Počet nalezených dokumentů: 323
Publikováno od do

Utilization of alpha nickel hydroxide in alkaline accumulators
Máca, T.; Nezgoda, L.; Špachman, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Barath, P.; Vrbický, J.; Špičák, P.; Jirák, T.
2009 - anglický
Nickel hydroxide is used as an electrochemically active component of accumulator masses for positive electrode of Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Zn alkaline accumulators. Klíčová slova: alkaline accumulators Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Utilization of alpha nickel hydroxide in alkaline accumulators

Nickel hydroxide is used as an electrochemically active component of accumulator masses for positive electrode of Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Zn alkaline accumulators.

Máca, T.; Nezgoda, L.; Špachman, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Barath, P.; Vrbický, J.; Špičák, P.; Jirák, T.
Ústav anorganické chemie, 2009

Aprotic gel polymer electrolytes
Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Krejza, O.
2008 - anglický
The systematic research of gel polymer electrolytes started in the days of 1st and 2nd Lithium Battery Meetings in Italy. The idea was rather unique - to "thicken" an aprotic solution of lithium sall with an inert polymer. Aprotické gelové polymerní elektrolyty. Klíčová slova: gel polymer electrolytes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Aprotic gel polymer electrolytes

The systematic research of gel polymer electrolytes started in the days of 1st and 2nd Lithium Battery Meetings in Italy. The idea was rather unique - to "thicken" an aprotic solution of lithium sall ...

Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Krejza, O.
Ústav anorganické chemie, 2008

Galvanic deposition of metals with electrocatalytic properties
Knotek, T.; Kunovjánek, M.; Barath, Peter; Vondrák, Jiří
2008 - anglický
This work deals with problems of preparations galvanic deposition of metals formation alloys emphasis. Galvanotechnické vylučování kovů majících elektrokatalytické vlastnosti. Klíčová slova: special electrochemical components Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Galvanic deposition of metals with electrocatalytic properties

This work deals with problems of preparations galvanic deposition of metals formation alloys emphasis.


Galvanotechnické vylučování kovů majících elektrokatalytické vlastnosti.

Knotek, T.; Kunovjánek, M.; Barath, Peter; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

The electrochemical redox processes in methacrylate-based polymer electrolytes – study on microelectrodes
Nádherná, Martina; Reiter, Jakub
2008 - anglický
In our recent project we have investigated electrochemical behaviour of ferrocene in liquid and polymer aprotic electrolytes using various electrochemical methods. The apparent diffusion coefficients were determined for propylene carbonate and poly(ethyl methacrylate)-propylene carbonate medium. Thank to optimised electrolyte composition, the polymerisation lowers the mobility of ferrocene only by 15 – 50 times contrary to previously studied PMMA-PC (Superacryl-based) electrolytes, where approx. three order decrease of diffusion coefficients was found. V tomto projektu jsme studovali elektrochemické chování ferrocenu v kapalných a v polymerních aprotických elektrolytech s využitím různých elektrochemickým metod. Hodnoty difúzních koeficientů ferrocenu byly stanoveny pro propylenkarbonát a pro polymerní elektrolyt poly(ethyl methakrylát)-propylen karbonát. Díky optimalizaci složení elektrolytu, polymerizace snížila mobilitu ferrocenu jen 15 – 50krát ve srovnání s dříve používaným PMMA-PC elektrolytem (na bázi Superakrylu), kde byl pokles difúzního koeficientu asi o tři řády. Klíčová slova: polymer aprotic electrolytes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
The electrochemical redox processes in methacrylate-based polymer electrolytes – study on microelectrodes

In our recent project we have investigated electrochemical behaviour of ferrocene in liquid and polymer aprotic electrolytes using various electrochemical methods. The apparent diffusion coefficients ...

Nádherná, Martina; Reiter, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

Presence of hyrogen peroxide in SnO2 thin films preparation
Macalík, M.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
2008 - anglický
Tin dioxide, SnO2, is a semiconductor exhibiting good electric conductivity, optical transparency and reflectivity in infrared irradiation. Good transparency is connected to the 3 eV width of the band gap. Přídavek peroxidu vodíku při přípravě tenkých vrstev SnO2. Klíčová slova: nanosized or layered material Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Presence of hyrogen peroxide in SnO2 thin films preparation

Tin dioxide, SnO2, is a semiconductor exhibiting good electric conductivity, optical transparency and reflectivity in infrared irradiation. Good transparency is connected to the 3 eV width of the band ...

Macalík, M.; Sedlaříková, M.; Vondrák, Jiří
Ústav anorganické chemie, 2008

Carbon based electrode materials for supercapacitors
Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
2008 - anglický
Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles. Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory. Klíčová slova: special electrochemical components Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Carbon based electrode materials for supercapacitors

Research into supercapacitors is divided into two main spheres according their energy storage principles.


Elektrodové materiály na bázi uhlíku pro superkapacitory.

Dvořák, P.; Vognar, J.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.
Ústav anorganické chemie, 2008

Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition
Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
2008 - anglický
Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and gama. Přídavek kobaltu do hydroxidů niklu připravených elektrodeposicí. Klíčová slova: accumulators Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Cobalt aditives in nickel hydroxide prepared by electrodeposition

Nickel hydroxide is the basic material for positive electrode of alkaline accumulators as Ni-Cd, Ni-MH and Ni-Fe. The three modification of nickel hydroxide is known, alpha, beta and ...

Vrbický, J.; Špičák, P.; Svoboda, V.; Vondrák, Jiří; Sedlaříková, M.; Kazelle, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Spolehlivost analytických metod
Plzák, Zbyněk
2008 - český
Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat pozornost. Analytical laboratories are nowadays forced to apply quality assurance procedures such as method validation, quality control, metrological traceability, evaluation of measurement uncertainty under systematic quality management to have quality of their measurement results under control. Klíčová slova: analytical method; environment Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Spolehlivost analytických metod

Výsledky mezilaboratorních experimentů ukazují, že dosažení a udržení požadované kvality výsledků v chemických a klinických laboratořích je komplexní problém, kterému je stále nutno věnovat ...

Plzák, Zbyněk
Ústav anorganické chemie, 2008

Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic
Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
2008 - český
Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou. Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Antibakteriální účinek Ag vrstev nanesených na vnitřní povrch PVC hadic

Jedním z problémů je tvorba biofilmů na neozářených vnitřních površích PVC hadic, kterými cirkuluje voda mezi bazénem a filtrační a fotokatalytickou čisticí jednotkou.

Krýsa, J.; Šubrt, Jan; Balcarová, J.
Ústav anorganické chemie, 2008

Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes
Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
2008 - anglický
New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with 2-ethoxyethyl methacrylate (EOEMA) and poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate (EGMEMA) as pure cationically conducting Li+ or H+ electrolytes and covalently bonded carboxylic group. For the conductivity improvement, a set of electrolytes with embedded aprotic solvent (propylene carbonate PC or N,N-dimethylformamide DMF) was prepared. Přímou radikálovou síťující polymerizací byly připraveny nové polymerní elektrolyty s kovalentně vázanými anionty na bázi methakrylátů, kopolymery kyseliny methakrylové (MA) nebo methakrylanu lithného (LiMA) s 2-ethoxyethylmethakrylátem (EOEMA) nebo s ethylenglykolmethylether methakrylátem (EGMEMA), jako čistě iontové vodiče s pohyblivými H+ nebo Li+ ionty a kovalentně vázaným karboxylovým aniontem. Pro zvýšení vodivosti těchto binárních kopolymerů byla připravena řada elektrolytů s ukotveným aprotickým rozpouštědlem (propylenkarbonát, PC nebo N,N-dimethylformamid, DMF). Klíčová slova: electrolytes Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Li+ and H+ single-ion conducting polymer electrolytes

New single-ion conducting electrolytes based on methacrylates were prepared using direct, radically initiated polymerisation: copolymers of methacrylic acid (MA) or lithium methacrylate (LiMA) with ...

Reiter, Jakub; Michálek, Jiří; Přádný, Martin; Chmelíková, Dana; Širc, Jakub
Ústav anorganické chemie, 2008

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze