Počet nalezených dokumentů: 460
Publikováno od do

Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
2017 - český
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů. On examples of late 17th century pilgrim places, we are attepting to present the dynamics of the peregrination proces and the geographical range of the particular places depending on a group of factors. Klíčová slova: pilgrimage; Jesuit pilgrim places; baroque; Czech lands Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst

Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů....

Holubová, Markéta
Etnologický ústav, 2017

Úvodem: Proč právě typologie?
Tyllner, Lubomír
2017 - český
Klíčová slova: typology; traditional music; computer analysis; history of musicethnologie; national identity Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Úvodem: Proč právě typologie?

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2017

Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně
Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
2017 - český
Klíčová slova: National Minorities; Leisure; Brno; Children and Youth Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Volnočasové aktivity dětí a mládeže národnostních menšin v Brně

Pospíšilová, Jana; Poláková, J.
Etnologický ústav, 2017

Předmluva
Sulitka, Andrej
2017 - český
Klíčová slova: the capital Prague; national minorities; national minority policy; migration policy Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Předmluva

Sulitka, Andrej
Etnologický ústav, 2017

Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process - Introduction
Stavělová, Daniela; Černíčková, K.; Kratochvíl, Matěj
2017 - anglický
Klíčová slova: carnival; urbanisation; Prague; music; dance Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Traditional Rural Festivity in an Urban Space and Dichotomy of Public and Private: The Music and Dance Repertory Process - Introduction

Stavělová, Daniela; Černíčková, K.; Kratochvíl, Matěj
Etnologický ústav, 2017

Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music
Tyllner, Lubomír
2017 - anglický
This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and music, to delineate historical, regional and or national features of Czech traditional music and thus help to incorporate it into a broader European musical and cultural context. Klíčová slova: traditional culture; ethnomusicology; typology; traditional music; comparative analysis; traditional song style Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Towards a Typology of Czech Traditional Song and Music

This article therefore aims at a complex analysis of traditional music and its typology. On the basis of musical analysis, the im is to establish a typology of the Czech traditional folk song and ...

Tyllner, Lubomír
Etnologický ústav, 2017

Negotiating the Place for a Dance
Stavělová, Daniela
2017 - anglický
The text focuses on the observation of the process during the features of traditional culture are transformed for the purposes of the present urban context. The study explores a rural carnival (called masopust in Czech Republic) in some districts of Prague since the early 1990s into a present festivity involving local people as participants. The process of rethinking carnival and (re)constructing the dance and music repertory is studied from the perspective of urbanisation. The contribution is based on the observation of the dichotomy of public/private space appropriated by the dance. Its goal is to disclose the role of the recent music and dance repertory in the process of local identity building. Klíčová slova: carnival; dance; music; urbanisation; Prague Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Negotiating the Place for a Dance

The text focuses on the observation of the process during the features of traditional culture are transformed for the purposes of the present urban context. The study explores a rural carnival (called ...

Stavělová, Daniela
Etnologický ústav, 2017

Muzikologická bibliografická databáze
Vozková, Jana
2017 - český
Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku 2013, s důrazem na evidenci aktuálních přírůstků tuzemské muzikologické publikační produkce. Zahrnuje monografie, kritické edice, sborníky, z oblasti analytického rozpisu pak články ve sbornících a časopisech (kompletně zpracováno je 50 ročníku časopisu Hudební věda, další muzikologické časopisy se zpracovávají v rámci programu VISK9), kapitoly z knih, recenze a důležitější zprávy. Databáze je založena na knihovnickém katalogizačním programu Aleph - s použitím aktuálně platné katalogizační normy RDA, využívá napojení na národní databázi autorit Národní knihovny ČR. Od roku 2015 je formou retrokonverze databáze doplňována o bibliografické záznamy vznikající přepisem ze starších tištěných databází. Aktuálně má databáze přes 8000 záznamů. The Musicological Bibliographical Database is a project under the auspices of the Music History Department at the CAS Institute of Ethnology, which carries on from the older bibliographical activities there, as it has been developed and updated on an ongoing basis since 2013, with the emphasis on records of current additions to domestic musicological publication output. It includes monographs, critical editions, anthologies and analytical articles in anthologies and journals, as well as articles in anthologies and journals (with 50 years of the Hudební věda journal completely processed, while other musicological journals are being processed under the VISK9 program), chapters from books, reviews and reports of any importance. This database is based on the ALEPH library cataloguing programme using RDA cataloguing standards that are currently in effect, making use of a connection to the national database of authorities at the Czech National Library. Since 2015 it has been supplemented in the form of database retroconversion by bibliographical records created by transcribing from older printed data bases. At present the database has over 8,000 entries.\n Klíčová slova: musicology; bibliography Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Muzikologická bibliografická databáze

Muzikologická bibliografická databáze je projekt, zaštítěný Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, v. v. i. a navazující na jeho starší bibliografické aktivity. Rozvíjí a doplňuje se postupně od roku ...

Vozková, Jana
Etnologický ústav, 2017

Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila)
Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
2017 - český
František Pospíšil (1885–1958), a noted ethnologist from Brno, was one of the scholars whose research aims and interpretations of the topics which he studied were determined both by his individual interests as well as by social context. The paper attempts to demonstrate it. Pospíšil, who was interested in modern research methods (using phonograph, camera, and film camera) and was ambitious, stretched his research from his home region of Haná in Moravia to Native Americans (within his sword dance study and weapon dance study); his findings were quoted by many respected scholars of the period. Within the Czech environment, Pospíšil was one of the first scholars who used a phonograph to record folk singing; within the international context, Pospíšil was one of the first scholars who used a film camera to research dances. In fact, anything that Pospíšil did in the field of ethnology was unique; he covered a very broad range of themes and geographical areas, he also explored cultural phenomena which were on the margin of interest of others, and he employed an agile manager like approach. Due to some unfavourable historical circumstances, Pospíšil’s name was almost forgotten especially in the Czech context, and there is almost no mention of him in the texts on the history of Czech and Slovak folkloristics. Klíčová slova: folklore; folk dance; sword dance; dance and film; phonograph; František Pospíšil; Leoš Janáček Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Folklor v zrcadle individuálních a společenských zájmů (na příkladu českého etnologa Františka Pospíšila)

František Pospíšil (1885–1958), a noted ethnologist from Brno, was one of the scholars whose research aims and interpretations of the topics which he studied were determined both by his individual ...

Uhlíková, Lucie; Pavlicová, M.
Etnologický ústav, 2017

Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu
Frolcová, Věra
2017 - český
Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro typologii obřadních písní jsou příznačné integrační tendence vývoje (interetnické moravsko-slezsko-polské písňové typy společné funkce) a dezintegrační tendence vývoje (regionální a lokální typy). The paper draws on sources of traditional music from Moravia, Silesia, and from Czech, Polish and Slovak comparative material. It deals with the metro-rhythmic and tectonic principle of typology of traditional music. The typology of ceremonial song is characterized by both the integration tendencies (the inter-ethnic Moravian-Silesian-Polish types of common function), and disintegration tendencies of development (regional and local types). Klíčová slova: Czech ethnomusicology; Moravia and Silesia; Christmas and Easter carol; metro-rhythm principle of typology; tectonic method in ethnomusicology; inter-ethnic type of folk song; Moravian-Silesian-Polish typological parallels in carols Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Ke vztahu funkce a tektoniky v typologii obřadních písní na hranici východního a západního písňového stylu

Příspěvek vychází z pramenů lidové písně Moravy a Slezska a z českých, polských a slovenských komparačních pramenů. Zabývá se metrorytmickým a tektonickým principem typologie tradiční hudby. Pro ...

Frolcová, Věra
Etnologický ústav, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze