Počet nalezených dokumentů: 5449
Publikováno od do

Vlivy výrobního procesu na pevnost lepené vazby.
Sedláková, Anna; Hejduk, Jiří; Jašúrek, Bohumil
2009 - český
Bakalářská práce se zaměřuje na výrobní proces lepené vazby, použití lepidel v dokončovacím zpracování. Klíčová slova: lepená vazba; pevnost; thermography binding; strengh test Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Vlivy výrobního procesu na pevnost lepené vazby.

Bakalářská práce se zaměřuje na výrobní proces lepené vazby, použití lepidel v dokončovacím zpracování.

Sedláková, Anna; Hejduk, Jiří; Jašúrek, Bohumil
Univerzita Pardubice, 2009

Terminální organoantimonité hydroxidy stabilizované NCN chelátujícím ligandem
Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
2009 - český
První část této bakalářské práce je zaměřena na podrobnou literární rešerši zabývající se chemií organokovových hydroxidů obsahující jako centrální atom antimon a terminální vazby M-OH. Klíčová slova: organoantimonité sloučeniny; chelatující ligandy; terminální hydroxidy; organoantimony compounds; chelating ligand Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Terminální organoantimonité hydroxidy stabilizované NCN chelátujícím ligandem

První část této bakalářské práce je zaměřena na podrobnou literární rešerši zabývající se chemií organokovových hydroxidů obsahující jako centrální atom antimon a terminální vazby M-OH.

Fridrichová, Adéla; Dostál, Libor
Univerzita Pardubice, 2009

Příprava návodu na laboratorní úlohu o světlotisku
Sommer, Lukáš; Vališ, Jan; Hejduk, Jiří
2009 - český
Práce se zabývá přípravou návodu na laboratorní úlohu o světlotisku. Klíčová slova: světlotisk; printing Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Příprava návodu na laboratorní úlohu o světlotisku

Práce se zabývá přípravou návodu na laboratorní úlohu o světlotisku.

Sommer, Lukáš; Vališ, Jan; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Hydrolytická odolnost vybraných oxidových skel
Kulas, Václav; Tichá, Helena
2009 - český
Předmětem práce bylo studium hydrolitické odolnosti pěti typů skel, používaných v bižuterním průmyslu, konkrétně olovnytých křišťálů ( k94-31,65 hm.%PbO, K08-30% PbO, K24-24%PbO) a barnatých krystalínů ( LIBA 91, LIBA 2000).U těchto skel byly provedeny výluhy v demineralizované vodě při teplotě bodu varu, které po vyhchladnutí byly analyzovány pomocí ICP OES spektrometru. Klíčová slova: olovnaté křišťálové sklo; baryové křišťálové sklo; hydrolitická odolnost; chemická odolnost; lead crystal glass; barium flint glass; water resistance; chemical durability Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Hydrolytická odolnost vybraných oxidových skel

Předmětem práce bylo studium hydrolitické odolnosti pěti typů skel, používaných v bižuterním průmyslu, konkrétně olovnytých křišťálů ( k94-31,65 hm.%PbO, K08-30% PbO, K24-24%PbO) a barnatých ...

Kulas, Václav; Tichá, Helena
Univerzita Pardubice, 2009

Výukový program "Kartonážní výroba"
Michálková, Edita; Hejduk, Jiří; Holická, Hana
2009 - český
Tato bakalářská práce je koncipována jako studijní materiál pro tématem danou polygrafickou oblast. Klíčová slova: výukové programy; kartonážní výroba; cartonge production; tutorial program Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Výukový program "Kartonážní výroba"

Tato bakalářská práce je koncipována jako studijní materiál pro tématem danou polygrafickou oblast.

Michálková, Edita; Hejduk, Jiří; Holická, Hana
Univerzita Pardubice, 2009

Hodnocení pracovníků jako stimulační a stabilizační faktor v podniku
Serbousek, Jakub; Bednaříková, Marie
2009 - český
Předmětem práce byla snaha o posouzení provázanosti problematiky hodnocení pracovníků s dalšími navazujícími personálními činnostmi a také vliv tohoto hodnocení. Klíčová slova: hodnocení pracovníků; pracovní výkon; stimulační faktor; working output; stimulative factor; Management Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Hodnocení pracovníků jako stimulační a stabilizační faktor v podniku

Předmětem práce byla snaha o posouzení provázanosti problematiky hodnocení pracovníků s dalšími navazujícími personálními činnostmi a také vliv tohoto hodnocení.

Serbousek, Jakub; Bednaříková, Marie
Univerzita Pardubice, 2009

Mezináboženský dialog v kláštěře Már Músá
Hutera, Jakub; Machálek, Vít; Štampach, Ivan
2009 - český
Bakalářská práce se zabývá základními charakteristikami komunity Al-Khalíl, která se v kláštěře Már Músá na pokraji syrské pouště snaží o radikální inkulturaci do světa islámu. Klade si za cíl budovat oázu smíření a porozumění. Koncepci tohoto svého úsilí zakládá na intelektuálních a spirituálních zkušenostech Louise Massignona. Zejména prostřednictvím kulturního a spirituálního exodu se snaží o změnu identity. Smíření a porozumění ovšem nechce budovat na koncepcích západního myšlení, kterým je jistě i myšlenka mezináboženského dialogu samotná. S islámem se chce setkávat na platformě, která by mohla být oběma systémům - křesťanství i islámu - společná, tedy na platformě tzv. Abrahámovské pohostinnosti. Dále se práce snaží zachytit praktickou aplikaci této myšlenky v každodenním životě kláštěra, jakož i její všeobecnou angažovanost na výzvách nebeckého regionu, v němž se klášter Már Músá nachází. Klíčová slova: mezináboženské dialogy; komunity; kláštery; kulturní exodus; spirituální exodus; Islám; Identita; interreligious dialogue; Communities; monasteries; cultural exodus; spiritual exodus; Islam; Identity Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Mezináboženský dialog v kláštěře Már Músá

Bakalářská práce se zabývá základními charakteristikami komunity Al-Khalíl, která se v kláštěře Már Músá na pokraji syrské pouště snaží o radikální inkulturaci do světa islámu. Klade si za cíl budovat ...

Hutera, Jakub; Machálek, Vít; Štampach, Ivan
Univerzita Pardubice, 2009

Finanční controlling v praxi podniku GISS
Seidlová, Ivana; Myšková, Renáta
2009 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedokončené výroby a její evidence ve strojírenském podniku. V rámci finančního controllingu je jedním z cílů evidence zakázek podle jednotlivých druhů výkonů tak, aby měli management a majitel přehledné informace o momentálním stavu i budoucím možném vývoji zakázek. V teoretické části práce jsou popsány základní pojmy controllingu a jeho úloha při řízení vitálního podniku, včetně zásad oceňování nedokončené výroby. Praktická část je věnována části výkazu v Manažerském informačním systému, kde se sledují zakázky podle druhu výkonu. Klíčová slova: controlling; oceňování; kalkulace; nedokončená výroba; valuation; calculation; work in process Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Finanční controlling v praxi podniku GISS

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nedokončené výroby a její evidence ve strojírenském podniku. V rámci finančního controllingu je jedním z cílů evidence zakázek podle jednotlivých druhů ...

Seidlová, Ivana; Myšková, Renáta
Univerzita Pardubice, 2009

Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách
Klimešová, Jana; Panoch, Pavel; Škabrada, Jiří
2009 - český
Tématem bakalářské práce je stavební činnost německého architekta Bernharda Gruebera pro šlechtické rody Aehrenthalů a Rohanů v severních Čechách. Bernhard Grueber (1806 - 1882) byl architekt romantického historismu a také jeden z prvních stavitelů, který do Čech přinesl novogotický styl z Bavorska. Konkrétně se práce bude zabývat přestavbou rohanského zámku Sychrova, aehrenthalského zámku Hrubá Skála a novostavbou chrámu Narození Panny Marie v Turnově. Tyto tři stavby jsou důležitými příklady novogotiky na území Čech. Nebude se však zabývat pouze životem Bernharda Gruebera, ale i jeho stavební a publikační činností, dále bude také hledat důvod pro jeho nepřijetí českou odbornou veřejností. Klíčová slova: Bernhard Grueber; umění; architektura; historismus; literatura; ART; architecture; historism; literature Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Architektonická a památkářská činnost Bernharda Gruebera v severních Čechách

Tématem bakalářské práce je stavební činnost německého architekta Bernharda Gruebera pro šlechtické rody Aehrenthalů a Rohanů v severních Čechách. Bernhard Grueber (1806 - 1882) byl architekt ...

Klimešová, Jana; Panoch, Pavel; Škabrada, Jiří
Univerzita Pardubice, 2009

Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku
Podolská, Eva; Macková, Marie; Jiránek, Tomáš
2009 - český
Bakalářská práce podává rámcový přehled o činnosti živnostenského společenstva krejčích, obuvníků a kovářů a podkovářů v Nymburku. Stručně je přiblížena historie samotného města Nymburka. Nastíněn je vývoj cechů a živnostenských společenstev obecně. Podstatou práce jsou však zvolená společenstva v Nymburku, sledovaná od jejich vzniku až po samotný zánik. Přiblíženy jsou vztahy mezi členy, pomocníky a učedníky v této organizaci a problémy, které museli řešit. Klíčová slova: společenstva; krejčí; obuvníci; kováři; podkováři; Nymburk; crafts; tailors; shoemakers; smiths; farriers Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Živnostenské společenstvo krejčích, obuvníků, kovářů a podkovářů v Nymburku

Bakalářská práce podává rámcový přehled o činnosti živnostenského společenstva krejčích, obuvníků a kovářů a podkovářů v Nymburku. Stručně je přiblížena historie samotného města Nymburka. Nastíněn je ...

Podolská, Eva; Macková, Marie; Jiránek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze