Number of found documents: 256
Published from to

Interierový prvek
Tomašovičová, Veronika; Pecháček, Ivan; Skácel, Václav
2014 - Slovak
Cílem mého projektu je najít designové a praktické řešení pro úložný prostor, jehož hlavní výhodou je jeho složitelnost a transformace do dekorativní stěny. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuji převážně na původ úložného prostoru, vývoj a jeho postavení v dnešním světě. Také se věnuji základům tvorby nábytku z hlediska antropometrie a ergonomie. Praktická část je zaměřena na proces tvorby od návrhu, přes vývoj, až po finální produkt. Přičemž vysvětluji použití materiálů a tvarové řešení v souvislosti s potřebami jedince. Keywords: interiér; úložný prostor; účelnost; dekorace; interior; storage space; expediency; decor Available in digital repository of UTB.
Interierový prvek

Cílem mého projektu je najít designové a praktické řešení pro úložný prostor, jehož hlavní výhodou je jeho složitelnost a transformace do dekorativní stěny. Práce obsahuje teoretickou a praktickou ...

Tomašovičová, Veronika; Pecháček, Ivan; Skácel, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Znovu mladá
Čačová, Veronika; Gregor, Lukáš; Slivka, Ondrej
2014 - Slovak
Teoretická časť práce odhaľuje dôvod výberu témy, priebeh a realizáciu bakalárskeho filmu. Je taktiež doplnená o literárny a technický scenár, výtvarné návrhy a inšpirácie. V tejto časti je uvedená práca s odbornou literatúrou a obsahuje hodnotenie a víziu. Výsledkom praktickej časti je krátky animovaný film určený pre všetky vekové kategórie. Žáner filmu je groteska s romantickým nádychom a účelom je pobaviť i poučiť diváka. Keywords: Film; Animácia; Groteska; Mladosť; Láska; Vek; Znovu mladá; Animation; Grotesque; Youth; Love; Age; Young again Available in digital repository of UTB.
Znovu mladá

Teoretická časť práce odhaľuje dôvod výberu témy, priebeh a realizáciu bakalárskeho filmu. Je taktiež doplnená o literárny a technický scenár, výtvarné návrhy a inšpirácie. V tejto časti je uvedená ...

Čačová, Veronika; Gregor, Lukáš; Slivka, Ondrej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vizuální identita filmového festivalu Cinematik
Daneková, Adriána; Stránský, Bohuslav; Petrák, František
2014 - Slovak
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nové vizuální identity pro filmový festival Cine-matik. Teoretická část vymezuje termín vizuální identita, středobodem je však rozbor vizu-álních identit filmových festivalů. Analyzuje vizuální prezentaci odlišných druhů filmových akcí a její použití v dalších aplikacích vizuální identity. Praktická část vychází z těchto poznatků, hledá nové grafické řešení vyjádření myšlenky festivalu a snaží se předestřít zvolený přístup tvorby vizuální identity. Keywords: vizuální identita; značka; logo; filmový festival; typografie; plakát; layout; visual identity; brand; film festival; typography; poster Available in digital repository of UTB.
Vizuální identita filmového festivalu Cinematik

Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou nové vizuální identity pro filmový festival Cine-matik. Teoretická část vymezuje termín vizuální identita, středobodem je však rozbor vizu-álních identit ...

Daneková, Adriána; Stránský, Bohuslav; Petrák, František
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Výstavní stánek
Madajová, Beáta; Pecháček, Ivan; Svoboda, Jiří
2014 - Slovak
Předmětem mé bakalářské práce je návrh výstavního stánku a prezentace zdravotní po-můcky Dynasit. V návrhu se snažím co nejvíce vystihnout koncept identity firmy a daného produktu. Prezentovat výrobek a jeho účinek. Teoretická část práce mapuje histroii a úlohu veletrhů z marketingového hlediska. Výstavní stánky řeší dle podoby, typu a realizace. Rozebírá různé druhy prostředků podpory prodeje, kterými může firma prezentovat své produkty a materiály, které jsou vhodné pro jejich výrobu. Keywords: design; výstavní stánek; Dynasit; zdravotní pomůcka; veletrh; exhibition stand; medical device; trade fair Available in digital repository of UTB.
Výstavní stánek

Předmětem mé bakalářské práce je návrh výstavního stánku a prezentace zdravotní po-můcky Dynasit. V návrhu se snažím co nejvíce vystihnout koncept identity firmy a daného produktu. Prezentovat výrobek ...

Madajová, Beáta; Pecháček, Ivan; Svoboda, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Autorská kniha v digitálním věku
Solčány, Matúš; Stránský, Bohuslav; Skácel, Václav
2014 - Slovak
Cílem mé bakalářské práce je vytvoření prototypu vědecko-popularizační digitální knihy. Slovo kniha v tomto kontextu představuje abstraktní koncepci uzavřené sbírky vědomostí. Má jen minimální souvislost s knihou jako fyzickým objektem. Finálním produktem této práce je kniha, která existuje exkluzivne na internetu. V teoretické části se zabývám důvodmi pro popularizaci vědy, historií a současným stavem, V následující kapitole řeším integraci obrazu a obsahu. Také jsou zde uvedeny vizualizační nástroje a uzavírám médiem webu. Praktická čast se zabýva procesem samotné tvorby a technickými aspekty potřebnými k realizaci. Když není uvedeno jinak, jsou všechny citace a parafráze v téhle práci přeložené z anglického jazyka. Keywords: Popularizace vědy; věda; web; internet; digitální kniha; science popularisation; science; digital book Available in digital repository of UTB.
Autorská kniha v digitálním věku

Cílem mé bakalářské práce je vytvoření prototypu vědecko-popularizační digitální knihy. Slovo kniha v tomto kontextu představuje abstraktní koncepci uzavřené sbírky vědomostí. Má jen minimální ...

Solčány, Matúš; Stránský, Bohuslav; Skácel, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

1. Teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Praktická část: Kruh - kombinovaná technika
Pifková, Eva; Gregor, Lukáš; Zeman, Michal
2014 - Slovak
Starneme. Počas života sa mení naše vnímanie sveta. Sme jedineční? Alebo sme produktom spoločnosti? Môj krátky animovaný film Kruh je o bezmennej žene, jednej z miliárd. Je o zabudnutých snoch, naivných ideáloch, o sivej realite. Spoločnosť ovplyvňovala dievča už od útleho veku. Ukazovala, čo je dobré, správne a čo zlé. Hľadala svoj vlastný štýl, ale nakoniec sa musela zmieriť s nevýraznou uniformou. Film je vytvorený ako kombinácia hranej akcie, kreslenej animácie, 2D počítačovej animácie. Hoci vizuálna stránka filmu je trochu strohá, spolu s komponovanou, pôvodnou hudbou tvoria príjemný celok. Keywords: animovaný film; Kruh; hraná akcia; kreslená animácia; 2D počítačová animácia; pôvodná hudba; animated film; The Circle; live action; traditional animation; 2D computer animation; original soundtrack Available in digital repository of UTB.
1. Teoretická část: Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Praktická část: Kruh - kombinovaná technika

Starneme. Počas života sa mení naše vnímanie sveta. Sme jedineční? Alebo sme produktom spoločnosti? Môj krátky animovaný film Kruh je o bezmennej žene, jednej z miliárd. Je o zabudnutých snoch, ...

Pifková, Eva; Gregor, Lukáš; Zeman, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Hudba Ericha Zanna
Troppová, Lucia; Gregor, Lukáš; Zeman, Michal
2014 - Slovak
Krátky animovaný film ktorý je adaptáciou literárneho diela Hudba Ericha Zanna, ktorého autorom je H.P. Lovecraft. Príbeh opisuje osudové stretnutie chudobného študenta a Zanna, nemého hudobník. Študen sa snaží odhaliť Zannovo tajomstvo, ktorým je jeho vlastná myseľ. Keywords: animovaný film; Hudbra Ericha Zanna; H.P. Lovecraft; Lucia Troppová; 2D; kreslená animácia; smrť; hudba; šialenstvo; husle; animated film; The Music of Erich Zann; H. P. Lovecraft; Lucia Troppova; animated cartoon; death; music; madness; violin Available in digital repository of UTB.
Hudba Ericha Zanna

Krátky animovaný film ktorý je adaptáciou literárneho diela Hudba Ericha Zanna, ktorého autorom je H.P. Lovecraft. Príbeh opisuje osudové stretnutie chudobného študenta a Zanna, nemého hudobník. ...

Troppová, Lucia; Gregor, Lukáš; Zeman, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Vizuální styl akce a jeho aplikace v digitálních médiích
Finkei, Róbert; Kašáková, Eva; Vodička, Richard
2014 - Slovak
Ako by mohol relatívne neznámy umelec zrealizovať výstavu? Ako by ju mohol ponúknuť galériám a kurátorom? Aké komunikačné kanály by mal na to použiť? Ako by prebiehala ich vzájomná komunikácia? Ako by mohol túto komunikáciu ktokoľvek naživo sledovať? Ako by mohli galérie túto výstavu zrealizovať? Ako by ju zároveň mohli prezentovať verejnosti? Ako sa z dizajnéra stáva spolutvorca celého procesu? Celý tento koncept sa môže stať realitou a moja bakalárska práca sa snaží nájsť odpoveď na otázku: "Ako?" Keywords: galerie; kulturní instituce; umělecká výstava; prezentace umění; identita; vizuální identita; digitální média; internet; web stránka; UXD; UI; Eye tracking; galleries; cultural institutions; fine art exhibition; fine art presentation; identity; visual identity; digital media; web page Available in digital repository of UTB.
Vizuální styl akce a jeho aplikace v digitálních médiích

Ako by mohol relatívne neznámy umelec zrealizovať výstavu? Ako by ju mohol ponúknuť galériám a kurátorom? Aké komunikačné kanály by mal na to použiť? Ako by prebiehala ich vzájomná komunikácia? Ako by ...

Finkei, Róbert; Kašáková, Eva; Vodička, Richard
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Sada P.O.P
Glejtek, Branislav; Pecháček, Ivan; Svoboda, Jiří
2014 - Slovak
Bakalářská práce řeší navrhnutí propagačních prostředků pro firmu BePoRez s.r.o. - Cukrárenská výroba Mamina. Obsahem této práce je návrh značky, logotypu a sady P.O.P materiálů určených k propagaci firmy. Sada stojanů je určená k prezentaci značky přímo na místě prodeje ve vlastní firmě a u odběratelů produktů firmy (cukrárny, kavárny, bary, restaurace apod.) Set kromě stojanů obsahuje i obaly pro různé druhy zákusků. Zaujmou konstrukčním i grafickým zpracováním. Teoretická část rozebírá podstatu jednotného vizuálního stylu, merchandisingu, psychologii barev, obalového designu a P.O.P displejů včetně materiálů a technologií. V závěru popisuje současný trh. Praktická část obsahuje návrh a technické parametry značky a logotypu, sady P.O.P obalů a SWOT analýzu zabývající se faktory ovlivňující úspěšnost firmy. Keywords: cukrářství; značka; obal; POP; luxus; patisserie; brand; packaging; luxury Available in digital repository of UTB.
Sada P.O.P

Bakalářská práce řeší navrhnutí propagačních prostředků pro firmu BePoRez s.r.o. - Cukrárenská výroba Mamina. Obsahem této práce je návrh značky, logotypu a sady P.O.P materiálů určených k propagaci ...

Glejtek, Branislav; Pecháček, Ivan; Svoboda, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Magazín o životním stylu
Avuková, Denisa; Dosoudilová, Jana; Illík, Rostislav
2014 - Slovak
Bakalárska práca popisuje vznik a vývoj novín a časopisov na Slovensku. Zameriava sa na zásadné spoločenské, kultúrne a politické udalosti, ktoré mali vplyv na postupné formovanie printových médií do dnešnej podoby. Prieskum smeruje k vývoju ženských a lifestylových magazínov. Popisuje obsahovú a grafickú podobu troch vybraných titulov. V praktickej časti navrhujem autorský magazín o životnom štýle INSPIRE. Keywords: magazín; lifestyle; noviny; časopisy; periodická tlač; magazine; newspaper; journal; periodicals Available in digital repository of UTB.
Magazín o životním stylu

Bakalárska práca popisuje vznik a vývoj novín a časopisov na Slovensku. Zameriava sa na zásadné spoločenské, kultúrne a politické udalosti, ktoré mali vplyv na postupné formovanie printových médií do ...

Avuková, Denisa; Dosoudilová, Jana; Illík, Rostislav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases