Number of found documents: 51
Published from to

Budoucnost lidstva
Ladislav Pongrácz; vedoucí práce Zuzana Veselá
2011 - Slovak
Téma bakalářské práce přenáší pozorovatele do budoucnosti, nastiňuje mu svět o kterém se ve skutečnosti zatím jenom sní. Záleží jen na nás, jak tento svět bude nakonec vypadat. Práce je osobní vizí na dané téma. Zabývá se tématem ekologie a změnou životního prostředí, názory vědců, politickou snahou a filozofií budoucnosti.Kolekce dámských oděvů je inspirovaná přírodou, architekturou a technickým vývojem lidstva. Základem střihových řešení jsou geometrické tvary, jako jsou čtyřúhelníky a mnohoúhelník.Hlavním cílem bylo probudit člověka a přinést, za pomoci osmi modelů, reálný obraz budoucnosti. Keywords: oděvní kolekce; životní prostředí; módní návrhářství Available to registered users in the Library of TUL
Budoucnost lidstva

Téma bakalářské práce přenáší pozorovatele do budoucnosti, nastiňuje mu svět o kterém se ve skutečnosti zatím jenom sní. Záleží jen na nás, jak tento svět bude nakonec vypadat. Práce je osobní vizí na ...

Ladislav Pongrácz; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2011

Hodnocení ochranných vlastností profesních oděvů
Mária Zimová; vedoucí práce Zuzana Fléglová
2011 - Slovak
Bakalářská práce se zabývá hodnocením ochranných vlastností profesních oděvů. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení nejlepšího ochranného oděvu, který má sloužit, jako ochrana člověka v nebezpečném prostředí. Vyhodnocení oděvu se provádí na základě provedených zkoušek, které se týkají vybraných vlastností protichemických oděvů. Keywords: vlastnosti materiálů; textilní materiály; protichemická ochrana; ochranná výstroj Available to registered users in the Library of TUL
Hodnocení ochranných vlastností profesních oděvů

Bakalářská práce se zabývá hodnocením ochranných vlastností profesních oděvů. Cílem bakalářské práce je vyhodnocení nejlepšího ochranného oděvu, který má sloužit, jako ochrana člověka v nebezpečném ...

Mária Zimová; vedoucí práce Zuzana Fléglová
Technická univerzita v Liberci, 2011

Vliv vybraných konstrukčních parametrů tkaniny na její splývavost
Lucia Poľaková; vedoucí práce Daniela Veselá
2010 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá splývavosti plošných tkanin, metodikou měření splývavosti tkanin a vlastnostmi ovlivňujícími splývavost. V rešeršní části jsou popsány vybrané vlastnosti plošných tkanin, které mají vliv na splývavost. V experimentální části jsou naměřené, vypočtené a srovnány hodnoty splývavosti při změně konstrukčních parametrů tkaniny a její vliv na splývavost. Keywords: oděvní technologie; tkaniny; plošné textilie Available to registered users in the Library of TUL
Vliv vybraných konstrukčních parametrů tkaniny na její splývavost

Tato bakalářská práce se zabývá splývavosti plošných tkanin, metodikou měření splývavosti tkanin a vlastnostmi ovlivňujícími splývavost. V rešeršní části jsou popsány vybrané vlastnosti plošných ...

Lucia Poľaková; vedoucí práce Daniela Veselá
Technická univerzita v Liberci, 2010

Ego-kolekce odevů inspirována typologií osobností :
Helena Tavelová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2010 - Slovak
Práce je zaměřena na člověka a jeho osobnost. Inspirací k práci byl člověk a jeho rozmanitost. Motivem potom osm vyčleněných charakterů dle jejich povahových vlastností, na jejichž základě byla následně vytvořena kolekce oděvů. Cílem každého oděvu bylo vystihnout a vyzdvihnout typické vlastnosti pro každý typ temperamentu člověka. Keywords: oděvní kolekce; osobnost člověka; móda; módní návrhářství Available to registered users in the Library of TUL
Ego-kolekce odevů inspirována typologií osobností :

Práce je zaměřena na člověka a jeho osobnost. Inspirací k práci byl člověk a jeho rozmanitost. Motivem potom osm vyčleněných charakterů dle jejich povahových vlastností, na jejichž základě byla ...

Helena Tavelová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2010

Říše snů-odevní kolekce :
Miroslava Kohutiarová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
2009 - Slovak
Práce je zhmotněním skutečných snů, které zanechaly dojem reálné skutečnosti. Vysvětluje význam v životě člověka, význam směru surrealizmu a jeho vlivů na módu ve třicátých letech dvacátého století. Věnuje se popředním tvůrcům oděvů inspirovaných surrealismem, jako byla módní návrhářka, exentrická a novátorská Elsa Schiaparelliová a umělcům surrealistům, jako byl Salvador Dalí, Jean Cocoteau, max Ernst, André Breton, Man Ray. Keywords: oděvní kolekce; módní návrhářství; surrealismus (umění); sny Available to registered users in the Library of TUL
Říše snů-odevní kolekce :

Práce je zhmotněním skutečných snů, které zanechaly dojem reálné skutečnosti. Vysvětluje význam v životě člověka, význam směru surrealizmu a jeho vlivů na módu ve třicátých letech dvacátého století. ...

Miroslava Kohutiarová; vedoucí práce Svatoslav Krotký
Technická univerzita v Liberci, 2009

Labutě - kolekce dámských oděvů
Kamila Tatranská; vedoucí práce Zuzana Veselá
Slovak
Tato bakalářská práce obsahující kolekci dámských oděvů, vychází ze vzájemné kombinace a prolínání dvou inspiračních zdrojů. Hlavní téma práce spočívá v inspiraci ruským baletem - Labutí jezero. Téma se odráží zejména v aplikacích a dekorativních výšivkách na dámských oděvech. Autorské skládání papíru vycházející z podstaty Origami, bylo inspirací pro oděvní konstrukce a střihové modelace jednotlivých oděvů. Výsledkem je pr?t-?-porter oděvní kolekce obsahující 5 modelů. Hlavní myšlenkou bylo zachytit ladný moment baletního provedení dramatu. Vlastní výtvarné ztvárnění tak bylo přetransformované do navržených oděvů a odpovídajícím soudobému obrazu módy Keywords: oděvní kolekce; textilní design; dámské oděvy; labuť Available to registered users in the Library of TUL
Labutě - kolekce dámských oděvů

Tato bakalářská práce obsahující kolekci dámských oděvů, vychází ze vzájemné kombinace a prolínání dvou inspiračních zdrojů. Hlavní téma práce spočívá v inspiraci ruským baletem - Labutí jezero. Téma ...

Kamila Tatranská; vedoucí práce Zuzana Veselá
Technická univerzita v Liberci

Štátna vedecká knižnica v Prešove
Patrik Kovaľ; vedoucí práce Jiří Buček
Slovak
Návrh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove vychádza zo zadania verejnej súťaže z roku 2006. Lokalitu a pozemok som si pozmenil podľa vlastného uváženia. Najvýhodnejšou alternatívou bola pre mňa voľná parcela na mieste bývalých hradieb mestského opevnenia. Doplnením zástavby tak vzniká ucelený polprstenec okolo historického jadra mesta, ktorý je lemovaný stromoradím. Na tomto mieste navrhujem dlhú hmotu, ktorá zvýrazňuje túto líniu. Ide o dôstojnú verejne-vedeckú budovu s menšími príjemnými detailami na oživenie verejného priestoru pred knižnicou. V návrhu počítam s upravením a zakomponovaním záhrady umenia do tohto celku, ktorá leží pod hradbami, na ktorých sa knižnica nachádza. Keywords: architektonické projekty; knihovní budovy Available to registered users in the Library of TUL
Štátna vedecká knižnica v Prešove

Návrh Štátnej vedeckej knižnice v Prešove vychádza zo zadania verejnej súťaže z roku 2006. Lokalitu a pozemok som si pozmenil podľa vlastného uváženia. Najvýhodnejšou alternatívou bola pre mňa voľná ...

Patrik Kovaľ; vedoucí práce Jiří Buček
Technická univerzita v Liberci

Měření kontaktní plochy sedadla a probanda v pozici sedu
Miriama Remetová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Slovak
Predložená bakalárska práca sa v úvode zaoberá charakteristikou autosedačky, jej konštrukciou a komfortom sedenia. Ďalej sa venuje vyhrievaniu autosedačiek a charakteristike prístrojov použitých na vykovanie experimentu v oblasti efektívnosti umiestnenia vyhrievacích telies a emisivite. Cieľom tejto práce bolo navrhnutie najvhodnejšieho umiestnenia vyhrievacích telies autosedačiek tak, aby vykazovali minimálne straty a maximálnu účinnosť. Hlavnou náplňou experimentálnej časti bolo zrealizovať experiment s pomocou desiatich probandov rôzneho BMI indexu a s rôznym typom postavy. Následne na to bola vykoná analýza výsledkov meraní získaných termovíziou a s využitím tlakovej podložky. Na základe získaných výsledkom bolo navrhnuté optimálne umiestnenie vyhrievania na sedacej časti autosedačky. Keywords: komfort; automobilové sedačky; zkoušení materiálů Available to registered users in the Library of TUL
Měření kontaktní plochy sedadla a probanda v pozici sedu

Predložená bakalárska práca sa v úvode zaoberá charakteristikou autosedačky, jej konštrukciou a komfortom sedenia. Ďalej sa venuje vyhrievaniu autosedačiek a charakteristike prístrojov použitých na ...

Miriama Remetová; vedoucí práce Renáta Nemčoková
Technická univerzita v Liberci

Výšivka inspirovaná secesním šperkem - kolekce dámských oděvů
Oľga Ježová; vedoucí práce Jana Černá
Slovak
Tato bakalářská práce se věnuje designu výšivky, která je použita v dámské kolekci. Výšivka je inspirována secesním šperkem, jejíchž hlavním znakem je ornamentálnost, motivy fauny a flóry a perfektní řemeslné zpracování. Cílem práce bylo vytvoření originálních dekorů prostřednictvým využití technologie strojového vyšívání a jejich aplikace do dámské kolekce. Zrealizované výšivky byli navrženy v program Tajima a aplikovené na dámské šaty ve feminie stylu. Keywords: oděvní kolekce; textilní design; výšivky; secese; dámské oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Výšivka inspirovaná secesním šperkem - kolekce dámských oděvů

Tato bakalářská práce se věnuje designu výšivky, která je použita v dámské kolekci. Výšivka je inspirována secesním šperkem, jejíchž hlavním znakem je ornamentálnost, motivy fauny a flóry a perfektní ...

Oľga Ježová; vedoucí práce Jana Černá
Technická univerzita v Liberci

Inspirace lidovou výšivkou v jednoduché žakárské tkanině
Magdaléna Čuľová; vedoucí práce Iva Mertová
Slovak
Záměrem této práce bylo vytvořit jednoduchou žakárskou tkaninu pomocí motivů z vybrané inspirace. Ta byla čerpána z výšivek lidových oděvů z oblasti severního Slovenska. Vybraný motiv byl upravit a pak použít do tkaniny. Hotová tkanina je vhodná na použití jako závěs do interiéru. Tento závěs je zajímavý tím, že motiv na něm vytváří stínovaný efekt. Keywords: textilní design; tkaniny; lidové oděvy Available to registered users in the Library of TUL
Inspirace lidovou výšivkou v jednoduché žakárské tkanině

Záměrem této práce bylo vytvořit jednoduchou žakárskou tkaninu pomocí motivů z vybrané inspirace. Ta byla čerpána z výšivek lidových oděvů z oblasti severního Slovenska. Vybraný motiv byl upravit a ...

Magdaléna Čuľová; vedoucí práce Iva Mertová
Technická univerzita v Liberci

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases