Počet nalezených dokumentů: 1806
Publikováno od do

NMR-based metabolomic analysis of blood plasma as a pancreatic cancer diagnostic tool
Michálková, Lenka
2022 - anglický
In this work, 1H NMR metabolomic analysis of blood plasma was used as an alternative diagnostic tool of PC. The concentration profile of 58 metabolites was used to discriminate PC patients from long-term T2DM patients and healthy controls. Based on successful discrimination, a specific biomarker panel of eight metabolites was proposed. Klíčová slova: pancreatic cancer; diagnostic tool; NMR-based metabolomic analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
NMR-based metabolomic analysis of blood plasma as a pancreatic cancer diagnostic tool

In this work, 1H NMR metabolomic analysis of blood plasma was used as an alternative diagnostic tool of PC. The concentration profile of 58 metabolites was used to discriminate PC patients from ...

Michálková, Lenka
Ústav chemických procesů, 2022

Chemické složení a zdroje atmosférických aerosolů na pozaďové stanici Frýdlant
Lhotka, Radek; Pokorná, Petra; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Arora, S.; Poulain, L.; Hermann, H.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
2022 - anglický
This study assesses the variability of organic aerosol (OA) sources monitored at the rural background site Frýdlant. Non-refractory PM1 was evaluated in two seasons of\n2021. The positive matrix factorization with the multi-linear engine was used to determine the sources of OA at Frýdlant site, with four factors resolved both in winter and\nsummer. Klíčová slova: organic aerosols; positive matrix factorization with multi-linear engine; non-refractive aerosol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Chemické složení a zdroje atmosférických aerosolů na pozaďové stanici Frýdlant

This study assesses the variability of organic aerosol (OA) sources monitored at the rural background site Frýdlant. Non-refractory PM1 was evaluated in two seasons of\n2021. The positive matrix ...

Lhotka, Radek; Pokorná, Petra; Vodička, Petr; Zíková, Naděžda; Ondráček, Jakub; Arora, S.; Poulain, L.; Hermann, H.; Schwarz, Jaroslav; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2022

Planetary Boundari Layer Effect on Vertical Transport of Black Carbon Concentration under Different Meteorological Conditions
Julaha, Kajal; Zíková, Naděžda; Mbengue, Saliou; Ždímal, Vladimír
2022 - anglický
In the present study, we analyzed the impact of equivalent black carbon (eBC) aerosols at two different heights (4 m and 230 m) on the PBL height under different \nmetrological conditions such as clear sky, foggy (visibility ≤ 1km), and hazy days (visibility ≤ 8km during the non-fog day), high relative humidity, temperature, and \nobservational data, also, diurnal and seasonal variability was evaluated. Klíčová slova: PBL -eBC interaction; 250m-meteorological tower; meteorology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Planetary Boundari Layer Effect on Vertical Transport of Black Carbon Concentration under Different Meteorological Conditions

In the present study, we analyzed the impact of equivalent black carbon (eBC) aerosols at two different heights (4 m and 230 m) on the PBL height under different \nmetrological conditions such as ...

Julaha, Kajal; Zíková, Naděžda; Mbengue, Saliou; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2022

10leté monitorování oxidačního stresu u osob profesionálně exponovaných nanočásticím pomocí neinvazivních metod
Pelclová, D.; Ždímal, Vladimír
2022 - český
Markery oxidačního stresu mohou být dostupnou metodou k monitorování efektu při inhalaci nanočásticím v pracovním prostředí, lze přitom využít neinvazivního odběru tekutin. Vzhledem k experimentálním studiím i výsledkům studií u pacientů s inhalačníexpozicí karcinogennímu SiO2 a azbestu je potřebné monitorovat expozici kromě měření \naerosolů v ovzduší také tímto expozičním testem z biologického materiálu. Minimální velikost skupiny je 20 pracovníků a 20 kontrolních osob ze stejné lokality. Doporučujeme \nvyšetřit alespoň jeden marker oxidace lipidů, nukleových kyselin a proteinů. Vhodné načasování je po směně na konci týdne, kdy markery oxidačního stresu ve všech třech \nbiologických tekutinách odrážejí jak akutní, tak chronický efekt expozice. Elemental contents were analyzed by scanning electron microscopy/energy dispersive X-ray spectroscopy (SEM /EDS). The total particle number concentration \nranged from 1.98x104 to 5.4x105/cm3 and the nanoparticle fraction was 40-95%. Panels of oxidative stress biomarkers in the form of lipids, nucleic acids and protein damage were analyzed in exhaled breath condensate (EBC), plasma and urine pre-shift and post-shift using liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS /MS). Markers for oxidation of lipids, nucleic acids, and proteins in EBC and plasma were already elevated in pre-shift samples (p < 0.05) of workers compared to controls and showed additional post-shift elevation. The best time to collect all samples is post-shift at the end of the work week. Then, markers of oxidative stress in all three \nbiological fluids, including urine, reflect both acute (cross-shift) and chronic effects of exposure. Klíčová slova: monitoring; nanoparticles; oxidative stress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
10leté monitorování oxidačního stresu u osob profesionálně exponovaných nanočásticím pomocí neinvazivních metod

Markery oxidačního stresu mohou být dostupnou metodou k monitorování efektu při inhalaci nanočásticím v pracovním prostředí, lze přitom využít neinvazivního odběru tekutin. Vzhledem k experimentálním ...

Pelclová, D.; Ždímal, Vladimír
Ústav chemických procesů, 2022

Change in Size-Resolved Filtration Efficiency of Respirators after Decontamination/Disinfection Treatments
Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Dřevínek, M.; Otáhal, P.; Vošáhlík, J.
2022 - anglický
Furthermore, during COVID pandemic many people were using the PPEs for longer time than it was suggested by the manufacturer or tried to use home-made or web \ncommunity recommended decontamination/disinfection/antiviral treatments. Such treatments may severely destroy the structure of the filtration material and alter the \nfiltration properties as compared to the original piece of the PPE and thus not protect the wearer properly against harmful particles. This work aims to estimate the change in the \nsize-resolved filtration efficiency of different respirators after application of selected decontamination/disinfection treatments. Klíčová slova: respirators; size-resolved FE; decontamination Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Change in Size-Resolved Filtration Efficiency of Respirators after Decontamination/Disinfection Treatments

Furthermore, during COVID pandemic many people were using the PPEs for longer time than it was suggested by the manufacturer or tried to use home-made or web \ncommunity recommended ...

Ondráček, Jakub; Ondráčková, Lucie; Dřevínek, M.; Otáhal, P.; Vošáhlík, J.
Ústav chemických procesů, 2022

Analýza materiálových toků textilních odpadů v České Republice
Shtukaturova, Anastasia
2022 - anglický
Objemy textilních odpadů se v posledních desetiletích neustále zvyšují kvůli nadměrné spotřebě textilních výrobků v souvislosti s nízkonákladovou rychlou módou, rostoucí populací a vyšší životní úrovní obyvatelstva. Jak samotný textilní průmysl, tak i textilní odpady přispívají ke znečišťování životního prostředí a produkci skleníkových a odpadních plynů. V roce 2020 EU přijala nový Akční plán pro oběhové hospodářství, zásady kterého musí být implementovány do legislativy každého členského státu. Hlavními cílí Akčního plánu jsou šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů a maximalizace recyklace všech druhů využitelných odpadů, včetně textilních. Proto se v České Republice v roce 2021 vstoupil v platnost nový odpadový zákon vycházející ze zásad Akčního plánu. Nový zákon o nakládání s odpady určuje důležité změny pro nakládání s textilními odpady v zemi. Pro zjištění současného stavu s textilními odpady byla vytvořena analýza materiálových toků. Výsledky ukázaly, že produkce průmyslových textilních odpadů byla 70 405 tun v roce 2010 a 87 840 tun v roce 2019, takže u tohoto druhu textilního odpadu tedy nedošlo k velkému nárůstu. Produkce textilních odpadů z domácností byla 37 393 tun v roce 2019 a je téměř desetkrát vyšší ve srovnání s rokem 2010. Navíc provedené analýzy vzorků směsného komunálního odpadu (SKO) ukázaly, že SKO obsahuje kolem 7 % různých druhů použitých textilií, které mohou být vhodné k recyklaci. Získané výsledky potvrzují, že Česká republika zatím není dostatečně připravena na plnění cílů Akčního plánu v případě textilních odpadů, a to kvůli jeho neustále rostoucím objemům a chybějícím recyklačním technologiím\n Volumes of textile waste have been continuously increasing over last few decades because of the overconsumption of textile products linked to low-cost fast fashion, growing population and higher living standards. Both textile industry and waste generation contribute to environmental pollution and production of greenhouse and waste gases. In 2020, the EU adopted the new Circular Economy Action Plan (CEAP) for the transition to the circular economy where the waste considers to be a valuable resource. Principles of the CEAP need to be implemented into the legislation of each Member state. In the Czech Republic, a new waste treatment law based on the CEAP was adopted in 2021. The new waste treatment law determines important changes for the textile waste treatment in the country. To prepare the Czech Republic for these significant changes, a material flow analysis (MFA) was created to determine the current state with textile waste streams. The results showed that the production of industrial textile waste was 70 405 tons in the year 2010 and 87 840 tons in the year 2019, so there is no big increase for this type of textile waste. The production of textile waste from households was 37 393 tons in the year 2019 and it is almost ten times higher in a comparison with the year 2010. Moreover, the analysis of municipal solid waste (MSW) samples showed that they contained about 7% of different types of used textiles which may be suitable for recycling. Obtained results confirm that the Czech Republic is not enough prepared for meeting the objectives of the CEAP in a case of textile waste because of its constantly growing volumes and lack of recycling technologies.\n\n Klíčová slova: textile waste streams; analysis; new waste treatment law Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Analýza materiálových toků textilních odpadů v České Republice

Objemy textilních odpadů se v posledních desetiletích neustále zvyšují kvůli nadměrné spotřebě textilních výrobků v souvislosti s nízkonákladovou rychlou módou, rostoucí populací a vyšší životní ...

Shtukaturova, Anastasia
Ústav chemických procesů, 2022

Matematické modelování transportu tepla a hmoty v rotační peci
Kozakovič, M.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
2022 - český
Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo porovnat výsledky 1D modelu transportu s diskrétním částicovýmmodelem rotační pece s přímým ohřevem v laboratorním měřítku. Dalším cílem bylo prozkoumat vliv počtuzvedáků na vytvoření aktivního povrchu částic ve vznosu, který umožňuje účinný transport tepla.Studovaná rotační pec je válec se sklonem 4° o délce 0,5 m a průměru 0,108 m s pravidelně uspořádanýmizvedáky na vnitřní straně. Teplo je do rotační pece dopravováno horkým vzduchem na vstupu. Materiál v rotačnípeci tvoří kulovité částice o průměru 1 milimetr. Rychlost otáčení rotační pece je 21,5 otáček za minutu. Prokaždou simulaci bylo provedeno 20 otáček. Simulace byly provedeny metodou diskrétních prvkůimplementovanou v open-source kódu LIGGGHTS.Účinný přenos tepla je umožněn především velkým množstvím částic ve vznosu, které jsou ohřívány vháněným teplýmvzduchem. Na začátku bylo zjištěno, že klíčovým parametrem, který řídí množství částic v plynnémrežimu, je počet zvedáků a jejich geometrie. Dále bylo zjištěno, že v pravé části základny válce se vytváří oblast,do které se částice vypadávající ze zvedáků nedostanou. Tento jev je způsoben dynamikou transportu částic,neboť částice se neudržují v aktivní fázi a vlivem gravitace se rychle pohybují ke dnu. Účinek této zóny jenegativní, protože horký vzduch proudí bez odporu, což brání účinnému ohřevu systému. The main objective of this research was to compare the results of the proposed 1D transport model with numerical simulations of mass transport in a direct-heat rotary kiln at laboratory scale. Another objective was to investigate the effect of the number of flights on the formation of an active particle surface in the airborne phase, which enables efficient heat transport. The studied rotary kiln is a low-angle cylinder with a length of 0.5 meter and a diameter of 0.108 meter with regularly arranged flights on the inside. The heat is transported into the rotary kiln by hot air at the inlet. The load in the rotary kiln consists of spherical particles with 1 millimeter diameter. The rotary kiln rotation speed is 21.5 rpm. For each simulation, 20 rotations were performed. The Discrete Element Method implemented in an open-source code LIGGGHTS was used for simulations.Efficient heat transfer is made possible primarily by the large number of particles in the airborne phase, which are heated by the warm air blowing in. To begin with, the number of flights and their geometry were found to be a key parameter controlling the amount of particles in the gaseous regime. It was also found that an area in the right part of the base of the cylinder is formed which is not reached by particles from the flights. This phenomenon is due to the dynamics of particle transport, as the particles are not maintained in the active phase and move rapidly towards the load due to gravity. In conclusion, the effect of this zone is negative, as hot air flows through it without resistance, preventing the system from heating effectively. Klíčová slova: DEM; rotary kiln; heat transport; 1D model Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Matematické modelování transportu tepla a hmoty v rotační peci

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo porovnat výsledky 1D modelu transportu s diskrétním částicovýmmodelem rotační pece s přímým ohřevem v laboratorním měřítku. Dalším cílem bylo prozkoumat vliv ...

Kozakovič, M.; Havlica, Jaromír; Huchet, F.
Ústav chemických procesů, 2022

Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů
Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Hušek, Matěj; Komárek, M.; Vítková, M.; Pohořelý, Michael
2022 - český
Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních polutantů. Jedním z postupů úpravy/zpracování kalů před použitím na půdě je jejich pyrolýza, při které \njsou produkovány biochary z čistírenských kalů, které jsou za předpokladu správného vedení procesu stabilní a prosté od organického a mikrobiálního \nznečištění. Cílem příspěvku bylo ověřit vlastnosti biocharů z čistírenských kalů, které byly podrobeny různému typu stabilizace. Kaly byly pyrolyzovány \npři teplotách v rozmezí 600–650 °C a byla zjištěna jistá korelace mezi stupněm stabilizace kalu a vlastnostmi biocharů (texturní vlastnosti, prvkové \nsložení, energetická hodnota). \n The application of sewage sludge to agricultural land is an increasingly debated topic, particularly because of the precautionary principle regarding the content of inorganic, organic and microbial pollutants. One of the practices treatment/treatment of sludge prior to land application is pyrolysis, whereby \nbiochars are produced from the sewage sludge, which, provided that proper process management, stable and free from organic and microbial \ncontamination. The aim of this paper was to verify the properties of biochars from sewage sludge that were subjected to different types of stabilization. The sludges were pyrolyzed at temperatures ranging from 600 to 650 °C and a certain correlation was found between degree of sludge stabilization and biochar properties (textural properties, elemental composition, energy value). \n\n Klíčová slova: sewage sludge; pyrolysis; sludge-char Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Porovnání vlastností biocharů na bázi různých typů čistírenských kalů

Používání čistírenských kalů na zemědělskou půdu je stále více diskutovaným tématem, a to zejména z důvodu principu předběžné opatrnosti vůči obsahu anorganických, organických a mikrobiálních ...

Moško, Jaroslav; Beňo, Z.; Hušek, Matěj; Komárek, M.; Vítková, M.; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2022

Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti
Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Fajgar, Radek; Soukup, Karel; Pohořelý, Michael
2022 - český
Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v závislosti na výrobní teplotě nebo vstupního materiálu. Vliv velikosti částic na vlastnosti biocharu byly zatím \nstudovány nedostatečně. Tato práce se snaží rozšířit znalosti právě v této oblasti. High-temperature biochar is an increasingly used soil amendment, especially in areas where the physical properties of the soil need to be improved. This ecologically promising material has so far been studied mainly in relation to production temperature or the input material. The effects of particle size on the properties of biochar have so far been studied insufficiently. This work seeks to expand the knowledge in this particular area. \n Klíčová slova: biochar; gasification; particle size Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv velikosti částic vysokoteplotního biocharu na jeho vlastnosti

Vysoko-teplotní biochar je čím dál používanější pomocná půdní látka, zvláště v místech, kde je potřeba zlepšit fyzikální vlastnosti půdy. Tento ekologicky \nslibný materiál byl zatím zkoumán hlavně v ...

Sedmihradská, Anežka; Skoblia, S.; Beňo, Z.; Moško, Jaroslav; Fajgar, Radek; Soukup, Karel; Pohořelý, Michael
Ústav chemických procesů, 2022

Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis
Hušek, Matěj
2022 - anglický
Our work aimed to describe PFASs behaviour at different pyrolysis temperatures (200 to 700 °C). We analysed 37 PFAS in sewage sludge samples and pyrolysis products. The temperature at which PFASs were removed from the sewage sludge at more than 99.0% was 400 °C, and at 600 °C, removal was more than 99.9%. As a result, it is recommended for commercial sludge pyrolysis units (larger volume, lower material homogeneity) that the process temperature be not lower than 600 °C. This recommendation is supported and demonstrated by the analyses of samples from the Bohuslavice Trutnov WWTP (CZE), where the sludge pyrolysis unit is in operation.\n Klíčová slova: sewage sludge samples; pyrolysis; temperature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis

Our work aimed to describe PFASs behaviour at different pyrolysis temperatures (200 to 700 °C). We analysed 37 PFAS in sewage sludge samples and pyrolysis products. The temperature at which PFASs were ...

Hušek, Matěj
Ústav chemických procesů, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze