Počet nalezených dokumentů: 11938
Publikováno od do

Environmentální program v přírodě Českosaského Švýcarska
Martina Lančaričová; vedoucí práce Petr Anděl
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá návrhem výukového programu, který začleňuje do výuky prožitkovou pedagogiku a environmentální výchovu. Cílem této práce je vytvoření programu pro třetí a čtvrtý ročník základní školy na téma environmentální výchova se zaměřením na Národní park Českosaské Švýcarsko. Klíčová slova: environmentální výchova a vzdělávání Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Environmentální program v přírodě Českosaského Švýcarska

Bakalářská práce se zabývá návrhem výukového programu, který začleňuje do výuky prožitkovou pedagogiku a environmentální výchovu. Cílem této práce je vytvoření programu pro třetí a čtvrtý ročník ...

Martina Lančaričová; vedoucí práce Petr Anděl
Technická univerzita v Liberci, 2014

Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy
Daniel Šimek; vedoucí práce Ivana Honsnejmanová
2014 - český
Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník s názvem Květ zapomnění. V práci je popsána teoreticky a prakticky práce s dětmi při tvorbě divadelního představení (herectví, zpěv, tanec apod.) Součástí práce je fotodokumentace představení. Klíčová slova: osobnostní a sociální výchova; dramatická výchova; děti školního věku Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Divadelní představení jako prostor pro osobnostní a sociální rozvoj žáků 2. stupně základní školy

Práce se zabývá divadlem hraným dětmi jakožto prostředkem pro jejich osobnostní a sociální rozvoj. Zabývá se přípravou a realizací hudební pohádky ochotnického divadelního souboru Nové divadlo Mělník ...

Daniel Šimek; vedoucí práce Ivana Honsnejmanová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal
Klára Štěpánová; vedoucí práce Jan Charousek
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá tvorbou volejbalového tréninkového plánu pro budoucí volnočasové pedagogy. Úkolem této práce bylo navrhnout tréninkový a motivační plán pro děti mladšího školního věku. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje a popisuje pojmy týkajících se tématu této práce, např. beach volejbal, historie plážového volejbalu ve světě a v českých zemích, analýzou klasického a plážového volejbalu a jejich srovnání. Práce obsahuje také průzkum o zájmu sportovních aktivita mezi žákyněmi mladšího školního věku za pomocí dotazníku. Dále také charakterizuje hru a vymezuje pravidla plážového volejbalu. Následně vyjadřuje pojem motivace a období mladšího školního věku dětí. Praktická část se zaměřuje na popis celoročního tréninkového plánu a ukázku tréninkové jednotky. V závěru práce jsou vloženy materiály k tréninkovému plánu (tabulka), ukázka použitého dotazníku a fotodokumentace. Klíčová slova: plážový volejbal; děti školního věku; sportovní trénink Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Tréninkové a motivační plány pro děti mladšího školního věku se zaměřením na plážový volejbal

Bakalářská práce se zabývá tvorbou volejbalového tréninkového plánu pro budoucí volnočasové pedagogy. Úkolem této práce bylo navrhnout tréninkový a motivační plán pro děti mladšího školního věku. ...

Klára Štěpánová; vedoucí práce Jan Charousek
Technická univerzita v Liberci, 2014

Klasické tance a volný čas žáků základních škol
Petra Váňová; vedoucí práce Vladimír Píša
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá Klasickými tanci a jejich působením na žáka základní školy ve volném čase. Teoretická část je zaměřena na taneční výchovu a její začlenění do výuky. Praktická část obsahuje návrhy hudebně pohybových a tanečních her a aplikování tance do výuky. Obsahuje také výzkumnou část, do které spadá dotazník, výzkumné otázky a hodnocení. Klíčová slova: zájmová činnost; děti školního věku; hudebně-pohybová výchova Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Klasické tance a volný čas žáků základních škol

Bakalářská práce se zabývá Klasickými tanci a jejich působením na žáka základní školy ve volném čase. Teoretická část je zaměřena na taneční výchovu a její začlenění do výuky. Praktická část obsahuje ...

Petra Váňová; vedoucí práce Vladimír Píša
Technická univerzita v Liberci, 2014

Textilní techniky ve volnočasových aktivitách mládeže
Šárka Dvořáková; vedoucí práce Hana Valešová
2014 - český
Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit řadu výtvarných úkolů vycházejících z textilních technik určených pro volnočasové aktivity. Součástí práce je ověření úkolů v praxi a jejich zhodnocení. Teoretická část se zaměřuje na historii textilu obecně v regionu, přírodní textilní materiály a historii barvířství. Praktická část popisuje přípravu, pracovní postupy textilních technik a jejich realizaci s fotodokumentací. Závěrem je vyhodnocení realizačních úkolů a výstava vzniklých artefaktů. Klíčová slova: volnočasové aktivity; textilní techniky; pedagogika volného času Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Textilní techniky ve volnočasových aktivitách mládeže

Hlavním cílem bakalářské práce je vytvořit řadu výtvarných úkolů vycházejících z textilních technik určených pro volnočasové aktivity. Součástí práce je ověření úkolů v praxi a jejich zhodnocení. ...

Šárka Dvořáková; vedoucí práce Hana Valešová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Grafické činnosti ve školní družině
Radomíra Stejskalová; vedoucí práce Puchmajerová Lucrezia Škaloudová
2014 - český
Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného programu, kterého se zúčastnily děti v rámci odpoledních aktivit ve školní družině při základní škole. Cílem bylo navrhnout a realizovat výtvarný program zaměřený na grafické techniky pro děti ve školní družině. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám pojmy, které souvisí s náplní a činnostmi ve školní družině. Také se věnuji grafickým technikám. Praktická část obsahuje popis realizace grafických činností a vyhodnocení programu. Klíčová slova: školní družina; grafické techniky Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Grafické činnosti ve školní družině

Bakalářská práce pojednává o realizaci výtvarného programu, kterého se zúčastnily děti v rámci odpoledních aktivit ve školní družině při základní škole. Cílem bylo navrhnout a realizovat výtvarný ...

Radomíra Stejskalová; vedoucí práce Puchmajerová Lucrezia Škaloudová
Technická univerzita v Liberci, 2014

Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí
Martin Frkal; vedoucí práce Jiří Lubina
2014 - český
Tato bakalářská práce se zabývá základními principy štíhlé výroby a jejich aplikací v oblasti řízení výroby. Zpracovávané téma s názvem Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí se specializuje na řízení a optimalizaci výrobních procesů v tomto podniku, zvláště pak návrhy na zvýšení produktivity a efektivnosti výroby zaváděním moderních metod řízení. Současně objasňuje správnost používání vybraných metod a vhodnost jejich užití v různých systémech řízení výroby. Využil jsem zejména metody Kanban, SMED a nástroje JIT, 5S. Klíčová slova: výrobní management; produktivita; výrobní procesy Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov nad Ploučnicí

Tato bakalářská práce se zabývá základními principy štíhlé výroby a jejich aplikací v oblasti řízení výroby. Zpracovávané téma s názvem Racionalizace výrobních procesů ve firmě Interkov s.r.o. Benešov ...

Martin Frkal; vedoucí práce Jiří Lubina
Technická univerzita v Liberci, 2014

Návrhy tisku na ložní prádlo ve spolupráci s firmou Matějovský
Kristýna Vaníčková; vedoucí práce Jan Heger
2014 - český
Bakalářská práce obsahuje podklady pro realizaci digitálního tisku na povlečení ve spolupráci s firmou Matějovský. Návrhy byly nejdříve tvořeny ručně, akvarelem a poté byly upravovány v programu Adobe Photoshop CS 6. Po výtvarném a technologickém zpracování návrhů došlo k realizaci vybraného desénu. Klíčová slova: textilní design; bytové textilie; potisky textilií Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Návrhy tisku na ložní prádlo ve spolupráci s firmou Matějovský

Bakalářská práce obsahuje podklady pro realizaci digitálního tisku na povlečení ve spolupráci s firmou Matějovský. Návrhy byly nejdříve tvořeny ručně, akvarelem a poté byly upravovány v programu Adobe ...

Kristýna Vaníčková; vedoucí práce Jan Heger
Technická univerzita v Liberci, 2014

Pevnost hybridního spoje v závislosti na teplotě zálisku
Vojtěch Dittrich; vedoucí práce Aleš Ausperger
2014 - český
Tato práce pojednává o vlivu teploty kovového zálisku na pevnost hybridního spoje. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis technologie vstřikování a na faktory ovlivňující pevnost hybridního spoje. Experimentální část popisuje zkoušku pevnosti hybridního spoje na trhacím stroji. V závěru práce jsou uvedeny získané výsledky. Klíčová slova: vstřikování plastů; tváření plastů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Pevnost hybridního spoje v závislosti na teplotě zálisku

Tato práce pojednává o vlivu teploty kovového zálisku na pevnost hybridního spoje. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis ...

Vojtěch Dittrich; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2014

Optimalizace konstrukce plastového dílu
Jiří David; vedoucí práce Aleš Ausperger
2014 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace konstrukce plastového dílu - držáku sluneční clony. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická část je zaměřena na popis technologie vstřikování plastů, objasnění zásad konstrukce plastových dílů a rozbor vznikajících vad. Experimentální část je zaměřena na popis postupu při optimalizaci konstrukce dílu. Změny na konstrukci byly prováděné na základě výsledků simulací vstřikovacího procesu v programu Cadmould. V simulačním softwaru byly dále upraveny také vstřikovací podmínky. V závěru práce jsou poté uvedeny získané výsledky. Klíčová slova: vstřikování plastů; tváření plastů Dostupné registrovaným uživatelům v Univerzitní knihovně TUL
Optimalizace konstrukce plastového dílu

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace konstrukce plastového dílu - držáku sluneční clony. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a experimentální část. Teoretická ...

Jiří David; vedoucí práce Aleš Ausperger
Technická univerzita v Liberci, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze