Number of found documents: 80
Published from to

Návrh zavedenia taktového grafikonu v prímestskej železničnej doprave v atrakčnom obvode Bratislavy
Farkaš, Rastislav; Zeman, Aleš
2010 - Slovak
Táto práca sa venuje charakteristike atrakčného obvodu Bratislavy, v ktorom neskôr analyzuje súčasný stav prímestskej dopravy. V ďalšej časti opisuje vplyvy pôsobiace na prostredie prímestskej železničnej dopravy vo všeobecnosti a špecificky aj v tomto regióne. Na ich základe následne definuje východiská pre zostavu taktového grafikonu. V záverečnej časti predkladá konkrétny návrh grafikonu, ktorý súčasne vyhodnocuje a porovnáva s GVD 2009/2010. Keywords: Bratislava; prímestská doprava; integrovaný taktový grafikon; grafikon vlakovej dopravy; osobná doprava; návrh; Bratislava; suburban transport; integrated periodical timetable; train path timetable; Passenger Transport; application Available in digital repository of UPCE.
Návrh zavedenia taktového grafikonu v prímestskej železničnej doprave v atrakčnom obvode Bratislavy

Táto práca sa venuje charakteristike atrakčného obvodu Bratislavy, v ktorom neskôr analyzuje súčasný stav prímestskej dopravy. V ďalšej časti opisuje vplyvy pôsobiace na prostredie prímestskej ...

Farkaš, Rastislav; Zeman, Aleš
Univerzita Pardubice, 2010

Obchodovateľné emisné kvóty
Durcová, Daniela; Munzarová, Simona
2010 - Slovak
Táto práca sa zaoberá obchodovateľnými emisnými kvótami, ich fungovaním, Kjótskym protokolom a systémom EU ETS. Je tu poukázané ako dopadá toto obchodovanie na podniky v ČR a na ich výsledok hospodárenia. Práca je ďalej venovaná problémom so zmenami klímy. Keywords: emisie; kvóty; klíma; Kjótsky protokol; systém EU ETS; emission; quotas; climate; Kjot protocol; system of EU ETS Available in the UPCE Library.
Obchodovateľné emisné kvóty

Táto práca sa zaoberá obchodovateľnými emisnými kvótami, ich fungovaním, Kjótskym protokolom a systémom EU ETS. Je tu poukázané ako dopadá toto obchodovanie na podniky v ČR a na ich výsledok ...

Durcová, Daniela; Munzarová, Simona
Univerzita Pardubice, 2010

Výukový program "Sítotiskové stroje"
Sekereš, Roman; Hejduk, Jiří
2010 - Slovak
Cieĺom tejto práce bola snaha popísať jednotlivé typy sietotlačových strojov a podporných a prídavných zariadení, ktoré sa používajú pro tlači. Keywords: sítotisk; šablona; sítotiskové stroje; screen printing; stencil; printing ink Available in the UPCE Library.
Výukový program "Sítotiskové stroje"

Cieĺom tejto práce bola snaha popísať jednotlivé typy sietotlačových strojov a podporných a prídavných zariadení, ktoré sa používajú pro tlači.

Sekereš, Roman; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2010

Světlostálost vodou ředitelných pigmentových inkoustů
Kocian, Martin; Jašúrek, Bohumil
2010 - Slovak
Úlohou tejto bakalárskej práce bolo porovnať svetlostálosť vodou riediteĺných pigmentovaných inkoustou od dvoch výrobcov ( Hewlett-Packard a Epson) Keywords: světlostálost; pigmentové inkousty; porovnání; lightfastness; pigment-based; inkjet Available in the UPCE Library.
Světlostálost vodou ředitelných pigmentových inkoustů

Úlohou tejto bakalárskej práce bolo porovnať svetlostálosť vodou riediteĺných pigmentovaných inkoustou od dvoch výrobcov ( Hewlett-Packard a Epson)

Kocian, Martin; Jašúrek, Bohumil
Univerzita Pardubice, 2010

Uplatnenie DPH pri dodaní tovaru medzi členskými štátmi EÚ a krajinami tretieho sveta
Richnavská, Katarína; Sejkora, František
2010 - Slovak
Náplňou bakalárskej práce je vysvetlenie procesu zdaňovania v Českej republike objasnenie daňového systému Českej republiky, definovanie dane z pridanej hodnoty a priblíženie fungovania uplatňovania DPH. Pri samotnom uplatňovaní DPH sa práca zamerala jednak na uplatňovanie DPH medzi členskými štátmi EÚ a na druhej strane medzi krajinami tretieho sveta, teda krajinami ktoré do EÚ nepatria. Pre lepšie pochopenie procesov, ktoré v danom systéme nastávajú a povinností ktoré z týchto procesov vyplývajú pre niektoré osoby, sa uvádzajú ilustratívne príklady. Keywords: DPH; Daňový systém; intrakomunitární plnění; VAT; tax system; intra-community transactions Available in digital repository of UPCE.
Uplatnenie DPH pri dodaní tovaru medzi členskými štátmi EÚ a krajinami tretieho sveta

Náplňou bakalárskej práce je vysvetlenie procesu zdaňovania v Českej republike objasnenie daňového systému Českej republiky, definovanie dane z pridanej hodnoty a priblíženie fungovania uplatňovania ...

Richnavská, Katarína; Sejkora, František
Univerzita Pardubice, 2010

Ekonomika a terorizmus
Šugárová, Michaela; Roudný, Radim
2010 - Slovak
Predmet bakalárskej práce pozostáva z dvoch častí. Prvým je predstavenie terorizmu ako faktoru, ktorý ovplyvňuje ekonomiku krajiny a druhým snaha o vyvrátenie populárneho názoru, že chudoba a nevzdelanosť zapríčiňujú terorizmus. Keywords: Terorismus; ETA; Baskicko; teorie racionální volby; syntetický kontrolní region; HDP mezera; Terrorism; Basque country; rational choice theory; synthetic control region; GDP gap Available in digital repository of UPCE.
Ekonomika a terorizmus

Predmet bakalárskej práce pozostáva z dvoch častí. Prvým je predstavenie terorizmu ako faktoru, ktorý ovplyvňuje ekonomiku krajiny a druhým snaha o vyvrátenie populárneho názoru, že chudoba a ...

Šugárová, Michaela; Roudný, Radim
Univerzita Pardubice, 2010

Vliv přídavku IPA na lepivost a reologické vlastnosti ofsetových tiskových barev
Hatala, Michal; Jašúrek, Bohumil
2010 - Slovak
Cielom tejto práce bolo sledovať vplyv izopropylalkoholu na fyzikálne vlastnosti ofsetových tlačových farieb. Keywords: ofsetové tiskové barvy; reologické vlastnosti; izopropylalkohol; ofset printing inks; rheological properties; isopropyl alcohol Available in the UPCE Library.
Vliv přídavku IPA na lepivost a reologické vlastnosti ofsetových tiskových barev

Cielom tejto práce bolo sledovať vplyv izopropylalkoholu na fyzikálne vlastnosti ofsetových tlačových farieb.

Hatala, Michal; Jašúrek, Bohumil
Univerzita Pardubice, 2010

Zasychání barev na tenkých tiskových papírech
Novotná, Eva; Holická, Hana
2010 - Slovak
Cieľom tejto práce bolo zistiť do akej miery má špeciálny roztok na úpravu povrchu papiera vplyv na dobu zasychania farby na tenkých tlačových papieroch. Najskôr boli vyhodnotené tie vlastnosti papiera, ktoré priamo či nepriamo súvisia so zasychaním farieb pri tlači. Ďalej boli prevedené testy zasychania s dvoma priamymi farbami na tenkých tlačových papieroch. Následne bolo testovanie zamerané na papiere s aplikáciou prípravku na úpravu povrchu papiera v rôznych koncentráciách a sledovaný vplyv na dobu zasychania farby. Jednoznačne bola určená tlačová farba aj strana papiera, ktorá vykazovala najrýchlejšie zasychanie spomedzi testovaných vzoriek. Z výsledku laboratórneho merania bolo zistené, že dodaný prípravok nemá priaznivý vplyv na dobu zasychania, skôr tento proces spomaľuje, čo je pri tlači nežiaduce. Keywords: tenké tlačové papiere; zasychanie farieb; povrchová úprava papiera; thin printing papers; inks drying; modification of paper surface Available in the UPCE Library.
Zasychání barev na tenkých tiskových papírech

Cieľom tejto práce bolo zistiť do akej miery má špeciálny roztok na úpravu povrchu papiera vplyv na dobu zasychania farby na tenkých tlačových papieroch. Najskôr boli vyhodnotené tie vlastnosti ...

Novotná, Eva; Holická, Hana
Univerzita Pardubice, 2010

Pevnost lepené vazby v závislosti na míře otevření knižního bloku
Kurek, Lukáš; Hejduk, Jiří
2010 - Slovak
Úlohou tejto práce je pomocou testu pevnosti v ťahu zistiť závislosť pevnosti väzby na uhle otvorenia knihy počas tohoto testu. Keywords: pevnost vazby; lepená vazba; míra otevření; knižní vazba; bond strengh; perfect binding; openning angle Available in the UPCE Library.
Pevnost lepené vazby v závislosti na míře otevření knižního bloku

Úlohou tejto práce je pomocou testu pevnosti v ťahu zistiť závislosť pevnosti väzby na uhle otvorenia knihy počas tohoto testu.

Kurek, Lukáš; Hejduk, Jiří
Univerzita Pardubice, 2010

Porovnání kotoučových tiskových strojů KBA Compacta 918 a MAN Lithoman III
Petruf, Kristián; Vališ, Jan
2010 - Slovak
Cielom bakalárskej práce bolo zistiť odchýlky v kvalite reprodukovania farieb a ich tónových hodnot v závislosti na normách definujúcich správne nastavenia parametrov. Keywords: kvalita tisku; porovnání; tiskové stroje; print quality; comparison; printing contrast Available in the UPCE Library.
Porovnání kotoučových tiskových strojů KBA Compacta 918 a MAN Lithoman III

Cielom bakalárskej práce bolo zistiť odchýlky v kvalite reprodukovania farieb a ich tónových hodnot v závislosti na normách definujúcich správne nastavenia parametrov.

Petruf, Kristián; Vališ, Jan
Univerzita Pardubice, 2010

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases