Number of found documents: 214
Published from to

Pinocchiova dětská knihovna
Šestáková Irena; Oberfranczová Annette; Jílek Vratislav
2018 - Slovak
Bakalárska práca naväzuje na štúdiu projektu Pinocchiovej detskej knižnice. Knižnica sa nachádza v malom mestečku Collodi v Taliansku. Predmetom bakalárskej práce je jeden z objektov areálu, objekt "A". Budova slúži ako recpecia celého areálu, kaviareň a priestor pre prednášky a workshopy. Celý návrh je inšpirovaný rozprávkou Pinochiove dobrodružstvá.Bachelor thesis is hang on study of Pinocchio children's library project. Library is situated in small city Collodi in Italy. Subject of the bachelor thesis is one of the objects of the complex, object "A". Building is used as a reception for whole complex, café and place for lectures and workshops. Whole design is inspired by a fairy tale of Pinocchio's adventures. Keywords: Pinocchio,Pinocchiova detská knižnica,Collodi,Knižnica; Library,Pinocchio,Pinocchio children's library,Collodi Available in digital repository of ČVUT.
Pinocchiova dětská knihovna

Bakalárska práca naväzuje na štúdiu projektu Pinocchiovej detskej knižnice. Knižnica sa nachádza v malom mestečku Collodi v Taliansku. Predmetom bakalárskej práce je jeden z objektov areálu, objekt ...

Šestáková Irena; Oberfranczová Annette; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Skautská základna, Liberec
Šestáková Irena; Imrichová Diana; Jílek Vratislav
2018 - Slovak
Skautská základna Liberec se nachází v části Dolní Hanychov v Liberci. Komplex tvoří čtyři budovy- dvě budovy klubovny, společenská místnost a turistická ubytovna. Všechny budovy mají dvě podlaží a plochou střechu.Scout base is located in Dolní Hanychov in Liberec. Complex consists of four buildings- two club-rooms, social hall and toursit´s hostel. All buildings have two floors and flat roof. Keywords: skautská základna,Liberec,Dolní Hanychov,klubovnna,skauting; scout base,Liberec,Dolní Hanychov,clubroom,scouting Available in digital repository of ČVUT.
Skautská základna, Liberec

Skautská základna Liberec se nachází v části Dolní Hanychov v Liberci. Komplex tvoří čtyři budovy- dvě budovy klubovny, společenská místnost a turistická ubytovna. Všechny budovy mají dvě podlaží a ...

Šestáková Irena; Imrichová Diana; Jílek Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Apartmánový dům ornitologů
Císler Ondřej; Mišík Juraj; Kopecký Jakub
2018 - Slovak
Predmetom bakalárskej práce je návrh bytového domu pre ornitológov na Dětskom ostrove v Prahe. Päťpodlažný objekt bude navrhnutý v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie.The subject of the bachelor thesis is a proposal for an apartment building for ornitologists at Dětský island in Prague. The five-storey building is elaborated in detail for building permit. Keywords: bytový dom,ostrov,ornitologie; apartment building,island,ornitology Available in digital repository of ČVUT.
Apartmánový dům ornitologů

Predmetom bakalárskej práce je návrh bytového domu pre ornitológov na Dětskom ostrove v Prahe. Päťpodlažný objekt bude navrhnutý v rozsahu dokumentácie pre stavebné povolenie.The subject of the ...

Císler Ondřej; Mišík Juraj; Kopecký Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Památník tří odbojů
Hradečný Tomáš; Kožej Branislav; Kadlecová Marie
2018 - Slovak
Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ktorej som sa snažil zhostiť s rešpektom a pokorou. Pri hľadaní riešenia som sa snažil nájsť odpovede na vynárajúce sa otázky, a to napríklad ako zapracovať objekt súčasnej architektúry na miesto, ktoré zastalo v čase niekedy pred druhou svetovou vojnou, alebo rozsah sanácie stávajúcich zanedbaných objektov s dôrazom na autenticitu, alebo vytvorenie vhodných priestorov v stávajúcich objektoch pre uchovanie spomienky spĺňajúce kritéria 21. storočia. Výsledkom tak je nenápadná drevená novostavba priamo prepojená so stávajúcimi časťami, ktorá svoje chápadlá súčasnosti dostala aj do vnútra už stojacich budov.It was a great and irreplaceable experience to design a memorial to three revolts on an old abandoned farmstead belonging to a family that took part in all of these revolts. I tried to address this task with respect and humility, because it was assigned by a member of this family. To find the right solution to this task I tried to find answers to questions such as how to incorporate a contemporary piece of architecture in a place that had come to a standstill some time before the Second World War. Or the extent of sanitation of the existing structures with an emphasis on keeping authenticity. Or how to create a suitable space for a memorial in the existing structures while satisfying the 21st century requirements for such a space. The result is thus an inconspicuous wooden new structure directly connected to the existing parts and its contemporary spirit influencing also the interior of the old building. Keywords: prestavba,dostavba,rodina Mašínovcov,hospodársky objekt,drevostavba,oživenie spomienky; conversion,completion,Mašín family,farmstead,wooden structure,revival of memories Available in digital repository of ČVUT.
Památník tří odbojů

Zadanie vytvoriť pamätník troch odbojov na starom opustenom statku rodiny, ktorá je obeťou všetkých týchto odbojov, a ktorej člen zadal túto úlohu, bola pre mňa veľká výzva a nenahraditeľná skúsenosť, ...

Hradečný Tomáš; Kožej Branislav; Kadlecová Marie
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Konverze vozovny na Kinocentrum
Redčenkov Boris; Bendíková Katarína; Calaj Juraj
2018 - Slovak
Historická budova električkovej vozovne sa nachádza medzi ulicami Plzeňskou a Vrchlického v Prahe 5 - Košířich. Návrh počíta s rekonštrukciou a dostavbou spomínaného historického objektu. Dostavba jasne definuje a vymedzuje novovzniknutý verejný priestor. Objekt je navrhovaný ako multifunkčný komplex so zameraním na kinematografiu. Nachádza sa v ňom ďalej reštaurácia, mediatéka s archívom a študovňou, administratívne zázemie a samotné priestory kinosál.The historical building of the Tram Depot is located in Prague 5 - Košíře, between Plzeňská and Vrchlického street. The design implies the reconstruction and completion of the historical building. New construction clearly defines the newly created public space. The object is designed as a multifunctional complex with a focus on cinematography. There is also a restaurant, mediatheque with an archive and study place, administrative facilities and the cinema halls itself. Keywords: Kinocentrum,Vozovna,mediatéka,restaurace,kultúra; Cinema Complex,Tram depot,mediatheque,restaurant,culture Available in digital repository of ČVUT.
Konverze vozovny na Kinocentrum

Historická budova električkovej vozovne sa nachádza medzi ulicami Plzeňskou a Vrchlického v Prahe 5 - Košířich. Návrh počíta s rekonštrukciou a dostavbou spomínaného historického objektu. Dostavba ...

Redčenkov Boris; Bendíková Katarína; Calaj Juraj
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům, U Lužického semináře
Sedlák Jan; Hrčková Alžbeta; Šrom Ivan
2018 - Slovak
Navrhovaným objektom je bytový dom. Objekt sa nachádza v historickej časti Prahy, na Malej Strane na strete ulíc u Lužického Seminára a Cihelnej. Navrhnutá budova reaguje na historický kontext miesta a súčasne reflektuje dnešné potreby a nároky.The proposed building is a residential housing, located in the historical part of Prague, in Malá Strana. The designed structure responds spatially and functionally to the historical context of the area and, at the same, reflects the nowadays needs. Keywords: Bytový dom,bývanie,Lužický Seminár,Malá strana,Praha; Housing building,housing,Malá Strana,Lužický Seminár,Prague Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, U Lužického semináře

Navrhovaným objektom je bytový dom. Objekt sa nachádza v historickej časti Prahy, na Malej Strane na strete ulíc u Lužického Seminára a Cihelnej. Navrhnutá budova reaguje na historický kontext miesta ...

Sedlák Jan; Hrčková Alžbeta; Šrom Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Kulturní dvůr, Hradiště
Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
2018 - Slovak
Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej spoločenskej sály. Vytvára novú dedinskú náves, veľký dvor, ktorý je integrálnou súčasťou fungovania kultúrneho domu a novým ťažiskom obce.Cultural Centre Hradiště offers a place for meeting and interaction of inhabitants of Hradiště, a part of the city Písek. It provides civic amenities such as multifunctional hall and a library that are currently missing in Hradiště. The arrangement of the buildings creates a square that is an integral part of the cultural centre and aims to become a new heart of the city part. Keywords: kultúrny dom,Hradiště,Písek,spoločenská sála,knižnica,kultúrne centrum; cultural centre,Hradiště,Písek,multifunctional hall,library Available in digital repository of ČVUT.
Kulturní dvůr, Hradiště

Kultúrny dom-dvor je miesto pre stretávanie Hradišťanov, ktoré Hradišťu, mestskej časti Písku, doteraz chýbalo. Poskytuje Hradišťanom občiansku vybavenosť v podobe knižnice a multifunkčnej ...

Cikán Miroslav; Matisová Silvia; Holna Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí
Kohout Michal; Mačáková Anna Wanda; Nosek Petr
2018 - Slovak
Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.The project focuses on a newly designed apartment building in a former industrial area that is being converted to a residential area in the city of Pardubice. Keywords: bytový dům,polyfunkční dům,Pardubice,novostavba,Mlýnský ostrov,náměstí; apartment building,multi-purpose building,Pardubice,new building,Mill island,plaza Available in digital repository of ČVUT.
Bytový dům, Pardubice, Mlýnské náměstí

Riešený projekt je budova polyfunkčného domu s prevládajucou funkciou bytovou v konvertovanej priemyselnej lokalite v Pardubiciach.The project focuses on a newly designed apartment building in a ...

Kohout Michal; Mačáková Anna Wanda; Nosek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Polyfunkční dům, Děčín
Stempel Ján; Laceková Eva; Dvořák Jan
2018 - Slovak
Polyfunkční dům s obchodním parterem.Multifunctional building with shopping parterre. Keywords: polyfunkční dům,kanceláře,byty,Děčín; multifunctional building,office,apartments,Děčín Available in digital repository of ČVUT.
Polyfunkční dům, Děčín

Polyfunkční dům s obchodním parterem.Multifunctional building with shopping parterre.

Stempel Ján; Laceková Eva; Dvořák Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Vinné sklípky, Pařížská
Novotný Tomáš; Krídlová Adela; Hilský Ondřej
2018 - Slovak
Na piazzettu mezi ulicemi Parížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské v Praze 1 navrhuji objekt vinných sklípků. Jedná se o podzemní stavbu o jednom podzemním podlaží uskočeném do dvou výškových úrovní. Dvoupodlažní podzemní garáže budou zrušeny a nahrazeny objektem, který obsahuje degustační prostory, aukční síň a sklep s vínem. Do hmoty domu, která se odkazuje na historickou strukturu židovského města, je vyražena ulice s menším náměstím. Na střeše objektu vzniká velké náměstí, které plynule přechází do prostoru města.On the square among the streets Parížska, Bilkova and Elišky Krásnohorskej in Prague 1 I propose an object of wine cellars. It is the one-storey subterraean building with two different bottom levels. Two-storey car park below ground level will be demolished and replaced by an object, that includes degustation area, auction hall and wine cellars. The mass of this object refers to the historical structure of the Jewish city, therefore includes alley with little square. The flat roof of the object will became large square, that smoothly passes into the city space. Keywords: náměstí,víno,sklípek,Pařížská,Staré Město,piazzetta; square,wine,cellar,Pařížská,Old Town,piazzetta Available in digital repository of ČVUT.
Vinné sklípky, Pařížská

Na piazzettu mezi ulicemi Parížská, Bílkova a Elišky Krásnohorské v Praze 1 navrhuji objekt vinných sklípků. Jedná se o podzemní stavbu o jednom podzemním podlaží uskočeném do dvou výškových úrovní. ...

Novotný Tomáš; Krídlová Adela; Hilský Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases