour association; perception; colour relationships; colour effect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Otázka vlivu barev na spotřebitelské chování v kontextu jejich percepce a symboliky

Jelen, Vojtěch; Hájek, Václav; Řehořová, Irena
Univerzita Karlova, 2024

Úvaha nad elementární povahou literárního jazyka a literárního diskurzu: Jsou tyto pojmy teoretickým konstruktem, nebo skutečným výrazem invence?
Frances, František; Češka, Jakub; Petříková, Klára
2024 - český
Klíčová slova: Poezie; literatura; literární jazyk; básnický jazyk; účelový jazyk; běžná mluva; beletrie; literární věda; poetika; narace; lingvistika; výpověď; promluva; diskurz; teorie; strukturalismus; poststrukturalismus; postmoderna; text; rukopis; psaní; Poetry; literature; literary language; poetic language; purposeful language; colloquial speech; fiction; literary science; poetics; narrative; linguistics; statement; speech; discourse; theory; structuralism; poststructuralism; postmodernism; text; manuscript,writing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Úvaha nad elementární povahou literárního jazyka a literárního diskurzu: Jsou tyto pojmy teoretickým konstruktem, nebo skutečným výrazem invence?

Frances, František; Češka, Jakub; Petříková, Klára
Univerzita Karlova, 2024

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze