Počet nalezených dokumentů: 101
Publikováno od do

Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se...2017
Faugnerová, Jitka
2017 - český
V Hradci Králové proběhl ve dnech 3.–4. dubna 2017 jubilejní dvacátý ročník konference ISSS, kterou jako obvykle doprovodila i visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné správy, rozvoj e-governmentu a informatizaci společnosti, představuje jednu z největších konferencí svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy. Jako obvykle se zde setkali vrcholní politici, ministři a šéfové státních úřadů se stovkami zástupců měst a obcí, informatiky krajských či městských úřadů, odborníky na informatizaci veřejné správy i vysocí manažeři dodavatelských firem. Hlavní témata ISSS 2017: ◾Co je v e-governmentu nového na národní i evropské úrovni; ◾Elektronická identita, důvěryhodné služby (eIDAS); ◾Koncept Smart Cities – chytrá řešení pro chytrá města, internet věcí (IoT); ◾Otevřená data a transparentnost veřejné správy; ◾Mobilní technologie, cloud, konektivita, kybernetická bezpečnost; ◾Elektronizace zdravotnictví, e-justice, e-turismus, GIS; ◾Financování projektů, veřejné zakázky, podpora regionálního rozvoje; ◾V4DIS – informatizace veřejné správy v regionu V4; ◾Zlatý erb, Český zavináč, Biblioweb a další populární soutěže; ◾Doprovodné akce (setkání poslaneckých klubů, zasedání komisí Rady AKČR, SMO ČR, jednání Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů apod.), panelové diskuse Klíčová slova: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Ohlédnutí za konferencí INSPIRUJME se...2017

V Hradci Králové proběhl ve dnech 3.–4. dubna 2017 jubilejní dvacátý ročník konference ISSS, kterou jako obvykle doprovodila i visegrádská konference V4DIS. Akce, která se zaměřuje na reformu veřejné ...

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2017

Strategie implementace INSPIRE
Faugnerová, Jitka
2016 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strategie implementace INSPIRE

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2016

Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech
Cikánková, Jarmila
2016 - český
Klíčová slova: ISSS; Místní Agenda 21; ISSS; Local Agency 21; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Místní Agenda 21 – dobrovolný nástroj zlepšování kvality veřejné správy a elektronizace procesu hodnocení při jeho zavádění v obcích a regionech

Cikánková, Jarmila
CENIA, 2016

INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí
Faugnerová, Jitka
2015 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; ISSS; data; INSPIRE; ISSS; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
INSPIRE v rezortu Ministerstva životního prostředí

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

eENVplus
Roubínek, Jiří
2015 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
eENVplus

Roubínek, Jiří
CENIA, 2015

Copernicus v roce 2015 a situace v České republice
Hladíková, Lenka
2015 - český
Ve dnech 12.–13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy. Partnery akce konané pod záštitou ministra životního prostředí byly Technologické centrum AV ČR, Projekt EOPOWER a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze a firma Arcdata Praha s.r.o. Téma "Družicová a UAV data pro životní prostředí", zvolené pro tento ročník, se prolínalo většinou prezentací a odráželo tak blížící se start družice Sentinel 2 a stále častější způsob pořizování dat z bezpilotních letounů jako moderního zdroje dat dálkového průzkumu Země (DPZ). Klíčová slova: Copernicus; Copernicus; bezpečnost; monitoring; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Copernicus v roce 2015 a situace v České republice

Ve dnech 12.–13. května 2015 proběhlo 4. české uživatelské fórum Copernicus, spoluorganizované CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem ...

Hladíková, Lenka
CENIA, 2015

Školící platforma eENVplus
Hume, Shane
2015 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Školící platforma eENVplus

Hume, Shane
CENIA, 2015

Činnost českého koordinačního výboru pro INSPIRE
Faugnerová, Jitka
2015 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Činnost českého koordinačního výboru pro INSPIRE

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA
Kvapil, Jiří
2015 - anglický
Klíčová slova: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Aplikace dat DPZ pro precizní zemědělství v projektu FATIMA

Kvapil, Jiří
CENIA, 2015

CSspire – životní situace, georeporty
Faugnerová, Jitka
2015 - český
Klíčová slova: data; INSPIRE; data; INSPIRE; trvale udržitelný rozvoj; životní prostředí Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
CSspire – životní situace, georeporty

Faugnerová, Jitka
CENIA, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze