Počet nalezených dokumentů: 263
Publikováno od do

HF Doppler Observations of Ionospheric Disturbances over Taiwan
Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
2015 - anglický
Results of observations of traveling ionospheric disturbances (TIDs) by the multipath continuous HF Doppler sounding system operating in Taiwan are presented. We analysed one-year long period of measurements from April 2014 to March 2015 and investigated horizontal velocities and azimuths of propagation of medium scale traveling ionospheric disturbances (MSTIDs) with periods from 4 min to 60 min. Horizontal velocities range from ≈ 100 m s−1 to ≈ 300 m s−1 and MSTIDs propagate preferentially south-eastward in the local winter and preferentially northward in the local summer. The disturbances rarely propagate with azimuth in the range of 200–290◦ . Klíčová slova: traveling ionospheric disturbances; ionosphere; HF Doppler sounding Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
HF Doppler Observations of Ionospheric Disturbances over Taiwan

Results of observations of traveling ionospheric disturbances (TIDs) by the multipath continuous HF Doppler sounding system operating in Taiwan are presented. We analysed one-year long period of ...

Fišer, Jiří; Chum, Jaroslav
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Comparison of parametric methods for radar signal processing
Rejfek, Luboš; Burešová, Dalia; Fišer, O.; Brázda, V.
2015 - anglický
The paper deals with comparison of parametric power spectral density methods for the utilization in the meteorological radar (pulse radar of frequency modulated pulses). We have compared duration of signal processing requested by single methods involved in the test. The methods used are the Auto Regressive model, MUSIC method, Eigen Vector algorithm and CAPON. The best results we have obtained for the AR model. Klíčová slova: PSD method; MUSIC; Eigen Vector algorithm; CAPON; Auto Regressive (AR) model; frequency modulated radar Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Comparison of parametric methods for radar signal processing

The paper deals with comparison of parametric power spectral density methods for the utilization in the meteorological radar (pulse radar of frequency modulated pulses). We have compared duration of ...

Rejfek, Luboš; Burešová, Dalia; Fišer, O.; Brázda, V.
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements
Šigut, L.; Mauder, M.; Sedlák, Pavel; Pavelka, M.; Špunda, V.
2015 - anglický
Estimation of matter and energy exchange using the eddy covariance method is often organized into regional or global networks. To achieve comparability among sites, it is important to standardize and specify the methodology used. Currently, quality control (QC) is one of the most time-demanding steps in data processing within the Czech Carbon Observation System. Although manual QC (MQC) enables consideration of more complex test applications, it is often difficult to document. The aim of this study was to establish an automated QC (AQC) scheme based on available literature and post-processing software and test its effectivity and reliability on sites comprising an agroecosystem and a mature European beech forest. AQC successfully flagged low-quality CO2 fluxes and provided estimates of net ecosystem productivity similar to estimates based on MQC. The tests’ efficiency was particularly high for the agroecosystem, where AQC removed 13% less data than did MQC. We conclude that the adopted AQC displays satisfactory performance, especially for sites with low canopy heights. Klíčová slova: eddy covariance; data quality control Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Automated eddy covariance data quality control for long-term measurements

Estimation of matter and energy exchange using the eddy covariance method is often organized into regional or global networks. To achieve comparability among sites, it is important to standardize and ...

Šigut, L.; Mauder, M.; Sedlák, Pavel; Pavelka, M.; Špunda, V.
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Vyhodnocení výroby energie větrnou farmou na základě měření větru
Hanslian, David
2015 - český
Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy větrných podmínek na dlouhodobý normál. Finální výpočet energie byl proveden modelem WAsP. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. The expected energy production of proposed wind farm was calculated on the basis of local wind mast measurements. The study includes detailed analysis of measured wind data, correction of discovered inaccuracies and correction for long-term wind conditions (measure-correlate-predict analysis). The final calculation of wind energy production was performed by WAsP model. The uncertainty analysis was performed as well. Klíčová slova: wind energy; wind resource assessment; wind measurement; measure-correlate-predict; WAsP Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vyhodnocení výroby energie větrnou farmou na základě měření větru

Na základě stožárového měření větru byla analyzována předpokládaná výroba energie větrnou farmou. Studie zahrnuje podrobné vyhodnocení stožárového měření větru včetně korekce zjištěných chyb a opravy ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky
Hanslian, David
2015 - český
Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 a PIAP. Jejich výsledky jsou navzájem porovnány a jsou analyzovány předpokládané chyby jednotlivých modelů. Na základě toho je sestaveno předpokládané zobecněné větrné klima v lokalitě, které slouží pro provedení finálních výpočtů modelem WAsP. Výsledkem je předpokládaná výroba energie větrnou elektrárnou či farmou větrných elektráren a mapa simulovaného prostorového rozložení průměrných rychlostí větru a výroby energie v okolí posuzované lokality. Součástí studie je též analýza nejistot dosažených výsledků. Souhrn sestává z 6 dílčích zpráv. This set of studies analyses the wind conditions and expected wind power production at selected sites in the Czech Republic. At first, the calculation of wind conditions by VAS/WAsP 1, VAS/WAsP 2 and PIAP models is performed. Based on the comparison and analysis of model results, the generalized wind climate pertaining to the assessed site is estimated. The final results are calculated by WAsP model using this generalized wind climate. The expected wind power production of proposed wind turbine or wind farm is calculated as well as the map of simulated average wind speed and potential wind turbine production over the surrounding area. The uncertainty analysis is performed as well. This set consists of 6 partial reports. Klíčová slova: wind energy; wind resource assessment; Czech Republic; WAsP Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Posouzení větrných poměrů vybraných lokalit na území České republiky

Jedná se o souhrn zpráv, analyzujících větrné podmínky a předpokládanou výrobu energie na vybraných lokalitách v České republice. Pro studované lokality byl proveden výpočet modely VAS/WAsP 1, ...

Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze
Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
2015 - český
Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje se zejména na posouzení vlivu emisí na vývoj námrazy a teplotních inverzí. Kromě posouzení stávajícího stavu emisí bylo cílem studie i posouzení vlivu modifikovaného stavu emisí. Modifikace spočívala ve zvýšení emisí vlhkosti u některých zdrojů jako důsledek navrhovaného zvýšení produkce Mondi. This study presents the results of the evaluation heat and moisture emissions from the premises of Mondi SCP, Inc., Ruzomberok, and the impact of these emissions on selected climatic characteristics of the region. It focuses mainly on assessing the impact of emissions on the development of icing and temperature inversions. In addition to assessing the current status of emissions the objective of the study was to assess the impact of the modified emissions, which consisted in an increase in emissions of moisture in some sources as a result of the proposed production increase of Mondi. Klíčová slova: cooling tower; plume; model Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Šíření vlhkosti ze zdrojů Mondi SCP a.s. a její vliv na tvorbu námrazy a inverze

Předkládaná studie uvádí výsledky hodnocení rozsahu emisí vlhkosti a tepla z areálu firmy MONDI SCP, a.s., Ružomberok a vlivu těchto emisí na vybrané mikroklimatické charakteristiky oblasti. Zaměřuje ...

Sokol, Zbyněk; Řezáčová, Daniela
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Comparision of devices for monitoring of the ionosphere at the observatory Průhonice
Beran, L.; Chmelař, P.; Rejfek, Luboš; Chum, Jaroslav; Mošna, Zbyšek
2015 - anglický
This document is about comparison of the methods ad systems for the measurement of the ionosphere used at the geophysical observatory Pruhonice (50N, 14.5E). Three systems for ionospheric monitoring are installed at the station. The first system for the monitoring of the ionosphere is Digisonde, the second system is countinuous Doppler sounding. Each system has its banefits and weaknesses which are compared in this paper. Klíčová slova: digisonde; GNSS receiver; continuous Doppler sounding; ionosphere; Total Electron Content (TEC) Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Comparision of devices for monitoring of the ionosphere at the observatory Průhonice

This document is about comparison of the methods ad systems for the measurement of the ionosphere used at the geophysical observatory Pruhonice (50N, 14.5E). Three systems for ionospheric monitoring ...

Beran, L.; Chmelař, P.; Rejfek, Luboš; Chum, Jaroslav; Mošna, Zbyšek
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012
Trnka, M.; Brázdil, R.; Balek, J.; Semerádová, D.; Hlavinka, P.; Možný, M.; Štěpánek, P.; Dobrovolný, P.; Zahradníček, P.; Dubrovský, Martin; Eitzinger, J.; Fuchs, B.; Svoboda, M.; Hayes, M.; Žalud, Z.
2015 - anglický
Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 and especially in the April, May, and June period, which displayed such results as a 50% increase in drought probability during 1961–1980 in comparison to 2001–2012. We found that increased global radiation and air temperature together with decreased relative humidity (all statistically significant at p < 0.05) led to increases in the reference evapotranspiration in all months of the growing season; this trend was particularly evident in April, May, and August, when more than 80% of the territory displayed an increased demand for soil water. These changes, in combination with the earlier end of snow cover and the earlier start of the growing season (up to 20 days in some regions), led to increased actual evapotranspiration at the start of the growing season that tended to deplete the soil moisture earlier, leaving the soil more exposed to the impacts of rainfall variability. These results support concerns related to the potentially increased severity of drought events in Central Europe. The reported trend patterns are of particular importance with respect to expected climate change, given the robustness and consistency of the trends shown and the fact that they can be aligned with the existing climate model projections. Introduction Klíčová slova: soil moisture; Czech Republic; climate change Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Drivers of soil moisture trends in the Czech Republic between 1961 and 2012

Soil moisture dynamics and their temporal trends in the Czech Republic are forced by various drivers. Our analysis of temporal trends indicates that shifts in drought severity between 1961 and 2012 ...

Trnka, M.; Brázdil, R.; Balek, J.; Semerádová, D.; Hlavinka, P.; Možný, M.; Štěpánek, P.; Dobrovolný, P.; Zahradníček, P.; Dubrovský, Martin; Eitzinger, J.; Fuchs, B.; Svoboda, M.; Hayes, M.; Žalud, Z.
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Analýza větrné energetiky v ČR
Chalupa, Š.; Hanslian, David
2015 - český
Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné energetiky. The study summarizes the knowledge about wind energy potential in the Czech Republic and discusses various issues connected with its possible exploitation. Scenarios of future wind energy utilization are also included. Klíčová slova: wind energy; wind energy potential; realizable wind energy potential; Czech Republic Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Analýza větrné energetiky v ČR

Studie shrnuje poznatky o potenciálu větrné energie v České republice a diskutuje různé otázky související s možnostmi jeho využití. Výsledkem studie jsou mimo jiné scénáře budoucího rozvoje větrné ...

Chalupa, Š.; Hanslian, David
Ústav fyziky atmosféry, 2015

Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004
Kouba, Daniel
2014 - český
V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování klidné ionosféry a demonstraci chování ionosféry během silné geomagnetické bouře. Za pravidelné chování lze považovat denní a sezónní variace i variace odpovídající slunečnímu cyklu. Chování ionosféry za klidných podmínek je důležité znát z důvodu studia vlivu vybraných událostí. Těmi mohou být geomagnetické bouře, zatmění Slunce, přechody výrazných meteorologických front apod. V článku jsou shrnuty některé výsledky popsané v disertační práci [Kouba, 2014]. Pokud bude známo chování driftů za klidných podmínek i během různých poruch ionosféry, bude v budoucnu možno realizovat i předpovědi dynamiky ionosférických vrstev. This article presents results obtained by processing the measurement drift in the F layer of the ionosphere from the Pruhonice observatory.Diurnal and seasonal behaviour of the ionosphere is examined. The effect of strong geomagnetic storms on the ionosphere is presented. Klíčová slova: ionospheric F-layer; geomagnetic storm; drift measurements Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Chování ionosférických driftů během superbouře v listopadu 2004

V tomto článku jsou prezentovány výsledky získané zpracováním driftových měření ve vrstvé F ionosféry ze stanice Průhonice. Tyto výsledky lze rozdělit do dvou částí - zkoumání pravidelného chování ...

Kouba, Daniel
Ústav fyziky atmosféry, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze