Počet nalezených dokumentů: 84
Publikováno od do

Measurement attest of M0 - STM1
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - anglický
Scope of the document is to provide required test results as demanded in order No 23/14 Attachment – paragraph 6 – bullet 7. Klíčová slova: METIS mirror Mé - STM Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Measurement attest of M0 - STM1

Scope of the document is to provide required test results as demanded in order No 23/14 Attachment – paragraph 6 – bullet 7.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Optimalizace a testování ITO vrstev
Hlubuček, Jiří
2016 - český
Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však nepřesáhla 40 °C. Rychlost odprašování je relativně vysoká, proto byly použity relativně nízké výkony primárního iontového děla (KDC). Optimalizovala se příprava bez i s použitím asistenčního iontového děla (IBAD) s kyslíkovým nebo kyslíkovo-argonovým výbojem. Rychlost depozice určena podle krystalového monitoru (CRY), reálná se mírně liší podle typu depozice. Tloušťky vrstev určeny na základě měření elipsometru. Odpor měřen přiložením kontaktů na okraje vzorku v prostředku podél homogenní tloušťky vrstvy. This report deals with ITO (indium tin oxide) deposition by ion-beam sputtering, and was custom-made for Crytur. All the depositions were performed at room temperature (i.e. without heating). Optimalization of ITO thin films was made without as well as with the assistant ion beam using oxygen or argon-oxygen discharge. Deposition rate was tracked in-situ by quartz crystal monitor. More precise determination of the film thickness was made after deposition by spectroscopic ellipsometry. Electrical resistance was also evaluated.\n Klíčová slova: ITO; IBS; IBAD; sputtering process development Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Optimalizace a testování ITO vrstev

Všechny depozice ITO probíhaly za pokojové teploty na BK7 substrát tloušťky 80 mm. Během, někdy i po depozici, se teplota v komoře mírně zvyšovala především při použití asistenčního děla, nikdy však ...

Hlubuček, Jiří
Ústav fyziky plazmatu, 2016

NEOSTEL Fly-Eye Optics Alignment Aid System (AAS) - design
Budasz, Jiří; Lédl, Vít; Pleštil, Jan; Steiger, Kateřina; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Veselý, Martin; Vít, T.
2016 - anglický
The aim of this document is to describe the design of the Fly-Eye Optics Alignment Aid System. Klíčová slova: laser source; Alignment; References; FEM analysis Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
NEOSTEL Fly-Eye Optics Alignment Aid System (AAS) - design

The aim of this document is to describe the design of the Fly-Eye Optics Alignment Aid System.

Budasz, Jiří; Lédl, Vít; Pleštil, Jan; Steiger, Kateřina; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Veselý, Martin; Vít, T.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

METIS mirror M0 FM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - anglický
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22. Klíčová slova: METSI M0 FM mirror Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
METIS mirror M0 FM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, FM version. The mirror has a unique numbering M0-C19-22.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.
Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
2016 - anglický
The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several parts:\n• Optical design and its tolerance analysis\n• Ghost image analysis\n• Stray light analysis\n• Mechanical design and FEM analysis Klíčová slova: Alignment Collimator; NEOSTEL; Optical design Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
NEOSTEL Collimator Realization Detailed Optical Design.

The aim of this document is to describe the optical design of the Alignment Collimator for the NEOSTEL telescope. The document describes proposed optical and mechanical design. It consists of several ...

Melich, Radek; Steiger, Lukáš; Václavík, Jan; Vít, T.
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Vývoj difuzoru slunečního záření.
Pintr, Pavel
2016 - český
Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby fotovoltaické elektrárny a tím zjišťování její účinnosti a spolehlivosti. V průběhu projektu jsme se potýkali s nepřízní počasí.plánované 2 týdny na měření vyšly na deštivé období a tuto část projektu bylo třeba prodloužit. 1. V souladu s projektem bylo začato detailní analýzou dříve naměřených dat, které jsme dodali zpracovateli. Byla předpokládána příčina vadného chování. 2. Byly navrženo 6 variant optických difuzorů (modifikace víčka stávající krabičky), byla provedena simulace chování difuzoru a byla předána zpráva s protokoly o simulaci v programu Zemax. Výsledky jsem konzultoval se zpracovatelem a protože nebyl zcela jednoznačný kandidát na výsledný prototyp, rozhodli jsme se vyrobit 2 prototypy optických difuzorů. Výstupem byly CAD návrhy difuzoru ve formátu STEP7. Theoretically attainable productions of photovoltaic plants depend on the quality of solar sensors. We can determine an effeciency and reliability of photovoltaic plants with them. We introduce optical simulation of the original solution of solar sensor in software Optic Studio 15.5 Zemax. We propose new diffuser shape of solar sensor according to our analyse. We\ndescribe a development of first prototypes and their testing in the real conditions. Klíčová slova: solar diffuser; optical analyse; pyranometer Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Vývoj difuzoru slunečního záření.

Cílem projektu bylo vyrobit prototypy opticky vyhovujících víček pro senzory osvitu a připravit podklady pro výrobu. Na přesnosti čidla osvitu závisí přesnost teoreticky dosažitelné výroby ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Measurement of camera spectral response
Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
2016 - anglický
Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light beam from monochromator will be fed into perpendicular port. Sensor of the camera sensor will be therefore uniformly illuminated by diffused light from monochromator. Proposed FWHM of the monochromator is 15 nm as a trade-off between light intensity provided by monochromator and deformation of spectral characteristic (Picture XY). Diameter of the integrating sphere has to be larger than 100 mm to ensure uniform illumination over sensor area. Klíčová slova: Camera spectral response Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Measurement of camera spectral response

Spectral response of the camera will be measured using monochromator in conjunction with an integration sphere. Camera without objective will be placed in one port of the integrating sphere and light ...

Melich, Radek; Václavík, Jan; Žídek, Karel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

METIS mirror M0 EQM
Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
2016 - anglický
Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, EQM version. The mirror has a unique numbering M0-C09-12. Klíčová slova: METIS mirror Mé EQM Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
METIS mirror M0 EQM

Scope of the document is to provide required test results with respect to the structure of M0 mirror, EQM version. The mirror has a unique numbering M0-C09-12.

Lédl, Vít; Melich, Radek; Vít, Tomáš
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.
Pintr, Pavel
2016 - český
Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 mm, případně 23 mm. Nedokáže zachytit potřebný detail. V současné době je řešeno osvětlení pomocí LED čipu na provozním světelném toku 5500 lm a difuzorem. Ke zvýšení ostrosti hran je požadováno kolimované světlo. Pozadí by mělo být co nejvíce homogenní horizontálně (podél strunové elektrody). Osvětlení by mělo být vysoké kvůli potřebě krátkého expozičního času pro monitorování rychlých dějů. The company Elmarco uses a classical commercial objective with a focal length of 200 mm for a detection of shape of Taylor´s cone. This system displays a scene with the horizontal size of 23 mm and doesn´t show a scene with a required detail. The commercial solutions don´t exist for the long working distances of 550 mm. We prepared optical solutions of conversion\nlens and the one solution of a main objective. These optical solutions should fulfill required optical parameters. Klíčová slova: optical design; objective; optimization Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Návrh konceptů řešení předsádky pro zařízení OptoNS.

Pro vyhodnocení detailů (tvar Taylorova kuželu) využívá firma Elmarco, a. s., komerční objektiv Nikon AF Nikkor 200 mm f/4D IF-ED. Tento systém je schopen zobrazit scénu v horizontální velikosti 33 ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2016

Návrh a testování optického elementu Eltodo pro dopravní tabule
Pintr, Pavel
2015 - český
Ve zprávě je popsán design jednotlivých optických elementů podle třídy B6 normy ČSN EN 12966 -1. Dále bylo provedeno testování 1 ks prototypu podle výkonu vyzařování, rovnoměrnosti světla a barevného The report describes the design of individual optical elements according to class B6 standard EN 12966 -1. Further testing was performed 1 pc prototype by exercising emission uniformity of light and color Klíčová slova: optical elements; transport boards Plné texty jsou dostupné na vyžádání prostřednictvím repozitáře Akademie věd.
Návrh a testování optického elementu Eltodo pro dopravní tabule

Ve zprávě je popsán design jednotlivých optických elementů podle třídy B6 normy ČSN EN 12966 -1. Dále bylo provedeno testování 1 ks prototypu podle výkonu vyzařování, rovnoměrnosti světla a ...

Pintr, Pavel
Ústav fyziky plazmatu, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze