Počet nalezených dokumentů: 328
Publikováno od do

Solowův model hospodářského růstu
Voňková, Kateřina,
2005 - český
Klíčová slova: Modely ekonomické; Práce bakalářské; ekonomický růst; Solow, Robert Merton, 1924- Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Solowův model hospodářského růstu

Voňková, Kateřina,
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche
Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
2005 - český
Klíčová slova: zahraniční kapitál; obchodní společnosti; vzdělávací programy; podnikové vzdělávání; odborné vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deilotte & Touche

Motlová, Veronika; Kopecký, Martin,
Univerzita Karlova, 2005

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci
Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
2005 - český
Klíčová slova: daňové úřady; sociální komunikace; Vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové správy ke komunikaci

Bardonková, Miroslava; Štěpánek, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2005

Osobní rozvoj
Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
2005 - český
Klíčová slova: Organizace a řízení; Rozvoj osobnosti; Vzdělávání dospělých Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Osobní rozvoj

Polák, Tomáš,; Mužík, Jaroslav,
Univerzita Karlova, 2005

Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků
Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
2005 - český
Klíčová slova: Konkurs; lidský kapitál; personální management; přijímací pohovory; Pracovníci Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků

Růžičková, Miroslava; Kocianová, Renata,
Univerzita Karlova, 2005

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu
Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
2005 - český
Klíčová slova: personální management; empirické výzkumy; odborné vzdělávání; zdravotní sestry; Zdravotnictví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu

Jungová-Feiklová, Lucie; Reichl, Jiří
Univerzita Karlova, 2005

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného
Skolková, Linda; Pálka, Peter,
2005 - český
Klíčová slova: Bakalářské práce - ÚISK; Mezinárodní desetinné třídění; Selekční jazyky; Třídění bibliologické; Věcné pořádání; Živný, Ladislav Jan Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava Jana Živného

Skolková, Linda; Pálka, Peter,
Univerzita Karlova, 2005

Reaction functions of the CNB and the NBS
Miklovič, Michal,; Hlaváček, Michal
2005 - anglický
Klíčová slova: Česká národní banka; Česko; Národní banka Slovenska; Politika měnová; Práce bakalářské; Slovensko Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Reaction functions of the CNB and the NBS

Miklovič, Michal,; Hlaváček, Michal
Univerzita Karlova, 2005

Možnosti a meze vzdělávání seniorů v České republice
Maloveczká, Andrea; Beneš, Milan
2005 - český
Myšlenka zvolit si jako téma bakalářské práce možnosti a meze vzdělávání seniortJ v České republice se zrodila v době, kdy se v tomto životním období ocitli moji prarodiče. Bylo zřejmé, že s možnostmi, které se jim nabízejí, nejsou příliš spokojeni. V té době jsem si uvědomila, že zpasob prožívání poslední životní etapy souvisí s osobními dispozicemi jedince na straně jedné a na straně druhé se společností, její nabídkou - možnostmi, které skýtá, a aktivitami směřujícími k senioram. Nemá-Ii být pojem naplnění a kvalita života jen prázdnou frází, měl by mít člověk možnost uspokojovat své fyziologické, psychické a sociální potřeby po celý život, jeho poslední etapu nevyjímaje. Klíčová slova: Senioři; Vzdělávání Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti a meze vzdělávání seniorů v České republice

Myšlenka zvolit si jako téma bakalářské práce možnosti a meze vzdělávání seniortJ v České republice se zrodila v době, kdy se v tomto životním období ocitli moji prarodiče. Bylo zřejmé, že s ...

Maloveczká, Andrea; Beneš, Milan
Univerzita Karlova, 2005

Sustainability of the U. S. current account deficit
Hanzlík, Viktor; Mertlík, Pavel
2005 - anglický
Klíčová slova: Bilance platební; Deficit; Práce bakalářské; Účty; USA Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sustainability of the U. S. current account deficit

Hanzlík, Viktor; Mertlík, Pavel
Univerzita Karlova, 2005

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze