Počet nalezených dokumentů: 9893
Publikováno od do

Efekt vícenásobného dopadu vodních kapek na integritu CFRP kompozitu
2023 -
Práce se zabývá erozí vícenásobným dopadem kapek na povrch polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Pro studium byla použita inovativní technologie pulzujícího vodního svazku (PWJ), kdy dochází k rozpadu kontinuálního vodního svazku na diskrétní shluky kapek. Pro analýzu vývoje eroze v čase byla použita zvyšující se doba expozice. Hydraulické parametry byly následující: tlak 20 MPa, tento tlak vede k vytvoření proudu o rychlosti 184 m/s, při průměru trysky 0.2 mm. Erozní expozice se zvyšovala od 2 sekund do 15 sekund s krokem 1 sekunda. Vytvořené kapky dopadaly na povrch s frekvencí 40kHZ. Hloubka erozních kráterů byla vyhodnocena pomocí konfokálního mikroskopu a mechanismus eroze byl pozorován pomocí skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Cílem práce bylo provést předběžný výzkum zabývající se erozním vývojem a určováním erozní odolnosti kompozitu s uhlíkovými vlákny. Klíčová slova: polymerní kompozit vyztužený uhlíkovými vlákny; CFRP; technologie pulzujícího vodního svazku; PWJ; vícenásobný dopad Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Efekt vícenásobného dopadu vodních kapek na integritu CFRP kompozitu

Práce se zabývá erozí vícenásobným dopadem kapek na povrch polymerního kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP). Pro studium byla použita inovativní technologie pulzujícího vodního svazku ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Gradual fracture of layers in laminated glass plates under low-velocity impact
2023 -
Klíčová slova: LS-DYNA software; laminated glass; nízkorychlostní dopady Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Gradual fracture of layers in laminated glass plates under low-velocity impact

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Investigation on Encoder-Decoder Networks for Segmentation of Very Degraded X-Ray CT Tomograms
2023 -
Klíčová slova: rentgenová nanotomografie; segmentace; hluboké učení; zobrazování mozku Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Investigation on Encoder-Decoder Networks for Segmentation of Very Degraded X-Ray CT Tomograms

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Predicting Risk of Multiple Sclerosis Worsening
2023 -
Klíčová slova: roztroušená skleróza; iDPP@CLEF; predikce Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Predicting Risk of Multiple Sclerosis Worsening

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Algoritmy pro korekci termografického obrazu
2023 -
Klíčová slova: nerovnoměrná expozice; algoritmus; termografický obraz Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Algoritmy pro korekci termografického obrazu

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Educational use of cultural monuments in the subject of technology
2023 -
Klíčová slova: kulturní památka; Nitranský hrad; technika; exkurze Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Educational use of cultural monuments in the subject of technology

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

The investigation of the effectiveness of distance education and the role of cooperative learning
2023 -
Klíčová slova: distanční výuka; dálkové studium; kooperativní učení; video konference Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
The investigation of the effectiveness of distance education and the role of cooperative learning

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Photovoltaic system in education
2023 -
Klíčová slova: solární panel; fotovoltaická elektrárna; solární článek; elektřina; sluneční záření Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Photovoltaic system in education

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Education of teachers of technical subjects with a focus on electrical engineering
2023 -
Klíčová slova: inovativní vzdělávání; education of teachers; distanční výuka; elektrotechnika; mikrokontrolér Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Education of teachers of technical subjects with a focus on electrical engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Preparation of multi-composite nanoparticle based thin-films for gas sensing
2023 -
Klíčová slova: snímání plynu; oxid kovu; nanočástice Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Preparation of multi-composite nanoparticle based thin-films for gas sensing

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze