Počet nalezených dokumentů: 56
Publikováno od do

František Sušil (1804-1868). Odkaz a inspirace
2004 - český
Katolický kněz František Sušil byl sběratelem lidových písní a buditelem národního vědomí na Moravě. Zvláštní pozornost věnují autoři písním duchovním, koledám a lidové písni jako zdroji hudební tvorby (sbory, folk). Catholic priest František Sušil entered the history of Moravian ethnology as insider and collector of folk songs and customs. Sušils "Moravian National Song" were of great significance for the Moravian national revival. Collections are fountains musical stylization (choral composition, folk). Klíčová slova: folk songs and customs; spiritual folk songs; choral sing; písně; inspirace Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
František Sušil (1804-1868). Odkaz a inspirace

Katolický kněz František Sušil byl sběratelem lidových písní a buditelem národního vědomí na Moravě. Zvláštní pozornost věnují autoři písním duchovním, koledám a lidové písni jako zdroji hudební ...

Etnologický ústav, 2004

Od folkloru k world music
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2003 - český
Sborník referátů z kolokvia, jenž je doplněn rozsáhlejším diskusním příspěvkem, který odezněl v rámci závěrečné obsáhlé debaty a reaguje na některé přednesené názory. The papers presented there are colleted here along with an immediate response to some of the views presented at the final discussion. Klíčová slova: folklor; folklorism; world-music Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Od folkloru k world music

Sborník referátů z kolokvia, jenž je doplněn rozsáhlejším diskusním příspěvkem, který odezněl v rámci závěrečné obsáhlé debaty a reaguje na některé přednesené názory....

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2003

From Folklore to World Music
Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
2003 - anglický
The papers presented there are colleted here along with an immediate response to some of the views presented at the final discussion. Klíčová slova: folklor; folklorism; world-music Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
From Folklore to World Music

The papers presented there are colleted here along with an immediate response to some of the views presented at the final discussion.

Uhlíková, Lucie; Přibylová, I.
Etnologický ústav, 2003

Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25. - 26. října 2000)
Holubová, Markéta; Petráňová, Lydia; Woitsch, Jiří
2002 - český
Sborník z mezinárodní konference obsahuje 27 studií věnovaných vývoji a současnému stavu etnologických pracovišť v České republice, etnologické teorii a metodologii a dějinám české a československé etnologie (národopisu, etnografie a folkloristiky) od 19. století do současnosti. Proceedings of international conference Czech Ethnology 2000. Contens 27 papers deal with history and contemporary condition of ethnological institutions in the Czech Republic as well as with theory, methodology and history of discipline from the 19th century up to the present. Klíčová slova: czech ethnology; history of ethnology; methodology Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Česká etnologie 2000 (Praha, vila Lanna 25. - 26. října 2000)

Sborník z mezinárodní konference obsahuje 27 studií věnovaných vývoji a současnému stavu etnologických pracovišť v České republice, etnologické teorii a metodologii a dějinám české a československé ...

Holubová, Markéta; Petráňová, Lydia; Woitsch, Jiří
Etnologický ústav, 2002

Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001
Holubová, Markéta; Petráňová, Lydia; Tarcalová, L.
2002 - český
Studie se pokouší vysvětlit vztahy mezi obyčejovým a kodifikovaným právem, v neposlední řadě se zaměřuje na právní specifika typická pro lidovou kulturu. Some phenomen presented by some ethnographers as having had been common Law, "as far as memory can reach" are in fact rather relics of obsolete legislation belonging to older legal systems. Klíčová slova: Common Law Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Obyčejové právo. Sborník příspěvků z konference karpatologické komise pro lidové obyčeje MKKK konané v Martině - Vrútkách v roce 2001

Studie se pokouší vysvětlit vztahy mezi obyčejovým a kodifikovaným právem, v neposlední řadě se zaměřuje na právní specifika typická pro lidovou kulturu....

Holubová, Markéta; Petráňová, Lydia; Tarcalová, L.
Etnologický ústav, 2002

Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka "Josef Kajetán Tyl")
Kibicová, Tereza
2002 - český
Klíčová slova: melodrama; incidental music; analysis; analýza; melodram Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Antonín Dvořák jako skladatel divadelní hudby (Hudba ke hře Františka Ferdinanda Šamberka "Josef Kajetán Tyl")

Kibicová, Tereza
Etnologický ústav, 2002

Antonín Dvořák: Klavírní koncert op. 33, B 63. 1. věta - analýza
Šmídová, Ludmila
2001 - český
Studie obsahuje rozbor 1. věty Dvořákova klavírního koncertu. The study describes the analysis the first movement of the Dvorak's Piano Concerto. Klíčová slova: Concerto analysis; Antonin Dvorak; Piano Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Antonín Dvořák: Klavírní koncert op. 33, B 63. 1. věta - analýza

Studie obsahuje rozbor 1. věty Dvořákova klavírního koncertu.


The study describes the analysis the first movement of the Dvorak's Piano Concerto.

Šmídová, Ludmila
Etnologický ústav, 2001

Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů
Toncrová, Marta; Uhlíková, Lucie
2001 - český
Etnické stereotypy z pohledu psychologie, religionistiky, etnologie, žurnalistiky. Ethnic stereotypes from the point of view of psychology, science on the religion, journalism, pedagogy, ethnology. Klíčová slova: ethnic strereotypes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů

Etnické stereotypy z pohledu psychologie, religionistiky, etnologie, žurnalistiky....

Toncrová, Marta; Uhlíková, Lucie
Etnologický ústav, 2001

Slova města
Uherek, Zdeněk; Bazac-Billaud, L.
2000 - český
Kolekci příspěvků o městském prostředí a jeho konceptualizaci pomocí slov přednesli vědci z České republiky, Slovenska, Polska a Francie. Collection of contributions on the conceptualization of city environment lectured researchers from the Czech Republic, Slovakia, Poland and France. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Slova města

Kolekci příspěvků o městském prostředí a jeho konceptualizaci pomocí slov přednesli vědci z České republiky, Slovenska, Polska a Francie....

Uherek, Zdeněk; Bazac-Billaud, L.
Etnologický ústav, 2000

Terénní výzkum integrace a segregace. Týmový monitoring situace obcí s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR
Kužel, Stanislav
2000 - český
Výsledky výzkumů sociálního a kulturního rozhraní a soudobé vztahy mezi romskými obyvateli osad a majoritními obyvateli vesnic na severovýchodním Slovensku. Výzkumy v lokálních komunitách v České republice. Results of the research on the social and cultural boundary line and current relationships between the Romani inhabitants and the majority living in the borougs in northeasten Slovakia. Researches in local communities in the Czech Republic. Klíčová slova: Fieldwork, The Romani, former Czechoslovakia Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Terénní výzkum integrace a segregace. Týmový monitoring situace obcí s romskými sídly v SR a studentské výzkumy v ČR

Výsledky výzkumů sociálního a kulturního rozhraní a soudobé vztahy mezi romskými obyvateli osad a majoritními obyvateli vesnic na severovýchodním Slovensku. Výzkumy v lokálních komunitách v České ...

Kužel, Stanislav
Etnologický ústav, 2000

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze