Počet nalezených dokumentů: 5364
Publikováno od do

Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink
Vendleková, Martina; Beneš, Milan
2005 - český
Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních kruzích, je značně široký, velmi různorodý a nejednotný. Dovoluji si proto poukázat na teoretická východiska praxe outdoorového vzdělávání z perspektivy vědních oborů filozofie, teorie managementu, psychologie, sociální psychologie a andragogiky. Praktickou stránku syntezi, uvedených odborných pohledů, představuje můj návrh outdoorového tréninkového programu dle specifického zadání klienta. Cílem mé bakalářské práce je objasnění ideového pozadí vzdělávání zážitkem a praktických zkušeností, které vedou k návrhu programu v souvislostech interdisciplinárního oboru vzdělávání dospělých v podmínkách České republiky. Důraz kladu na filozofický výklad pojmů (např. "kvalita života"), který považuji za základní zdroj uvažování o životě a jeho smyslu ze zkušenostního úhlu pohledu. Věnuj i se rovněž bližší charakteristice pojmů v oblasti učení se zážitkem, jejichž pojmová a obsahová struktura není dosud stabilizována. Důležitým pramenem informací je legendární organizace, Prázdninová Škola Lipnice, založená už v roce 1977, která se profesionálně věnuje pobytům v přírodě a experimentálním projektům v oblasti vzdělávání zážitkem. Informace o metodách učení se zážitkem a zkušenosti (na mezinárodní úrovni) j sem získala z dokumentů nadnárodní vzdělávací organizace Outward Bound, která 4 je specifickou školou rozvoje osobnosti člověka prostřednictvím výchovy v přírodě. Klíčová slova: Outdoor training; zážitková pedagogika; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vzdělávání zážitkem - outdoorový trénink

Oblast učení se zážitkem, vlastní zkušeností prochází velmi dynamickým vývoj em, tak jako jiné oblasti profesního vzdělávání dospělých. Rovněž stav vnímání "outdoorových tréninků", v profesionálních ...

Vendleková, Martina; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Informační zdroje oboru Sociální práce dostupné v prostředí WWW
Hejná, Lucie; Bratková, Eva
2005 - český
Klíčová slova: Diplomové práce - INSK; Elektronické zdroje; Informační zabezpečení; Informační zdroje; Internet; Internet - sociální práce; Sociální práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informační zdroje oboru Sociální práce dostupné v prostředí WWW

Hejná, Lucie; Bratková, Eva
Univerzita Karlova, 2005

Učební kontrakty ve vzdělávání dospělých
Seifert, Matěj; Beneš, Milan
2005 - český
Předložená práce se zabývá možnostmi využití specifického typu dohod - tzv. učebních kontraktů (learning contracts) - vandragogické práci. Jedná se o dohody, kterými se učící se osoba zavazuje jiné osobě nebo skupině, že bude dojednaným postupem a metodami usilovat o dosažení svých přesně specifikovaných vzdělávacích cílů, a že v určeném termínu předloží doklady o tom, že naplánované učení proběhlo. Takovéto dohody jsou uzavírány z vícero důvodů. Prvním je možnost systematicky plánovat a spoluutvářet pomocí kontraktu učební projekt či kurikulum, a to ve spolupráci s účastníkem. Tím se tato metoda řadí mezi přístupy, které si dávají za cíl zvýšit podíl účastníka na rozhodování o učební zkušenosti, čili do skupiny přístupů podporujících sebeřízené učenÍ. Druhým důvodem pro využití učebních kontraktů jsou možnosti, které poskytuje dojednávání kontraktu: díky němu není učící se při plánování svého učení ponechán napospas pouze svému úhlu pohledu a často i omezeným znalostem existujících andragogických metod a zásad efektivního učenÍ. Účast další osoby totiž znamená, že může využít také její znalosti, zkušenosti a odlišnou perspektivu na plánované učenÍ. Neposledním důvodem pro používání kontraktů může být možnost zařadit do učebního projektu i učební metody realizované mimo výuku, bez přítomnosti vyučujícího, a poté podle předem dojednaných kritérií posoudit úspěšnost učenÍ. Klíčová slova: Andragogika; vyučovací metody; Projekty; Smlouvy; vyučovací metody Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Učební kontrakty ve vzdělávání dospělých

Předložená práce se zabývá možnostmi využití specifického typu dohod - tzv. učebních kontraktů (learning contracts) - vandragogické práci. Jedná se o dohody, kterými se učící se osoba zavazuje jiné ...

Seifert, Matěj; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Systém správy sítě WiFi access pointů
Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
2005 - český
Klíčová slova: počítačové sítě; bezdrátové sítě Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Systém správy sítě WiFi access pointů

Bulan, Zdeněk; Yaghob, Jakub
Univerzita Karlova, 2005

Interkulturní komunikace v českém pracovním prostředí - Češi a Indonésané
Surjomartonová, Dita; Wagnerová, Irena
2005 - český
Klíčová slova: Češi; Emoce; Indonésané; interkulturní komunikace; nonverbální komunikace; verbální komunikace; Komunikační techniky; kulturní aspekty; Morálka; prostředí pracovní; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Interkulturní komunikace v českém pracovním prostředí - Češi a Indonésané

Surjomartonová, Dita; Wagnerová, Irena
Univerzita Karlova, 2005

Metoda Videotrénink interakcí
Koubová, Jana; Lhotová, Marie
2005 - český
In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the practical part. The theoretical part is about the history of VTI, about specific parts of this program. I am writing here about SPIN (Civic Initiative). It is the only association which cares about videotraining in the Czech Republic. The specific group who I am interested in is a group of old people in FN Motol (Teaching Hospital). Last year I was working at Long-stay Hospital as a volunteer. You can find also some of my practical experience with this type of VTI in my bachelor work. I attended a basic course about this metod. I am also writing about it. The practical part is the comparison of my questionnaires with questionnaires of the trainers from the SPIN. Last year they did a specific course for their health visitors, doctors and other workers of Long-stay Hospital. The members of this course had to fill in the questionnaires. The aim of my work is to find if this method is useful and brings some new information for the members. If the method brought them better care, better communication in their professional team, helped them in their professional care. I found that this method is really very useful and the aim of my work has been achieved. A lot of people have decided that they would continue in this course if they could. Klíčová slova: Videotrénink interakcí; metody; komunikace; péče o staré; péče o nemocné; komunikační dovednosti Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Metoda Videotrénink interakcí

In my bachelor work I am writing about Video Home Training (VTI in Czech) which comes from the Netherlands. I have divided my work into two parts. One is the theoretical part and the other is the ...

Koubová, Jana; Lhotová, Marie
Univerzita Karlova, 2005

Poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních
Ryšánková, Hana; Vrzáček, Petr
2005 - český
Klíčová slova: Diplomové práce FHS KŘS; Ošetřovatelská péče; zdravotní péče; sociální péče; Hospitalizace sociální Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Ryšánková, Hana; Vrzáček, Petr
Univerzita Karlova, 2005

CASLIN
Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna
2005 - český
Klíčová slova: Bakalářské práce - ÚISK; knihovnictví; knihovnictví české; informatika a knihovnictví; kooperace - knihovny; knihovní sítě; souborné katalogy; jednotná informační brána; CASLIN (Czech And Slovak Library Information Network) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
CASLIN

Hrazdilová, Pavla; Stöcklová, Anna
Univerzita Karlova, 2005

Depresivní porucha u epileptických pacientů
Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: Deprese; Epilepsie; psychologické aspekty; sociální aspekty; empirické výzkumy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Depresivní porucha u epileptických pacientů

Černohorská, Anna; Šípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Maska
Brožová, Petra,; Šípek, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: Arteterapie; Dramaterapie; divadelní masky; Psychoterapie; Psychoterapie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Maska

Brožová, Petra,; Šípek, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze