Počet nalezených dokumentů: 55
Publikováno od do

Smíšený výzkum XI - 8/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum byl iniciovaný výborem pro pořádání Týdne dětské radosti, kulturním oddělením Plánovacího úřadu a Ústavu pro vnitřní obchod. Otázky se týkají Týdne dětské radosti, trestu smrti, péče o děti, otevírací doby obchodů, vlastnictví knih a rádia. Research was initiated by committee for the Week of children's delight, the cultural department of Planning board and the Department of Home Trade. Questions deal with the Week of children's enjoyment, the death penalty, care of the children, opening time of shops, books and radio ownership. Klíčová slova: Týden dětské radosti; Trest smrti; Knihy; Péče o děti; Rádio; Otvírací doba; Week of children’s enjoyment; Death penalty; Books; Care of the children; Radio; Opening time; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smíšený výzkum XI - 8/1947 duben ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný výborem pro pořádání Týdne dětské radosti, kulturním oddělením Plánovacího úřadu a Ústavu pro vnitřní obchod. Otázky se týkají Týdne dětské radosti, trestu smrti, péče o děti, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XII - 9/1947 srpen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum se v rámci mezinárodního průzkumu zaměřuje na OSN a otázku víry. Kromě toho obsahuje i otázky o znalosti cizích jazyků, zaměstnání, ideálního příjmu rodiny a plnění dvouletky. Research focuses on the UN and the question of faith. It also includes questions about knowledge of foreign languages, employment, the ideal family income and performance of two-year plan. Klíčová slova: OSN; Cizí jazyky; Bůh; Duše; Zaměstnání; Příjmy; Dvouletka; UN; Foreign languages; God; Soul; Employment; Earnings; Two-year plan; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smíšený výzkum XII - 9/1947 srpen ÚVVM/CVVM

Výzkum se v rámci mezinárodního průzkumu zaměřuje na OSN a otázku víry. Kromě toho obsahuje i otázky o znalosti cizích jazyků, zaměstnání, ideálního příjmu rodiny a plnění dvouletky....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Tovární zaměstnanci - 15/1947 prosinec ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum byl zaměřen na zaměstnance továren. Otázky se týkaly dvouletky, vedení podniku (ředitel, vedoucí, závodní rada), spokojenosti s prací, trestů za špatnou docházku. Research was aimed for the factory employees. Questions dealt with the two-year plan, top executives (director, manager, works council), satisfaction with job, punishments for absenteeism. Klíčová slova: Dvouletka; Závodní rada; Pracovní morálka; Two-year plan; Employees‘ council; Work attitude; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum Tovární zaměstnanci - 15/1947 prosinec ÚVVM/CVVM

Výzkum byl zaměřen na zaměstnance továren. Otázky se týkaly dvouletky, vedení podniku (ředitel, vedoucí, závodní rada), spokojenosti s prací, trestů za špatnou docházku....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Národní podniky - 5/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Dotazník se věnuje zejména obuvnické firmě Baťa, jejímu znárodnění a jejím výrobkům. The research focuses mainly on Baťa shoe company, its products and its nationalization. Klíčová slova: Národní podnik; Baťa; Obuv; National corporation; Baťa; Shoes; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum Národní podniky - 5/1947 duben ÚVVM/CVVM

Dotazník se věnuje zejména obuvnické firmě Baťa, jejímu znárodnění a jejím výrobkům.


The research focuses mainly on Baťa shoe company, its products and its nationalization.

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum X - 6/1947 duben ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum byl iniciovaný ministerstvem výživy, průmyslu, informací a dalšími institucemi. Otázky se týkají počtu vysokých škol, využití potravinových lístků, kvality výrobků, jednání s úřady, výroků prezidenta Trumana a trestu smrti. Research was initiated by the Ministry of Food, Industry, Information, and other institutions. Questions deal with the number of universities, the use of ration cards, product quality, dealing with authority, statements of President Truman and the death penalty. Klíčová slova: Vysoké školy; Potravinové lístky; Úřady; Truman; Trest smrti; Kvalita výrobků; Cena zboží; Péče o děti; Universities; Ration cards; Authority; Truman; Death penalty; Products quality; Product price; Care of the children; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smíšený výzkum X - 6/1947 duben ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný ministerstvem výživy, průmyslu, informací a dalšími institucemi. Otázky se týkají počtu vysokých škol, využití potravinových lístků, kvality výrobků, jednání s úřady, výroků ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Manželství - 7/1947 červen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se zabývá populačními otázkami. Otázky se týkají počtu uzavřených sňatků a narozených dětí, poskytování novomanželských půjček, vyplácení přídavků na děti a jejich výšky a zdanění bezdětných manželů. Community survey was initiated by the Economic Chamber. Questions deal with the number of marriage and births, provision of married loans, the childless married couple taxation, payment of child benefits and their amount. Klíčová slova: Sňatek; Přídavky na děti; Novomanželská půjčka; Zdanění manželů; Marriage; Child benefits; Married loans; Married couple taxation; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum Manželství - 7/1947 červen ÚVVM/CVVM

Výzkum iniciovaný Hospodářskou radou se zabývá populačními otázkami. Otázky se týkají počtu uzavřených sňatků a narozených dětí, poskytování novomanželských půjček, vyplácení přídavků na děti a jejich ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XIII - 10/1947 září ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem výživy a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají zdravotnického vybavení domácností, úmrtnosti kojenců, černého trhu, pracovní morálky a výkonů, využití volného času, preferované literatury a návštěv uměleckých výstav. Research was initiated by the Ministry of Health, the Ministry of Food and the cultural department of Planning board. Questions deal with the medical equipment of households, infant mortality, the black market, work attitude and job performance, spending of leisure time, preferred literature and attending art exhibitions. Klíčová slova: Lékařské teploměry; Dětská úmrtnost; Černý trh; Pracovní morálka; Literatura; Kultura; Volný čas; Clinical thermometer; Infant mortality; Black market; Work attitude; Literature; Culture; Leisure time; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smíšený výzkum XIII - 10/1947 září ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem výživy a kulturním oddělením Plánovacího úřadu. Otázky se týkají zdravotnického vybavení domácností, úmrtnosti kojenců, černého trhu, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Smíšený výzkum XV - 13/1947 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Výzkum byl iniciovaný Českou sociální pomocí, ministerstvem školství, n.p. Baťa a Studijním ústavem cestovního ruchu. Otázky se týkají příspěvků na sbírky, vzniku jednotných škol, postátnění školství a zachování škol soukromých, pedikúry a trávení dovolené. Research was initiated by the Czech public welfare, Ministry of Education, national corporation Baťa and Institution of tourism. Questions deal with contributions to gatherings, formation of comprehensive schools, nationalization of education and preservation of private schools, pedicure and spending holidays. Klíčová slova: Sbírky; Jednotné školy; Soukromé a státní školy; Pedikúra; Dovolená; Gatherings; Comprehensive schools; Private and public schools; Pedicure; Holiday; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Smíšený výzkum XV - 13/1947 říjen ÚVVM/CVVM

Výzkum byl iniciovaný Českou sociální pomocí, ministerstvem školství, n.p. Baťa a Studijním ústavem cestovního ruchu. Otázky se týkají příspěvků na sbírky, vzniku jednotných škol, postátnění školství ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Vysokoškoláci - 12/1947 říjen ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Jde o první výzkum veřejného mínění pražských vysokoškoláků s otázkami zaměřenými na závažná aktuální témata. Studenti vyjadřují své názory na studentské spolky a zájezdy, práva zahraniční studentů, aktivity ROH, pravděpodobnost vzniku nové války, aktuální politickou situaci a možnosti odstěhovat se do zahraničí. This is the first public opinion research on Prague undergraduates with questions focusing on serious actual topics. Students express their opinions on student associations and excursions, rights of foreign students, activities of the ROH, current political situation, the probability of new war and possibility of moving abroad. Klíčová slova: Studentské spolky; Zahraniční studenti; Studentské zájezdy; Revoluční odborové hnutí (ROH); Aktuální události; Nová válka; Stěhování do ciziny; Politická situace; Student associations; Foreign students; Student excursions; Revolutionary Trade Union Movement (ROH); Current events; New war; Moving abroad; Political situation; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum Vysokoškoláci - 12/1947 říjen ÚVVM/CVVM

Jde o první výzkum veřejného mínění pražských vysokoškoláků s otázkami zaměřenými na závažná aktuální témata. Studenti vyjadřují své názory na studentské spolky a zájezdy, práva zahraniční studentů, ...

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

Výzkum Zdravotnictví - 2/1947 únor ÚVVM/CVVM
Ústav pro výzkum veřejného mínění
1947 - český
Otázky se týkají péče o kojence - ptají se na názory na výživu dětí, přikrmování, dudlík, hygienu. Questions deal with care of suckling babies – ask views about nourishment, supplementary feeding, pacifier, hygiene. Klíčová slova: Zdravotnictví; Kojenci; Děti; Health service; Suckling babies; sociologie; sociologický výzkum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Výzkum Zdravotnictví - 2/1947 únor ÚVVM/CVVM

Otázky se týkají péče o kojence - ptají se na názory na výživu dětí, přikrmování, dudlík, hygienu....

Ústav pro výzkum veřejného mínění
Sociologický ústav (CVVM), 1947

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze